Кафедра іноземних мов

КочмарЗавідувач кафедри іноземних мов Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука –  Кочмар Діана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент. У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука працює з 1996 року на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри іноземних мов, з 2003 – завідувача кафедри. Кандидатську дисертацію захистила у 2002 році. Викладає такі курси: «Іноземна мова», «Практична фонетика», «Лексикологія», «Актуальні проблеми лексикології сучасної англійської мови», «Література країни, мова якої вивчається», «Сучасна література англомовних країн», «Порівняльна типологія».

Напрями діяльності кафедри  іноземних мов:

навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей;

організація та проведення навчально-методичних семінарів;

підготовка студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови для студентів немовних спеціальностей;

керівництво науковою роботою студентів, секціями студентського наукового товариства «Пошук»;

підготовка студентів до участі у науково-практичних семінарах, конференціях, круглих столах;

підготовка публікацій до збірника студентських наукових праць МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука;

співпраця з відділом Міжнародних зв’язків університету;

робота над перекладами англомовної версії сайту університету;

тренінги з підготовки до Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО для вступу на магістратуру.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Іноземна мова (англійська, німецька.)

Слов’янська мова (польська)

Друга іноземна мова (польська)

Латинська мова

Ділова іноземна мова

Зміст навчального процесу на кафедрі спрямований на гуманізацію підготовки фахівців, що передбачає всебічний розвиток особистості студента, повне розкриття його здібностей і надання можливостей для успішного та глибокого оволодіння іноземною мовою.