Місія, візія та цінності

Основна ідея місії відображається в гаслі університету:

Якість освіти! Якість роботи!  Якість життя!

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» спрямований на якісну підготовку компетентного конкурентоспроможного фахівця, здатного до дослідницько-інноваційного типу мислення з потребою та навичками безперервного професійного розвитку у природничій, юридичній, гуманітарній, освітянській, економічній, комп’ютерно-технологічній, інформаційно-комунікаційній сферах.

Візія університету

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»  є престижним, визнаним європейською академічною спільнотою, університетом, який формує високоосвічену, національно-свідому особистість, забезпечує її професійне становлення, створює умови для творчої самореалізації, наукового пошуку, міжнародного співробітництва і мобільності.

Візія досягається шляхом реалізації проєктів і програм розвитку відповідно до цінностей МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука.

Цінності університету

Misia Visia

 

Структура: університет налічує 8 факультетів (педагогічний, факультет географії, історії та туризму, економічний, історико-філологічний, журналістики, юридичний, кібернетики, здоров’я, фізичної культури і спорту), що здійснюють підготовку здобувачів: першого рівня вищої освіти (бакалавр)  за 19  освітніми програмами, другого рівня вищої освіти (магістр) за 18 освітніми програмами та  третього рівня вищої освіти (освітньо-науковий) за 5 освітньо-наукових програмами.

Університет має розвинуту інфраструктуру: п’ять  навчальних корпусів; закритий спортивний комплекс з басейном, тренажерними та гімнастичними залами; стадіон зі штучним покриттям; спортивні зали; 2 гуртожитки на 680 місць; сучасну бібліотеку;  Wi-Fi зони; телестудію; радіостудію; студентське інформаційне агентство; лабораторії; методичні  кабінети; унікальний музей Миру; ресурсний центр підтримки студентів.