Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра була створена у 2004 році і називалась кафедра «Правових-галузевих дисциплін»/

Під час роботи на кафедрі захистилось два кандидата наук.

На кафедрі працює в штаті дев’ять осіб: 6 - кандидатів юридичних наук, 1 – кандидат філософських наук , 1 – кандидат економічних наук, 1 - кандидат технічних наук, доцент, 1 - доктор юридичних наук за сумісництвом. 2 - викладачі кафедри вже вийшли на захист кандидатських дисертацій.

За час функціонування на кафедрі викладачами кафедр було випущено багато наукових статей, монографій і навчальних посібників.

У 2012 році кафедри було приєднено разом з дисциплінами кафедру охорони природи та екології.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

1. Цивільний процес;

2. Господарське право;

3. Господарський процес;

4. Трудове право;

5. Сімейне право;

6. Екологічне право;

7. Земельне право;

8. Податкове право;

9. Цивільне право;

10.  Фінансове право;

11.  Основи римського приватного право;

12.  Аграрне право;

13.  Правове регулювання відносин власності;

14.  Нотаріат України;

15.  Житлове право;

16.  Митне право;

17.  Міжнародне публічне право;

18.  Міжнародне приватне право;

19.  Банківське право;

20.  Біржове право;

21.  Право соціального забезпечення

22.  Правове регулювання захисту прав споживачів

23.  Складання господарсько-процесуальних документів

24.  Виконання судових рішень у цивільних справах

25.  Проблеми цивільного права і процесу

26.  Основи охорони праці

27.  Юридичні і економіко юридичні знання (ЄО)

28.  Охорона праці в галузі

29.  Екологія

30.  Медичне право (ЄО)

31.  Безпека та гігієна праці (ЄО)

32.  Безпека життєдіяльності

33.  БЖД та Цивільна оборона

34.  Цивільний захист