Криміналістична лабораторія

Криміналістичну лабораторію Юридичного факультету ПВНЗ «Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука» було створено 2020 року за для якісної підготовки здобувачів вищої освіти за напрямком «Право».

Лабораторія сприяє підвищенню якості освіти шляхом ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними методами і засобами оперативно-розшукової діяльності, поглиблення теоретичних знань і практичних навичок в сфері криміналістики. Здійснення освітнього процесу із залученням навчально-методичного потенціалу Криміналістичної лабораторії орієнтоване на формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми. Лабораторія допомагає навчитися використовувати фото і відеотехніку, різні види фіксації матеріальних об’єктів, що мають значення речових доказів для розкриття кримінальних правопорушень, сучасні технічні засоби складання портрету за зовнішніми ознаками опису людини тощо.

У своїй діяльності Криміналістична лабораторія керується нормативно-правовими актами України, Статутом ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степна Дем’янчука» , наказами та  розпорядженнями Ректора та Президента закладу вищої освіти, рішеннями вченої ради ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степна Дем’янчука».

Для виконання основного завдання щодо сприяння підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти Криміналістична  лабораторія має такі основні функції:

- використовується для проведення, практичних навчальних занять, з навчальних дисциплін «Криміналістика», «Кримінологія» та інших дисциплін кафедри;

- участь в організації та здійсненні співробітництва з установами та організаціями за напрямками діяльності;

- залучення здобувачів та інших учасників освітнього процесу до наукової діяльності в освітніх, інноваційних та наукових проєктах;

- організація поза аудиторної, самостійної роботи здобувачів денної та заочної форм навчання з метою розвитку творчих та дослідницьких здібностей здобувачів вищої освіти;

- організація та проведення заходів щодо впровадження інноваційних освітніх технологій в навчальні заняття;

- використання технічних засобів під час проведення практичних робіт;

- участь в організації та супровід наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо.

Криміналістична лабораторія юридичного факультету ПВНЗ «МЕГУ імені академіка С. Дем’янчука» має навчальний клас, обладнаний спеціальними засобами та комп'ютерною технікою, що дає можливість здійснювати, наприклад, техніко-криміналістичне дослідження документів, ідентифікацію особи за ознаками зовнішності (робота із програмою «Фоторобот»), проводити дактилоскопічні дослідження, фототехніку, аудіо та відеотехніку, техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації, вилучення та дослідження речових доказів),  дозволяє здобувачам оволодіти сучасними методами, способами та прийомами боротьби зі злочинністю.

Також, практичні заняття здобувачів вищої освіти проводяться на базі Рівненського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру у рамках договору про філію кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін ПВНЗ «МЕГУ імені академіка С. Дем’янчука» на виробництві. Що дає можливість здобувачам вищої освіти  на вищому рівні оволодіти, ознайомитися технічними засобами та спеціальним обладнанням яке використовується працівниками центру при проведенні експертиз.

Договором передбачено що, практичні заняття проводяться з дисциплін які того потребують та викладання яких забезпечується кафедрою кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін. Вище зазначеним договором передбачено проведення спільних наукових досліджень і впровадження їх результатів у практичну діяльність.