Склад кафедри

БУДЗ ІРИНА ФЕДОРІВНА

Завідувачка кафедри романо-германської філології. Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри романо-германської філології.

Розпочала роботу на кафедрі романо-германської філології на посаді викладача у 2003 році.  У 2016 р. захистила дисертацію  «Розвиток освіти обдарованих школярів у Великій Британії» (13.00.01).  Автор понад 50 наукових публікацій. Учасник міжнародних конференцій, професійних воркшопів, проєктів з проблем навчання та особистісного розвитку студентської молоді, тренінгів для екзаменаторів міжнародних мовних тестів.

Сертифікований експерт ESOL International (рівень С1, номер сертифікату GR840000990IB).

Сертифікований екзаменатор міжнародних мовних іспитів ESOL, ESOL SELT та ECL. Координатор міжнародного іспиту SAT.

Координатор інтеркультурного проєктного клубу «Opening the Borders».

Сфера наукових інтересів:  освіта обдарованих, лінгвостилістика тексту, прагматика, лінгводидактика.

Викладає курси: «Практика усного і писемного мовлення», «Практичний курс англійської мови», «Стилістика основної мови», «Теоретична граматика основної мови», «Теоретична фонетика основної мови», «Методика міжнародних практик тестування і оцінювання».

e-mail: budz.iryna@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Українська мова і література та іноземна мова (англійська)» з відзнакою, здобула кваліфікацію учителя української мови і літератури та іноземної мови (англійська).

Наукові ступені та вчені звання

2016 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 на тему «Розвиток освіти обдарованих школярів у Великій Британії».

2020 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри романо-германської філології.

Трудова діяльність

У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука працює з 2003 року на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри романо-германської філології, з 2021 року – завідувачки кафедри.

Стажування та підвищення кваліфікації

2023 рік:

Міжнародне стажування та підвищення кваліфікації «Розвиток сучасних професійних компетентностей викладачів: європейський досвід і світова практика. Неформальна освіта у навчанні студентів бакалаврського і магістерського рівня в країнах Євросоюзу.Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки у суспільно турбулентному світі. Глобальні ініціативи ЄС у підтримці освіти і навчання в умовах воєнного стану в Україні” у Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej (республіка Польща), з 01.05.2023 по 30.05.2023. 180 год. / 6 credits ECTS

2022 рік:

Міжнародне стажування «Formation of Modern Philological Education in EU Countries and its Impact on National Identity” у Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej (республіка Польща), з 02.05.2022 по 31.05.2022.  120 год./4 credits ECTS

2021 рік:

Міжнародне стажування по програмі «Academic integrity in countries of the European Union and Ukraine» (Люблін, республіка Польща, з 22 по 29 листопада 2021 р.)  45 год./ 1,5 credits ECTS

2020 рік:

Стажування та підвищення кваліфікації по програмі «Освіта в країнах Європейського Союзу» в «Akademie HUSPOL» (м.Граніце, Республіка Чехія, 23 січня по 15 лютого 2020 р.).  180 год.

Воркшопи, тренінги, круглі столи, семінари

2023 рік:

Ukrainian-British workshop “Strategy and Cooperation Development” (Poland, 13-14 June, 2023) 16 год / 0.5 credits ECTS

Workshop «Grand Writing» (організатор університет Бат Спа, Великобританія). 26.06.2023. 2 год.

Workshop «Thesis Structure» (організатор університет Бат Спа, Великобританія). 06.07.2023. 2 год.

Workshop «Getting Published» (організатор університет Бат Спа, Великобританія). 05.07.2023. 2 год.

2022 рік:

Круглий стіл «Академічна доброчесність», м. Рівне, МЕГУ, 16 вересня 2022 р.   12 год/0,4 credits ECTS.

 Навчально-практичний семінар «Актуальні питання підготовки наукових робіт», м.Рівне, МЕГУ, 27 квітня 2022 р.   3 год

2021 рік:

Круглий стіл «Академічна доброчесність у закладах вищої освіти», м.Рівне, МЕГУ, 02.12.2021 р. 4 год.

Круглий стіл «Академічна доброчесність: актуальні проблеми сьогодення», м.Рівне, МЕГУ, 26.10.2021 р.   4 год.

 Науково-практичний вебінар «Сучасні тенденції у навчанні іноземних мов: формування soft skills в умовах дистанційного та змішаного навчання», м. Рівне, МЕГУ, 27 травня 2021 р. 3 год.

2020 рік:

Онлайн - Тренінг “ZNO Survival Kit” , 27 березня  2020 р. («Лінгвіст», сертифікат № С0527032020), 5 год.

 Онлайн -Тренінг “Prepare for Exams: Practice makes Perfect”, 5 червня 2020 р. (підтверджується сертифікатом Cambridge University Press) 1 год.

Науково-практична конференція та майстеркласи «Better Learning Conference», 5-6 червня 2019 р., Київ, Адмірал Хол, 9 год.

Сертифікований експерт ESOL International (рівень С1, номер сертифікату GR840000990IB, виданий 29 липня 2019 р.).

Сертифікований екзаменатор міжнародних мовних іспитів ESOL, ESOL SELT та ECL.

 Координатор міжнародного іспиту SAT.

Координатор студентського інтеркультурного проєктного клубу «Opening the Borders».

Основні наукові праці

Автор понад 50 публікацій в наукових виданнях. Активний учасник науково-практичних конференцій.

