Історико-філологічний факультет

ФІЛОЛОГІЧНА  ОСВІТА – ОСНОВНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ ТА ВПЕВНЕНИЙ ПОСТУП

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

іфф

Одним із провідних напрямів розвитку сучасної освіти в Україні є філологічна освіта, престиж якої зумовлений  визначальною роллю національних пріоритетів для формування громадянської свідомості, високих ціннісних орієнтацій, естетичних смаків, чому великою мірою сприяють ґрунтовні знання сучасної української мови ,іноземних  мов,  української та світової літератури.

Потужним центром розвитку філологічної освіти в Україні сьогодні є історико-філологічний факультет Міжнародного економіко-гуманітарного  університету імені академіка С. Дем’янчука, що функціонує з вересня 1997 року.

 

 

 

Історико-філологічний факультет МЕГУ пропонує навчання на денній та заочній формах за такими освітніми програмами:

- 014. Середня освіта (Українська мова і література). Перший та другий освітній рівень – бакалавр/магістр

Кваліфікації: Вчитель української мови та літератури (бакалавр).

 Кваліфікації:Вчитель української мови та літератури, вчитель зарубіжної літератури, вчитель історії, вчитель іноземної (англійської, польської,) мови (магістр).

- 014. Середня освіта (Мова і література (англійська)).Перший та другий освітній рівень – бакалавр/магістр

Кваліфікація: Вчитель англійської мови, вчитель зарубіжної літератури.(бакалавр).

Кваліфікація:Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури закладу загальної середньої освіти, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти   (магістр).

Вагомим досягненням факультету є успішне проходження акредитації усіх освітніх програм. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти об’єктивно та реально високо оцінили якісну підготовку здобувачів вищої освіти та високий професіоналізм колективу .

Професорсько-викладацький колектив історико-філологічного факультету  - це відомі в Україні мовознавці ,літературознавці та лінгводидакти: 

Мединська Н. М. - доктор філологічних наук, професор, автор монографії , популярних у науковому світі книг з граматики української мови;

Груба Т. Л. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови та літератури, автор монографії , посібників для вчителів та учнів , співавтор освітньої програми для профільного навчання учнів ;

Овдійчук Л. М. – кандидат педагогічних наук,професор, фахівець в галузі літератури для дітей та юнацтва ,інтеграційно-текстуальної біографістики; автор передмов та післямов до перевидань  раритетних книг); 

Миронюк В. М. – кандидат філологічних наук, дослідниця творчості письменників Покутської трійці;

Брильова Л. Є. – старший викладач ,дослідниця мовної культури спілкування студентів нефілологічних факультетів.

Висококваліфіковані викладачі англійської,  польської та німецької мови, автори словників ,навчально-методичних посібників ,підручників з іноземної мови:

англійської (Кочмар Д. А. – кандидат педагогічних наук; доцент; Будз І. Ф. – кандидат педагогічних наук, доцент; Н.Г.Нісаноглу-кандидат філологічних наук,доцент; Оверчук О.В. – кандидат політичних наук ,доцент ; Пабат М.А. – доцент; Поченюк Я. В. – старший викладач; ; Лавренюк А.Ю. - викладач), німецької ( Гончарук Р.А - ст.викладач) ; польської (Смерчко А. А.- кандидат філологічних наук, доцент).

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» внесено до реєстру організацій, наділених правом проводити тестування та забезпечувати освітній процес з підготовки до міжнародних мовних іспитів. Університету присвоєно акредитацію при екзаменаційному центрі «Universal Test».

 Викладачі кафедри романо-германської філології історико-філологічного факультету надають такі освітні послуги:

• проведення та підготовку до міжнародних мовних іспитів ECL та ESOL, ESOL SELT;

• проведення  тестування з міжнародних мовних іспитів TOEFL IBT та IELTS

У рамках співпраці з британським університетом Бат-Спа за участю Королівського літературно-наукового товариства та благодійного фонду  (м.Бат  ,Великобританія) викладачами факультету проведено низку заходів, зокрема лекцію для викладачів та студентів університету «Леся Українка як особистість у контексті доби» (квітень, 2023).- проф.Лілією Овдійчук ; лекцію на тему : «The Ukrainian language in the context of the war» («Українська мова в контексті воєнних реалій: від історії до сучасності») - проф. Тамілою Грубою.(червень , 2023 )

Науковий імідж університету забезпечує не тільки висококваліфікований колектив його наукових працівників, кандидатів та докторів наук, а також когорта молодих науковців-студентів, які гідно продовжують традиції своїх наставників  та доводять це своїми  науковими здобутками .

