Кафедра романо-германської філології

Кафедра романо-германської філології – один із провідних структурних підрозділів історико-філологічного факультету ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет  імені академіка Степана Дем’янчука».

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

  • 014.02 Середня освіта (Мова і зарубіжна література (англійська)) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти;
  • 014.02 Середня освіта (Мова і зарубіжна література (англійська)) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Кафедра романо германської філології

 

Діяльність кафедри спрямована на практичну підготовку висококваліфікованих, конкурентноспроможних  фахівців з англійської мови та зарубіжної літератури, здатних компетентно розв’язувати складні завдання й проблеми в організації освітнього процесу в закладах освіти, формування здатності здобувачів здійснювати науково-проєктну діяльність; виховувати молоде покоління на ідеях миру та з дотриманням норм міжкультурної комунікації.

Кафедра романо-германської філології – це потужний, колектив однодумців, які мають високий професійно-педагогічний і науковий потенціал. Кафедра була заснована 2003 року. З 2021 року і нині кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Будз Ірина Федорівна.

У штаті кафедри працюють професійні викладачі:   кандидати наук,  доценти (Будз І. Ф., Нісаноглу Н. В., Кочмар Д.А., Гронь Л.В., Пабат М.А.),  старші викладачі (Поченюк Я. В., Гончарук Р.А., Ланкіна В.В.), викладач Лавренюк А.Ю.

Кафедра романо германської філології

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію через навчання в аспірантурі, міжнародні стажування, воркшопи, семінари та тренінги. Доценти  Будз І.Ф., Кочмар Д.А.,  ст. в. Поченюк Я. В., ст.в. Ланкіна В.В.  є сертифікованими експертами ESOL рівня С1. Ст.в Ланкіна В.В. – сертифікований експерт TKT (Module 1, 2, 3)

Кафедра проводить різноманітні заходи в рамках дисциплін, які викладаються, а саме: щорічний конкурс «Spelling Bee», круглий стіл «Environmental Issues», конкурси есе та постерів, методичні семінари та вебінари.

Кафедра романо германської філології

Кафедра романо-германської філології здійснює проведення міжнародних мовних іспитів ESOL, ESOL SELT, ECL, TOEFL IPT, пробного тестування TOEFL iBT та IELTS. Сесії іспитів проходять у центрі тестування МЕГУ. Мовну сертифікацію здобули десятки кандидатів з усіх куточків України.

Кафедра романо германської філології

Будз І.Ф. є координатором міжнародного стандартизованого іспиту SAT. SAT– стандартизований іспит, який складають абітурієнти для вступу в коледжі та університети США. Основна мета SAT – протестувати знання та оцінити вміння застосовувати ці знання з таких предметів, як читання, письмо і математика.МЕГУ – єдиний центр тестування SATу західному регіоні, що дає можливість бажаючим скласти іспит, не перетинаючи кордонів, у професійно обладнаному центрі тестування з  дотриманням усіх рекомендацій College Board.

Кафедра романо германської філології

Кафедра романо-германської філології з метою реалізації цілей освітньо-професійних програм «Середня освіта (Мова і література (англійська)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти співпрацює з Обласним науковим ліцеєм в м.Рівне Рівненської обласної ради, Рівненською гімназією №20 (м. Рівне), Рівненським ліцеєм  №8 Рівненської міської ради. Спільна діяльність викладачів кафедри і вчителів ЗЗСО сприяє, передусім, формуванню у здобувачів фахових компетентностей, подальшому удосконаленню методичної компетентності і розвитку аналітично-дослідницьких  умінь.

Для розвитку творчих здібностей здобувачів, формування науково-дослідницьких навичок на кафедрі велику увагу приділяють позааудиторній роботі зі студентами. Кафедра романо-германської філології тісно співпрацює з просвітницькими організаціями та товариствами Рівненських міських та обласних об’єднань (Window on America: Rivne, Товариство польської культури ім. Вл. Реймонта),   екзаменаційним центром «Universal Test» (м. Київ), мовною школою «English School» (м. Рівне), мовним центром «Всесвіт», навчальним центром «Helen Doron».

Графік консультацій викладачів кафедри

Будз І. Ф. - четвер 16.00 – 17.20 (каб.2401)

Поченюк Я. В. – вівторок  16.00 – 17.20 (каб.2401)

Нісаноглу Н. Г. – вівторок  18.00 – 19.20 (онлайн)

Кочмар Д. А. - понеділок 16.00 – 17.20 (каб.2401)

Гронь Л.В. – вівторок 11:30 – 13:00 (каб.2401)

Гончарук Р.А. - середа 17:30 – 18:50 (каб.2401)

Пабат М. А. - середа 16.00 – 17.20 (онлайн)

Лавренюк А.Ю. – середа 15:00 – 16:20 (каб.1203)