Підручники, посібники

 1. Пабат М. А. Ділова комунікація англійською мовою: навч. посібник / М. А. Пабат, І. Ф. Будз, Я. В. Поченюк; МОН України, ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. Cтепана Дем’янчука», Каф. романо-герман. філології. – Рівне : МЕГУ, 2023. – 241 c.

  https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4064

   

 2. Пабат М. А. Ділова комунікація англійською мовою: навч. посібник / М. А. Пабат, І. Ф. Будз, Я. В. Поченюк; МОН України, ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. Cтепана Дем’янчука», Каф. романо-герман. філології. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Рівне : МЕГУ, 2023. – 332 c. – (Присвячується 30-річчю ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»)

https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3720

 

 1. Пабат М. А. Методика навчання іноземних мов : навч. посібник / М. А. Пабат, І. Ф. Будз, Я. В. Поченюк ; МОН України, ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. Cтепана Дем’янчука», Каф. романо-герман. філології. – Рівне : МЕГУ, 2023. – 516 c.

  https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/bitstream/123456789/3720/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%86%d0%9c_%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba1.pdf

  Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

Наталія Худа, Надія Гупка-Макогін, Діана Кочмар, Ірина Будз, Яніна Поченюк. Фaхова підготовка майбутніх вчителів англійської мови під час військових дій в Україні //«Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)»:

журнал 2023. № 2(8) 2023.- С. 158

http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/issue/view/127/202

Будз І.Ф., Поченюк Я.В. Комунікативний підхід у навчанні граматики англійської мови. Закарпатські філологічні студії. Випуск 27. Том 1. 2023. С. 156 – 159. DOI: 10.32782/tps2663-4880/2022.27.1.26

Смерчко А.А., Будз І.Ф. Лінгвістика інтернет-ресурсів. Дуалізм мови інтернету: мультилінгвальний аспект. Вісник науки та освіти. №8 (14), 2023. С.293-305. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-8(14)-293-305

Смерчко А.А., Будз І.Ф., Кочмар Д.А. Дендросимволіка і її реалізація в польській і українській фразеосистемах. Закарпатські філологічні студії. Випуск 29.Том 2., 2023. С.193-200. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2023.29.2.36

Багач І.Г., Будз І.Ф., Новосад Ю.Г. Труднощі перекладу, зумовлені граматичними особливостями англійської мови. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Філологія.Журналістика. том 33(72), №5, 2022.

Diana Kochmar, Iryna Budz, Yanina Pocheniuk. The Linguistic and Cultural Aspect As a Factor In The Development Of Emotionality In Foreign Language Teaching // Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск № 55 том 1, 2022 р.-С. 166-173.

            http://www.aphn-journal.in.ua/archive/55_2022/part_1/27.pdf

Ruslana Soichuk, Oksana Petrenko, Iryna Budz, Hryhorii Pustovit, Roman Pavelkiv.  (2022) Specifics of National Self-Assertion Upbringing of Students in Extracurricular Activity Against a Background of the Russian Armed Aggression. The New Education Review, 68 (2), 19–31. DOI: 10.15804/tner.2022.68.2.01

Anatolii Konokh, Vadym Shemchu, Olena Konokh, Iryna Budz, Iryna Buzhyna (2020) Use of symbiosis of innovative-traditional methods of teaching special disciplines. Journal of Critical Reviews (2020), 7 (13), 113-115. doi:10.31838/jcr.07.13.19 http://www.jcreview.com/

Iryna Budz. Finding Effective Ways to Teach Foreign Languages//IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.7, July 2021 http://paper.ijcsns.org/07_book/202107/20210709.pdf

Будз І.Ф. Напрями діяльності вчителя у Британській моделі освіти обдарованих школярів. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: зб. наук. пр. № 1 (23).  Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020.  С. 19 - 27.

Будз І.Ф., Мальований В.В. Вплив комп’ютерних ігор на формування мовної компетенції учнів у процесі вивчення англійської мови. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: зб. наук. пр. № 2 (24).  Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020.  С. 19 - 27. https://zenodo.org/record/4395431#.YnkEgy9SX5Y

Budz. Prospects of the use of Great Britain’s experience in the educational system of gifted schoolchildren in Ukraine. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип.12 Рівне: РДГУ, 2020.  С. 104 – 111. https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiBup-7sdL3AhUDAxAIHYfWCqQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fojs.itup.com.ua%2Findex.php%2Fiiu%2Fissue%2Fdownload%2F15%2F16&usg=AOvVaw2NWln4XMw6jAqUirYm9tdk

Будз І.Ф., Седлар Є.В. Семантико-стилістичні особливості перекладу демонологічних лексем у складі фразеологічних одиниць в українських повістях М.В. Гоголя. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: зб. наук. пр.  № 2 (22). Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019.  С. 20 - 29.

http://dspace2.regi.rovno.ua:28080/jspui/handle/123456789/1877

Budz I. Teacher’s role in the process of identification and classroom approach of gifted and talented education in Great Britain. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип.8 – Рівне: РДГУ, 2018. – С. 144 – 151. https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiii8WDstL3AhWs-ioKHeDtD_QQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fojs.itup.com.ua%2Findex.php%2Fiiu%2Farticle%2Fdownload%2F42%2F67%2F289&usg=AOvVaw3MlvISyN30mFCLqq3BCUnp

Budz I. National organizations and innovative projects in the content formation of gifted education in Great Britain / І.Ф.Будз// Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип.4 – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 56 – 63.

Будз І.Ф. Організаційно-інституційна складова розвитку освіти обдарованих школярів в Україні / І.Ф.Будз// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. - № 2 (16). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – C. 21 – 28.

Budz I. Prospects in Gifted education Development / І.Ф.Будз// Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип.3 – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 56 – 64.

Будз І.Ф. Британська модель освіти обдарованих школярів як частина загальнонаціональної політики/І.Ф.Будз// Вісник Черкаського університету: зб. наук. праць. Сер.: Педагогічні науки. Теорія та історія педагогіки. – 2015. – Вип. 11. – С. 191–203.

Будз І.Ф. Основні аспекти освіти обдарованих школярів в Україні /І.Ф.Будз// Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 759. – С. 16 – 25.

Будз І.Ф. Зміст поняття «обдарованість» у теорії та практиці освіти обдарованих школярів у Великій Британії/І.Ф.Будз// Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 760.  – С. 17 – 25.

Budz I. Modern Trends in Gifted Education / I. Budz // Inclusive Society-Well-Being-Participation. Kodolányi János University, 2015. – P. 160–167 [Electronic resource] / URL: http://www.kodolanyi.hu/jollet/images/tartalom/File/publikaciok/5inclusive-society-ebook.pdf

Budz I. Theoretical foundations of future researches in gifted education/ I. Budz // Zeszyty Naukowe. Wyzszej Szkoly Turystyk i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. – 2014. – № 6. – P. 67–77.

Будз І.Ф. Організація навчання обдарованих школярів в Англії / І. Ф. Будз // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. –– Рівне : віддруковано ПП Баришев К. В., 2010. – Т. 3 (38) : Темат. вип. «Педагогіка вищої школи : методологія,теорія,технології». – C. 308–318.