У 2019 р. студентка Мельничук Наталія здобула диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі творчих наукових робіт  учнівської і студентської молоді імені Миколи Гоголя .(м. Ніжин), 2020 – диплом 2 ступеня  у номінації «Літературознавство».  Бондар Ольга є агентом змін (експертом) Національного агентства із забезпечення якості освіти. Студентка 3-го курсу історико-філологічного факультету Рябущиць Наталія Романівна  здобула переконливу перемогу та отримали ІІІ-тє призове місце на престижному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році з української мови, літератури (з методикою їх викладання), що проводився в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ).   Кащева Анна (2019) – ІІ місце), Криворучко Маргарита (2021р)-II місце на Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика (обласний етап). У 2023 р. на фінальному етапі ХIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Дипломом II ступеня нагороджено студентку  3 курсу Вероніку Гречку.

Про високий рівень фахових знань свідчить успішне працевлаштування випускників:Наталія Сосюк – директор КЗ «Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів Рівненської обласної ради, заслужений вчитель України; Тетяна Матрунчик (Зелемська) – директор та викладач мовного центру «English school» м.Рівне;  Оксана Марчук – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки; Маргарита Шкабаріна – кандидат педагогічних наук,  доцент ; Ольга Міхньов – керівник відділу інформаційних програм, випусковий редактор, ведуча програми «Новини сусіда» на телеканалі «Рівне 1», авторка проєку – «Новини Рівного. День», Андрій Левдер – кандидат педагогічних наук, Дмитро Кравчук – кандидат історичних наук, Вікторія Гришко – кандидат педагогічних наук ,Микита (Якимчук) Наталія - заступник директора КЗ "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради

 На історико-філологічному факультеті створено всі умови для інтелектульного розвитку та змістовного  відпочинку студентів.

На факультеті часто проводяться зустрічі з відомими українськими письменниками, перекладачами: В. Шовкошитним, С. Бондаренком, П. Вольвачем, Н. Трохим, С. Гридіним, А. Содоморою, М. Павленко Майбутні філологи мають змогу не тільки послухати інформацію про нові твори, а й долучитися до святая святих – секретів поетичної, прозової, перекладацької творчості майстрів пера, поспілкуватися з ними, отримати відповіді на запитання..  Традиційними стали гостьові лекції відомих мовознавців, лінгводидактів (Омельчук С.А,Горошкіна О.М,Павелків К.М. Фрідріх А.В) та круглі столи, присвячені творчості знакових дитячих письменників (В. Рутківского, М. Павленко) за участі знаних дослідниць у цій галузі (Т. Качак, В. Кизилова, Н. Марченко, О. Слижук).

Тісна співпраця налагоджена з міською організацією «Просвіта», членом ради якої є проф. Овдійчук Л. М. Багато заходів, які проводяться  на історико-філологічному факультеті спільно з цією організацією, спрямовані на формування молодої інтелектуальної інтелігенції України: флешмоби до Дня рідної мови та до Дня Просвіти, інтерактивні ігри «Антисуржик», «Грамотій»; «Шевченківські читання», «Костенківські читання», «Франківські читання», «Конрадівські читання» тощо. До послуг усіх, хто цікавиться раритетними книгами, бібліотека «Просвіти», у фондах якої зберігаються унікальні закордонні видання з історії, мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства та художні твори українських класиків та письменників-сучасників. Найактивніші студенти є членами «Молодої Просвіти».

Гарною традицією  стало проведення «Листопадових днів» на факультеті,в рамках яких  студенти- старшокурсники разом із викладачами  організовують творчі конкурси, лінгвістичні брейн-ринги, літературознавчі турніри, літературно-мистецькі імпрези, предметні вікторини, науково-практичні конференції, святкові дискотеки

 На факультеті був заснований народний аматорський театр «Бриз», який нині носить ім’я  Богдана Денисюка. Студентський театр тепер – це творчий колектив, у якому шліфуються юні таланти усіх факультетів. Щороку самодіяльні актори тішать своїх шанувальників прем’єрами, зокрема, це постановки за мотивами поеми Т. Шевченка «Наймичка»,  повістю Б. Шведа «Поліщуки»,  романом у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай»,  творчістю О. Стефановича «Чотири вінки пам’яті»,  поемами Л. Забашти та Г. Світличної "Шляхи людські, несповідимі ви, хто вам призначив так перетинатись?",  лірикою Л. Костенко "Осіння мелодія".

Майбутні філологи- активні учасники  проєкту «Бібліотечна КнигоСтудія «Читацьке Бюро» у рамках Всеукраїнської ініціативи «Додай читання» на базі КЗ «Рівненська обласна бібліотека для дітей» ,Міжкультурного проєкту «Opening the Borders» спільно зі студентами мовних шкіл та закладів освіти Японії, Аргентини, Туреччини, Ізраїлю, Польщі ,традиційного щорічного конкурсу «Spelling Bee» , постерів на тему «The defenders of Ukraine- the Heroes of our time (Захисники України - Герої нашого часу)»

 

Сьогодні історико-філологічний факультет впевнено крокує в напрямі європейського освітянського простору, прагне зберігати і збільшувати здобутки української освіти і культури, створює умови для реалізації амбітних цілей сучасної молоді, яка зорієнтована на розбудову нової української школи.