Кафедра романо-германської філології

У штаті кафедри працюють 5 викладачів:  2 кандидати наук,  доценти (Будз І. Ф., Гришкова Н. В.), 1 старший викладач (Поченюк Я. В.), а також  викладачі-сумісники (доц. Кочмар Д. А., доц. Пабат М. А., доц. Смерчко А. А., доц. Зощук Н.В., в. Лавринюк А.Ю.)

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію через навчання у аспірантурі, беруть участь у різноманітних курсах підвищення кваліфікації, семінарах та стажуваннях. Доценти  Будз І.Ф., Кочмар Д.А. та ст. в. Поченюк Я. В. є сертифікованими експертами ESOL рівня С1.

Кафедра романо-германської філології забезпечує викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін «Практика усного та писемного мовлення», «Практична фонетика», «Практична граматика», «Практичний курс іноземної мови»«Методика навчання іноземних мов», «Вступ до германської філології», «Лінгвокраїнознавство», «Ділова іноземна мова», «Лексикологія», «Історія основної мови», «Стилістика», «Теоретична фонетика», «Теоретична граматика», «Теорія та практика перекладу»,  «Література країни, мова якої вивчається» та ін. На кафедрі функціонує «English-speaking Сlub”, проводяться різноманітні заходи в рамках дисциплін, які викладаються.

пара

Кафедра романо-германської філології з метою реалізації цілей освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська)» співпрацює з Обласним науковим ліцеєм в м.Рівне, ЗНЗ №20 (м. Рівне), ЗНЗ №8 (м. Рівне), Заборолівським ліцеєм, Олександрійською мистецькою загальноосвітньою школою,  НВК с. Берестя Дубровицького району Рівненської області. Спільна діяльність викладачів кафедри і вчителів шкіл сприяє, передусім, формуванню у студентів фахових компетентностей, подальшому удосконаленню методичної компетентності і розвитку аналітично-дослідницьких  умінь

пара1

Для розвитку творчих здібностей студентів, формування науково-дослідницьких навичок на кафедрі велику увагу приділяють позааудиторній роботі зі студентами. Кафедра романо-германської філології тісно співпрацює з просвітницькими організаціями та товариствами Рівненських міських та обласних об’єднань (Window on America (при РОУНБ), Товариство польської культури ім. В. Реймонта та ім. Г. Сенкевича, фундація культурної спадщини ім. Т. Сосновського),   екзаменаційним центром «Universal Test» (м. Київ), мовною школою «English School» (м. Рівне).

Графік консультацій викладачів кафедри

  • Будз І. Ф. - четвер 13:00
  • Поченюк Я. В. - понеділок 13:00
  • Гришкова Н. В. - четвер 13:00
  • Кочмар Д. А. - понеділок 13:00
  • Смерчко А. А. - вівторок 14:30
  • Зощук Н.В. - середа 13:00
  • Пабат М. А. - середа 14:30
  • Лавренюк А.Ю. – вівторок 14:30