Будз И. Ф. Концепции одаренности в образовательном контексте Великобритании / И. Ф. Будз // Вектор науки Тольяттинского государственного университета : ежеквартал. науч. журн. Сер. : Педагогика, психология. – 2013. – № 2 (13). – С. 56–59.

Будз І. Практичний досвід Великої Британії в ідентифікації обдарованих і талановитих школярів / Ірина Будз // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 195–200.

Будз І. Особливості ідентифікації та підтримки окремої категорії обдарованих і талановитих школярів Великої Британії / І. Будз // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ : ДВНЗ ДДПУ, 2012. – Спецвип. 11, ч. 1. – С. 246–252.

Будз І. Диференціація як основа навчальних програм для обдарованих школярів у Великій Британії та США / І. Будз // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – Спецвип. 5, ч. 1. – С. 238–245.

Публікації в інших наукових виданнях

Будз І.Ф. Лінгвостилістичні засоби вираження концепту ВІЙНА у політичному англомовному дискурсі// Матеріали 15-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука: інновації та перспективи» (Листопад 13-15, 2022). SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. 573 p.

https://sci-conf.com.ua/xv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-13-15-11-2022-stokgolm-shvetsiya-arhiv/

Будз І.Ф. Worldwide Tendencies in Gifted Education Development //Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10 листоп. 2022 р., м. Рівне) / Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука.  Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. С.113-117.

Будз І.Ф. Куцюк Д. Ю. Семантико-стилістичний аспект англіцизмів як графічної новації мови соціальних мереж  // Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (м. Одеса, 02-03 грудня 2021 р.) [Електронне видання]: зб. тез / редкол. Т. О. Євтушина. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021. С. 15-19

Будз І. Ф. Дидактичні основи побудови навчальних планів, програм та навчальної літератури для обдарованих школярів Великої Британії / І. Ф. Будз // Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : зб. тез учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Рівне, 3–4 жовт. 2013 р.). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. – С. 145–148.

Будз І. Ф. Роль учителя у процесі ідентифікації обдарованих і талановитих учнів у Великій Британії / Ірина Федорівна Будз // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – Рівне : РОІППО, 2011. – Спецвип. – С. 25.

Будз І. Ф. Роль національної організації «Обдаровані і талановиті школярі Лондона» у формуванні змісту освіти для обдарованої молоді Великої Британії / І. Ф. Будз // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – К. : Гнозис, 2011. – Т. І (26) : Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 76–81.

Будз І. Особливості організації моделі освіти для обдарованих і талановитих школярів Англії / І. Будз // Вища освіта України : теорем. та наук.-метод. часопис. – К : Гнозис, 2012. – Дод. 3 до № 1, т. ІІ : Темат. вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 31–36.

Будз І. Ф. Національні організації та інноваційні проекти у формуванні змісту освіти для обдарованих і талановитих школярів Великої Британії / Ірина Федорівна Будз // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісячн. наук.-метод. журн. – 2012. – № 3–4. – С. 142–145.

Керівництво науковою роботою студентів (із публікацією наукових статей чи тез доповідей на конференціях):

Попов А. О. Тестування як засіб контролю англомовної лексичної компетентності на основі аудіювання у старшій школі ЗЗСО / Попов А. О. // Актуальні проблеми сучасної філології та лінгводидактика : зб. тез доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Рівне, 18 травня 2023 р.) / упор. Л. М. Овдійчук, Л. Є. Брильова ; Міжнар. економ-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука. – Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2023. – С. 63-66. https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4042

Денисюк О. В. Навчання ознайомлювального читання на уроках англійської мови в 5-му класі / О. В. Денисюк // Актуальні проблеми сучасної філології та лінгводидактика : зб. тез доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Рівне, 18 травня 2023 р.) / упор. Л. М. Овдійчук, Л. Є. Брильова ; Міжнар. економ-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука. – Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2023. – С. 55-58. https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4044

Бородієнко М. М. Можливості використання комп'ютерних технологій в процесі навчання англійської мови / М. М. Бородієнко // Актуальні проблеми сучасної філології та лінгводидактика : зб. тез доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Рівне, 18 травня 2023 р.) / упор. Л. М. Овдійчук, Л. Є. Брильова ; Міжнар. економ-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука. – Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2023. – С. 48-51. https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4046

Семенюк А. В. Особливості передачі українських воєнних реалій англійською мовою (на прикладі англомовних періодичних видань «The Kyiv Post», «The Guardian») / А. В. Семенюк // Актуальні проблеми сучасної філології та лінгводидактика : зб. тез доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Рівне, 18 травня 2023 р.) / упор. Л. М. Овдійчук, Л. Є. Брильова ; Міжнар. економ-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука. – Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2023. – С. 10-13. https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4057

Бухал В.В. Використання інтерактивного навчання в старших класах ЗЗСО на уроках іноземної мови/ В.В. Бухал // Актуальні проблеми сучасної філології та лінгводидактика : зб. тез доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Рівне, 18 травня 2023 р.) / упор. Л. М. Овдійчук, Л. Є. Брильова ; Міжнар. економ-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука. – Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2023. – С. 74-78. https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4039

Будз І.Ф., Григорчук А. П. Функціонування орнітонімів у англійській мовній картині світу // Тези доповідей учасників Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених «Наука і вища освіта», Секція: Філологічні науки у XXI ст: проблеми та перспективи.  м. Запоріжжя, Класичний приватний університет (10 листопада 2021 р.). С. 217.

Будз І.Ф., Марискевич М. Р. Комунікативно-прагматичний аспект лінгвістичних та стилістичних особливостей англійського тексту-інтерв’ю // Тези доповідей учасників Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених «Наука і вища освіта», Секція: Філологічні науки у XXI ст: проблеми та перспективи. м. Запоріжжя, Класичний приватний університет (10 листопада 2021 р.). С. 226.

Будз І.Ф. Куцюк Д. Ю. Семантико-стилістичний аспект англіцизмів як графічної новації мови соціальних мереж  // Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (м. Одеса, 02-03 грудня 2021 р.) [Електронне видання]: зб. тез / редкол. Т. О. Євтушина. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021. С. 15-19.

Будз І.Ф., Мальований В.В. Вплив комп’ютерних ігор на формування мовної компетенції учнів у процесі вивчення англійської мови. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: зб. наук. пр. № 2 (24).  Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2020.  С. 19 - 27. https://zenodo.org/record/4395431#.YnkEgy9SX5Y

Будз І.Ф., Седлар Є.В. Семантико-стилістичні особливості перекладу демонологічних лексем у складі фразеологічних одиниць в українських повістях М.В. Гоголя. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: зб. наук. пр.  № 2 (22). Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019.  С. 20 - 29. http://dspace2.regi.rovno.ua:28080/jspui/handle/123456789/1877

Навчально-методична робота:

 1. Будз І. Ф., Кочмар Д. А. Практична підготовка майбутніх фахівців: методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова i зарубіжна література (англійська)) / Будз І. Ф., Кочмар Д. А.; за заг. ред. Кочмар Л. А. Рівне : ПВНЗ МЕГУ ім. акад. Степана Дем’янчука. 2023. 80 с.
 2. Кочмар Д. А., Будз І. Ф. Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи на здобуття ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова i зарубіжна література (англійська)). Кочмар Д. А., Будз І. Ф. Рівне: МЕГУ, 2023. 50 с.
 3. Будз І.Ф.Методичні рекомендації для організації практичних занять з курсу «Стилістика основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). -  Рівне : МЕГУ, 2019. – 34 с.
 4. Будз І.Ф.Методичні рекомендації для організації практичних занять та самостійної роботи з курсу «Стилістичний аналіз англомовного тексту» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). Рівне : МЕГУ, 2019. – 54 с.

 

НІСАНОГЛУ НАТАЛЯ ГЕОРГІЇВНА

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології

Організатор і координатор студентського інтеркультурного проєктного клубу «Opening the Borders»

Наукові інтереси: прагматична лінгвістика, сучасні аспекти виховання студентської молоді

Контакти:
e-mail: 
natalia_nisanohlu@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут і отримала вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література та мова і література», здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.

Наукові ступені та вчені звання

2021 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови на тему «Актуалізація концепту КОНСЕНСУС в англомовному публіцистичному дискурсі: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти».

Диплом ДК № 063292.

Трудова діяльність

2013-2014 рр. – викладач англійської мови у ДНЗ «Мелітопольський будівельний центр професійно-технічної освіти»

2015-2016 – вчитель англійської мови у Приазовській ЗОШ І-ІІІ ст.

2018-2022 – викладач кафедри іноземних мов у Таврійському державному агротехнологічному університеті

2022 по теперішній час – доцент кафедри романо-германської філології ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Викладає дисципліни: «Практика усного і писемного мовлення», «Вступ до германської філології», «Порівняльна типологія англійської та української мов», «Основи англомовного академічного письма», «Міжкультурна комунікація».

Стажування та підвищення кваліфікації

2019 рік – пройшла підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за навчальною програмою підвищення кваліфікації семінару “Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності” .(150 годин).

2023 рік – міжнародне стажування у School of Foreign Languages, Університет Чукурова, Туреччина (180 год., 6 кредитів ECTS).

Підручники, посібники

Мунтян С.В., Нісаноглу Н.Г. Lesetraining in Deutsch. Навчальний посібник. Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2021. 213 с.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. ХаджиковаН.Г. Вербальная актуализация согласия как маркера успешной межличностной коммуникации. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2009. Вип. 33. С. 293–298.
 2. ХаджиковаН.Г. Понимание и интенция как факторы достижения консенсуса (на материале английского языка). Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2010. Вип. 37. С. 68–74.
 3. ХаджиковаН.Г. Лингвокогнитивные закономерности дискурсивной актуализации категории консенсуса: имплицитное выражение (на материале английского языка). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. № 7. 2010. С. 383–387.
 4. ХаджиковаН.Г. Адресантно-адресатный вектор консенсуса: прагмалингвистический аспект (на материале английского языка). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. № 6 (231). 2012. С. 133–136.
 5. ХаджиковаН. Консенсус и разногласие : диалектика взаимосвязи в англоязычном публицистическом дискурсе. Наукові записки. Серiя : Фiлологiчні науки (мовознавство). Кiровоград : РВВ КДПУ iм. В. Винниченка, 2013. Випуск 118. С. 306–309.
 6. ХаджиковаН.Г. Языковая актуализация концепта «consensus» и его номинативное поле. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2013. № 56. С. 79–82.
 7. НісаноглуН.Г. Градуальність реалізації феномена «консенсус» у англомовному публіцистичному дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Серія «Філологія» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 3 (71). С. 104–107.
 8. АмічбаД.П., Нісаноглу Н. Г. Вербалізація феномена «консенсус» на синтаксичному рівні в англомовному публіцистичному дискурсі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2019. № 36. С. 7–10.
 9. Амічба Д. П., Нісаноглу Н. Г. Фразеологічні одиниці як імпліцитно виражені засоби актуалізації концепту СONSENSUS в англомовному публіцистичному дискурсі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. 2019. № 3. Т. 30 (69). С. 85–89.
 10. НісаноглуН.Г., Мунтян С.Г. Стратегія дискредитації в англомовному публіцистичному дискурсі.Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Германістика та міжкультурна комунікація". 2021. № 2. С. 43-47.
 11. Tetiana Sharova, Ostap Bodyk, Valentyna Kravchenko, Alina Zemlianska, and Natalia Nisanoglu. Quantitative Analysis of MOOC for Language Training. International Journal of Information and Education Technology. May 2022. Vol. 12, No. 5. P. 421-429.
 12. Нісаноглу Н.Г. Стратегія ухиляння від прямої відповіді в англомовному дискурсі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Германістика та міжкультурна комунікація".2022. № 1. С. 31-35.
 13. Sharova T., Pavlenko A., Nisanoglu N., Gladkykh H., Bodyk, O. The Artistic Space of the Topic of Inclusion in the Literature of Ukraine. Theory and Practice in Language Studies. 2023. Volume 13 (5). P. 1096-1104. (Scopus)

Публікації в інших наукових та науково-методичних виданнях

 1. ХаджиковаН.Г. Консенсус: философские основы лингвистического анализа (на материале английского языка). Актуальнi проблеми iноземної фiлологiї: Лiнгвiстика та лiтературознавство: мiжвуз. зб. наук. ст. / вiдп. ред. В. А. Зарва. Бердянськ, 2010. Вип. V. Ч. 1. С. 65–71.
 2. ХаджиковаН.Г. Коммуникативные стратегии : установка на достижение консенсуса в англоязычном дискурсе. Розвиток наукових дослiджень’ 2012 : Матерiали восьмої мiжнародної науково-практичної конференцiї. Полтава : Вид-во «IнтерГрафiка», 2012. Т. 7. C. 122–123.
 3. ХаджиковаН.Г. Эгоцентризм общения и достижение консенсуса (на материале англоязычного публицистического дискурса). Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ : БДПУ, 2013. Вип. VІІІ. Ч. 1. С. 83–90. 
 4. ХаджиковаН.Г. Категория консенсуса в англоязычном публицистическом дискурсе. Тези доповідей ХІІ наукової конференції «Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація». Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. С. 315–316.
 5. ХаджиковаН.Г. Имплицитная актуализация консенсуса на лексико-семантическом уровне в англоязычном публицистическом дискурсе. Современная филология : теория и практика. Материалы ХIV международной научно-практической конференции, 27 декабря 2013 г. Москва : Изд-во «Спецкнига», 2013. С. 346–349.
 6. ХаджиковаН.Г. Имплицитная актуализация консенсуса в англоязычном публицистическом дискурсе : синтаксический уровень. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. Випуск 1 (171), 2014. С. 54–57.
 7. Нісаноглу Н.Г.Мовні курси в Туреччині. Англійська мова та література. 2019. № 28-30 (614-616). С. 85–87.
 8. Нісаноглу Н.Г.Турецька початкова школа очима українського вчителя. Педагогічний вісник : науково-методичний журнал. 2019. № 1 (95). С. 71–72.
 9. Нісаноглу Н.Г. Співбесіда на вакансію вчителя за кордоном. Педагогічний вісник : науково-методичний журнал. 2019. № 4 (98). С. 53–54.
 10. НісаноглуН.Г. Комунікативні стратегії і тактики дискурсивної реалізації концепту СONSENSUS в англомовному публіцистичному дискурсі. Science and Education a New Dimension. Philology. VIII (66). 2020. Issue 218. P. 45–48.
 11. Нісаноглу Н.Г., Мунтян С.Г. Міжнародні відеоконференції як засіб розвитку іншомовної та інтеркультурної компетентностей здобувачів вищої освіти. Педагогічний пошук: науково-методичний вісник.2020. № 3 (107). С. 11–13.
 12. Нісаноглу Н.Г., Мунтян С.Г. Дискусійний кіноклуб як форма інтелектуального дозвілля студентів вищого навчального закладу. Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць. 2020. № 11. С. 161–165.
 13. Нісаноглу Н.Г. Виховання толерантності як складової особистості здобувача вищої освіти. Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 10 листопада 2022 року). Рівне, 2022. С. 153–155.

Участь у наукових заходах

9 міжнародних конференцій («Іноземна філологія у XXI столітті» (9-10 квітня 2009 р., 9-10 квітня 2010 р., 5-6 квітня 2013 р., м. Запоріжжя); «Пріоритети германського та романського мовознавства» (4-6 червня 2010 р., 14-16 вересня 2012 р., м. Луцьк); «Розвиток наукових дослiджень 2012» (19-21 листопада 2012 р., м. Полтава); «Каразiнськi читання: Людина. Мова. Комунiкацiя» (1 лютого 2013 р., м. Харків); «Мови i свiт: дослiдження та викладання» (28-29 березня 2013 р., м. Кіровоград); «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (19 жовтня 2018 р., м. Остріг);

2 всеукраїнські конференції («Мова та лінгвокультурна комунікація» (15-16 жовтня 2009 р., м. Бердянськ); «Іноземна філологія: стереотипи та інновації» (18-19 жовтня 2012 р., м. Бердянськ);

міжнародний симпозіум «Віртуальний обмін студентів у епоху пост-пандемії», організований університетом Іллінойсу, США (5 травня 2023 року);

науковий воркшоп «Grant Writing», організований Університетом Бат Спа, Велика Британія (26 червня 2023 р.)

Керівництво науковою роботою студентів (із публікацією тез доповідей на конференціях):

Diatkova Y.S. The latest technologies in crop production. VIІI Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки : матеріали VІII Всеукр. наук.-техн. конф., 12-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 53-54.

Syrkina A.Yu. Corporate events. IX Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедра «Іноземні мови»: матеріали IX Всеукр. наук.-техн. конф., 10-25 листопада 2021 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. C. 50-51.

Syrtsova V.A. Households in Ukraine: financial behavior and economic recessions. Science and innovations in the 21st century: матеріали ІІ Всеукр. Інтернет-конф. студ. та молод. вчен., 20 травня 2022 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 201-203.

Паруха О.П. Фразеологічні одиниці з компонентом мир у сучасній англійській мові. Актуальні проблеми сучасної філології та лінгводидактики: матеріали студентської науково-практичної online-конференції (Рівне, 18 травня 2023 року). Рівне, 2023.

Навчально-методична робота:

Методичні рекомендації до самостійної роботи та для організації практичних занять з курсу «Основи англомовного академічного письма» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності: 014.02 Середня освіта (Мова i зарубіжна література (англійська)). Міжнар. економ.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем`янчука, 2023. 50 с.

Організатор і координатор студентського інтеркультурного проєктного клубу «Opening the Borders». Клуб організовано у 2022 році та проведено заходи (відеоконференції, обмін листівками, обмін культурними боксами) зі студентами іноземних навчальних закладів з Японії, Кореї, Туреччини, Польщі, Ізраїлю. Зокрема, підписані угоди про співпрацю МЕГУ з Сілезьким технологічним університетом (Польща) та Університетом Фонду Фатіха Султана Мехмета (Туреччина).

Відзнаки, нагороди, подяки

2023 рік – Грамота департаменту освіти і науки Рівненської обласної держаної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини (№ 166, Нак. № 65-з від 06.06.2023)

За вагомі досягнення в громадській, навчальній та науковій діяльності Нісаноглу Н..Г. відзначена подяками Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

ГРОНЬ ЛАРИСА ВАСИЛІВНА

Посада: доцент кафедри романо-германської філології.

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта: У 1990 році закінчила факультет іноземних мов Луцького державного педагогічного університету імені Лесі Українки.

У 2001 році захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови на тему: "Навчання вільного переказу майбутніх учителів англійської мови".

Сфера наукових інтересів: Методика викладання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти та у закладах вищої освіти

Детальніше

Активно займається науковою роботою, є автором численних публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій.

Бере участь у Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях з актуальних проблем методики викладання іноземних мов, у роботі тренінгів, науково-методичних семінарів, вебінарів для підвищення професійної майстерності та впроваджує набутий досвід у практику викладання.

Була учасником міжнародного експериментального освітнього проєкту, організованому спільно з Міністерством освіти та науки України і Британською Радою, “PRESETT Teacher Developing Course” (2019-2020 рр.

Є співавтором підручника для студентів закладів вищої освіти з методики навчання англійської мови (English Language Teaching Methodology (Year 2): Підручник для студентів Закладів вищої освіти / Під заг. ред. Н.О. Михальчук. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2023. – 348 с.).

Мала досвід керівництва студентської наукової проблемної групи у рамках дослідження «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції учнів закладів загальної середньої освіти». Результатом роботи проблемної групи є участь студентів у Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях з методики викладання іноземних мов.

ПОЧЕНЮК ЯНІНА ВІКТОРІВНА

Старший викладач кафедри романо-германської філології.

Має дві вищі освіти.  У 2001 році закінчила з відзнакою Рівненський державний гуманітарний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література та іноземна мова (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та іноземної мови.  У  2005 закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію викладач педагогіки та методики початкового навчання. 

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти – 22 роки. З 2003 року обіймає посаду старшого викладача кафедри. 

Сертифікований експерт ESOL International (рівень С1, номер сертифікату GK840000991IP).

Авторка понад 20 наукових публікацій, учасниця міжнародних тренінгів, вебінарів та конференцій.

Викладає теоретичні та практичні дисципліни: «Лінгвокраїнознавство англійської мови», «Історія основної мови», «Практика усного і писемного мовлення», «Практична граматика англійської мови», «Корективно-комунікативний практикум англійської мови», «Комунікативна граматика англійської мови».

Сфера наукових інтересів: лінгвокраїнознавчий аспект викладання англійської мови, компетентнісний підхід до навчання англійської мови

Сфера наукових інтересів: лінгвокраїнознавчий аспект викладання англійської мови, лінгвокультурологія, історія англійської мови

Тел: 050 375 50 08

e-mail: pocheniuk.yanina@megu.edu.ua

Детальніше

Стажуваня та підвищення кваліфікації:

Сертифікація мовного рівня С1 (ESOL International). Номер сертифікату 840000991IP

Webinar Cambridge University Press “Prepare for Exams: Practice Makes Perfect”

Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Академічна доброчесність в країнах Європейського Союзу та Україні» з 22 по  29 листопада 2021 року  м. Люблін (Республіка Польща) -  підтверджено сертифікатом.

https://iesfukr.org/certificate/download/85/Pocheniuk Ianina.jpg

Internship “Formation of Modern Philological Education in EU Countries and its Impact on National Identity”.

Wielkopolska Akademia Spoleczno – Ekonomiczna w Srodzie Wielkopolskej.

2.05.2022 – 31.05.2022

Воркшопи, тренінги, круглі столи, семінари

Круглий стіл «Академічна доброчесність у закладах вищої освіти», 02.12.2021 (підтверджується сертифікатом)

Круглий стіл «Академічна доброчесність: актуальні питання сьогодення», 26.10.2021 (підтверджується сертифікатом)

Науково-практичний вебінар «Сучасні тенденції у навчанні іноземних мов: формування soft skills в умовах дистанційного та змішаного навчання», 27 травня 2021(підтверджується сертифікатом)

URL:https://www.megu.edu.ua/uk/search?search_api_fulltext=Сучасні+тенденції+у+навчанні+іноземних+мов%3A+формування+soft+skills+в+умовах+дистанційного+та+змішаного+навчання

Тренінг-семінар «Новітні навички роботи в системі дистанційного навчання moodle»

Oxford Professional Development Webinar “Oxford Exam Trainer is your guide to successful exams” (31/03/2021)

Онлайн тренінг ЄВІ частина «Читання»: алгоритм роботи з завданнями множинного вибору (25.02.2021)

4-й щорічний форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти України (3.03.2021)

Вебінар “Building up the speaking skills” (10. 03. 2021)

Онлайн тренінг «Інструменти якісного управління класом: практичні прийоми та педагогічні техніки» (26.02.2021)

Онлайн тренінг ЄВІ частина «Використання мови»: ефективні екзаменаційні стратегії та підходи до виконання завдань. (22.02.2021)

Єдиний вступний іспит з англійської мови для абітурієнтів у магістратуру: типи завдань та стратегії підготовки студентів до іспиту. (15.02.2021)

The ESAP Framework for teaching teens online (15.02.2021)

Webinar “How to become proficient with Pioneer” (12/02/2021)

Webinar “English for exams and life” (24/02/2021)

Workshop «Grant Writing» (26 June 2023)

Workshop «Getting Published» (5 July 2023)

Workshop «Thesis Structure» (6 July 2023)

The Ukrainian-British Workshop «Strategy and Cooperation Development» (13-14 2023)

Підручники, посібники:

Пабат М. А. Ділова комунікація англійською мовою: навч. посібник / М. А. Пабат, І. Ф. Будз, Я. В. Поченюк; МОН України, ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. Cтепана Дем’янчука», Каф. романо-герман. філології. – Рівне : МЕГУ, 2023. – 241 c.

https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4064

Пабат М. А. Ділова комунікація англійською мовою: навч. посібник / М. А. Пабат, І. Ф. Будз, Я. В. Поченюк; МОН України, ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. Cтепана Дем’янчука», Каф. романо-герман. філології. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Рівне : МЕГУ, 2023. – 332 c. – (Присвячується 30-річчю ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»)

https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3720

Пабат М. А. Методика навчання іноземних мов : навч. посібник / М. А. Пабат, І. Ф. Будз, Я. В. Поченюк ; МОН України, ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. Cтепана Дем’янчука», Каф. романо-герман. філології. – Рівне : МЕГУ, 2023. – 516 c.

https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/bitstream/123456789/3720/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%86%d0%9c_%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba1.pdf

Наукові публікації:

 1. Проблеми іншомовної освіти майбутніх педагогів у контексті пошуку нової моделі гуманітарної освіти. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15, випуск 3 (133) 21. Київ 2021. С. 15

           https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/view/35/3-2021-pdf

 1. Компетентнісний підхід в процесі підготовки майбутніх вчителів англійської мови // Інноваційна педагогіка (Категорія Б). Scientific Journal of Polonia University. Випуск 40 No 4 (2021). Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

http://www.innovpedagogy.od.ua/2021

 1. The Linguistic and Cultural Aspect As a Factor In The Development Of Emotionality In Foreign Language Teaching // Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск № 55 том 1, 2022 р.-С. 166-173. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/55_2022/part_1/27.pdf
 2. Дистанційні освітні технології при навчанні Іноземної мови//Журнал «Перспективи та інновації науки». Серія «Педагогіка». № 12(17) 2022.-С. 235-249 http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/2906/2919
 3. Фaхова підготовка майбутніх вчителів англійської мови під час військових дій в Україні //«Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)»: журнал 2023. № 2(8) 2023.- С. 158 http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/issue/view/127/202
 4. Комунікативний підхід у навчанні граматики англійської мови // Закарпатські філологічні студії. Випуск 27, том 1. С. 156-160/252 с. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/27/part_1/26.pdf
 5. Поченюк Я. В. Термінологічний, змістовий та структурний аспекти комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 69.- С. 203-206.
 6. Поченюк Я. В. Поняття комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови в сучасній лінгводидактиці // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика», 4-5 жовтня 2019 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. Збірник праць. С.88-92. Київ, 2019.
 7. Поченюк Я. В. Функційний аспект комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови // Журнал Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. - VI (76).- С. 53-57. Budapest, 2019
 8. Поченюк Я. В. Особливості реалізації сучасних підходів у формуванні комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку психології та педагогіки». – Київська наукова організація педагогіки та психології. С. 46-48. Київ, 2019
 9. Поченюк Я. В. Проблема статусу комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови в дидактичній і методичній літературі. // Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах»,
  Класичний приватний університет. Випуск 67. Том 2. - С. 87-90.
 10. Особливості організації сучасної шкільної іншомовної освіти в Бельгії// “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. Рівне 2010
 11. Особливості організації білінгвального навчання в Бельгії//Гуманізація навчально-виховного процесу. Науково-методичний збірник (Спецвипуск 5), частина 3.- Слов’янськ 2010
 12. Формирование поликультурных ценностей в процессе изучения иностраннного языка // Лингвистические и методические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности . Материалы международной научно-практической конференции. Город Барановичи, республіка Беларусь 2011
 13. Ключові моделі білінгвального навчання: європейський досвід// Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. Спецвипуск. Рівне 2011 (грудень)
 14. Зміст європейських моделей білінгвальної освіти: від теорії до практики//Проблеми підготовки сучасного вчителя. Збірник наукових праць. Частина 2 №5 Умань 2012
 15. Білінгвальне навчання і метод CLIL як ключові принципи оновлення змісту шкільної освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу. Науково-методичний збірник (Спецвипуск 11), частина 1.- Слов’янськ 2012
 16. CLIL и межкультурная коммуникативная компетенция: теоретические основы и подходы // Актуальные проблемы германистики и методики преподавания иностранных языков. Материалы II Международной научно-практической конференции. Саранск 2012, с. 122
 17. CLIL and intercultural communicative competence: foundations and approaches // Проблеми розвитку вищої школи та економіки в 21 столітті. Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне 2013, с. 251-254.
 18. Introduction of CLIL: pros and cons (European experience) // Університет прикладних наук імені Яноша Кодолані (м. Секешфехервар, Угорщина)
 19. European experience of CLIL using in the context of European integration process// Вища школа туризму та екології (м. Суха Безкидська, Польща)

Конференції:

 1. Предметна складова статусу комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У XXI СТОЛІТТІ» 25–26 листопада 2021 року Частина ІV, с. 192 file:///C:/Users/apach/Downloads/1639649946715115.pdf
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті» (26 листопада). Секція «Психолого-педагогічні дослідження». (Участь підтверджується сертифікатом)
 3. XIV Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція «Основні тенденції розвитку лінгвістики, літературознавства й соціальних комунікацій», м. Полтава (27 квітня 2021 року) (Участь підтверджується програмою конференції)
 4. Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Наука і вища освіта», м. Запоріжжя, Класичний приватний університет (10 листопада 2021 р.) (Участь підтверджується програмою конференції)
 5. IV Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», присвячена 85-річчю доктора педагогічних наук, професора, академіка С. Я. Дем’янчука (14-15 жовтня 2010 р., м. Рівне)
 6. IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та закордоном» (28-29 жовтня 2010 р., м. Горлівка)
 7. Международная научно-практическая конференция «Лингвистические и методические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности» (13-14 октября 2011 г., г. Барановичи Республика Беларусь)
 8. Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя» (24 травня 2012 р.)
 9. VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та закордоном» (26-27 жовтня 2012 р., м. Горлівка)
 10. IV Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», присвячена 85-річчю доктора педагогічних наук, професора, академіка С. Я. Дем’янчука (14-15 жовтня 2010 р., м. Рівне)
 11. IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та закордоном» (28-29 жовтня 2010 р., м. Горлівка)
 12. Международная научно-практическая конференция «Лингвистические и методические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности» (13-14 октября 2011 г., г. Барановичи Республика Беларусь)
 13. Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя» (24 травня 2012 р.)
 14. VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та закордоном» (26-27 жовтня 2012 р., м. Горлівка)
 15. Міська між предметна науково-практична конференція «Дидактичні та методичні стратегії розвитку інтеркультурної компетенції на уроках суспільно-гуманітарного циклу» (МЕГУ, 30 жовтня 2012 р.)
 16. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в XXI столітті (3-4 жовтня 2013р., м. Рівне)
 17. The 4th International Week workshop conference Inclusive Society - Well-Being – Participation (Kodolányi János University of Applied Sciences, м. Секешфехервар, Угорщина, квітень 2014)
 18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Тарас Шевченко в історико-літературному дискурсі» присвячена200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (Рівне, 5 березня 2014р.)
 19. ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка «Образне слово Луганщини», присвячена 140-річчю від дня народження Івана Огієнка 15 – 16 грудня 2022 року м. Полтава (сертифікат № 10/0587)

Керівництво науковою роботою студентів:

 1. Онищук Д.М. ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука» наук. кер. – старший викладач Поченюк Я. В Сучасні форми та методики проведення контролю знань учнів на уроках англійської мови»// Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті» (26 листопада). Секція «Актуальні проблеми сучасної філології»
 1. Дюдюк Д.Р. . ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука» наук. кер. – старший викладач Поченюк Я. В Місце стратегічної компетентності як ключової компоненти комунікативної компетентності// ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (9-10 грудня 2022, м. Одеса)
 1. Яцкова Анастасія Романівна, студентка 2 курсу спеціальності «Середня освіта. Мова і література(англійська)» історико-філологічного факультету. 12 Структурно-семантичні особливості нових слів в американських та британських ЗМІ (на прикладі газет «NEW YORK TIMES» та «THE GUARDIAN»). Науковий керівник – старший викладач кафедри романо-германської філології Поченюк Я. В. // ХІV Всеукраїнська студентсько-викладацька науково-практична конференція «Мова й література у проєкції різних наукових парадигм» 21 квітня 2023 року, Полтава.
 1. Трачук Вікторія Андріївна, студентка 2 курсу спеціальності «Середня освіта. Мова і література(англійська)» історико-філологічного факультету. Сучасні онлайн-ігри як інструмент розвитку практичних навичок учнів на уроках англійської мови. Науковий керівник – старший викладач кафедри романо-германської філології Поченюк Я. В. ХІV Всеукраїнська студентсько-викладацька науково-практична конференція «Мова й література у проєкції різних наукових парадигм» 21 квітня 2023 року, Полтава.
 1. Саханда П. П. Формування інформаційно-комунікативної компетентності учнів старшої школи на уроках англійської мови в умовах дистанційного навчання / П. П. Саханда // Актуальні проблеми сучасної філології та лінгводидактика : зб. тез доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Рівне, 18 травня 2023 р.) / упор. Л. М. Овдійчук, Л. Є. Брильова ; Міжнар. економ-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука. – Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2023. – С. 67-71.

Навчально-методична робота

Поченюк Я.В. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Лінгвокраїнознавство» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). -  Рівне : МЕГУ, 2018. – 31 с.

Поченюк Я.В. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Історія основної мови» для студентів історико-філологічного факультету спеціальності: 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). -  Рівне : МЕГУ, 2018. – 38  с.

Відзнаки, нагороди, подяки

За вагомі досягнення в громадській, навчальній та науковій діяльності Поченюк Я.В. відзначена грамотами і подяками Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

ЛАВРЕНЮК АЛІНА ЮРІЇВНА

Начальник міжнародно-проєктного відділу, викладач кафедри романо-германської філології.

Наукові інтереси: методика навчання іноземних мов, проєктні технології

Контакти:
e-mail: 
alina.lavreniuk@megu.edu.ua

Детальніше

Освіта

2023-2027 – студентка аспірантури за спеціальністю: 0110 Освітні та педагогічні науки, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Рівне.

2022-2023 – Магістр, спеціальність: туризм, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Рівне.

2016-2017 – Спеціаліст, спеціальність: Англійська філологія, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Рівне.

2013-2016 – Бакалавр, спеціальність: 014 Середня освіта (мова та література (англійська)), Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Рівне.

2009-2013 – Молодший спеціаліст, спеціальність: Початкова освіта (англійська мова), Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж, Рівне.

Трудова діяльність

2016-2017 рр. –  вчитель англійської мови в приватній англійській школі Helen Doron School, м. Рівне.

2017-2018 рр. – лаборант кафедри математичного моделювання, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне.

2018 - теперішній час – начальник відділу міжнародних проектів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет, м. Рівне.

2022 - теперішній час – викладач кафедри романо-германської філології, Міжнародний економіко-гуманітарний університет, м. Рівне.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Лексикологія іноземної мови», «Практична граматика іноземної мови», «Практична фонетика Практична граматика іноземної мови».

Стажування та підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації в Запорізькому національному університеті за програмою тренінгу Erasmus+ Jean Monnet Module «Ціннісний підхід у викладанні дисциплін гуманітарного циклу» 28-29.05.2021, 12 годин, № 02125243-1897/2021.
 • Міжнародне стажування «Formation of Modern Philological Education in EU Countries and its Impact on National Identity», Великопольська Академія соціально-економічних наук в Срьоді Великопольській (Польща), 120 годин, 02-31.05.2022.

Курси та тренінги

 • Участь в міжнародному семінарі «Європейські стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної акредитації, № 2670, 6 годин.
 • Участь в кластерному семінарі «Забезпечення якості освітніх програм у відповідності до рекомендацій Болонського процесу, Європейського простору вищої освіти та законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 7.11.2018, м. Київ.
 • Участь в семінарі «Як успішно впровадити проєкт та управляти коштами гранту» в рамках програми Erasmus+, 06ю11ю2019, м. Київ.
 • Участь в роботі круглого столу на тему « Академічна доброчесність та небезпеки в роботі з нею», 12 годин.
 • Участь в роботі круглого столу на тему: « Європейський Союз після Лісабонського договору: від трьохопорної структури до конституціоналізму», 20.05.2020, 3 години.
 • Участь в воркшопі « Творення миру через мистецтво» № 1002-23, 31.08. – 03.09.2022,24 години, м. Чернівці.
 • Пройшла практичний курс на тему «Проекти та управління ними: погляд донорів», 29-30.01.2021, 16 годин, м. Рівне.
 • Участь в роботі круглого столу на тему «DESTIN project: results and significance for journalistic education in Ukraine”, 28-29.05.2021.
 • Тренінг «Training for Trainers» в Національному університеті ім. Тараса Шевченка, 02.-04.12.2019, м. Київ.
 • Участь в семінарі «Європейські освітні програми для України та можливості співпраці з представництвом ЄС» 13.11.2019.
 • Участь в воркшопі «Thesis structure», Університет Бат Спа (Велика Британія), 06.07.2023, 2 години.
 • Участь в воркшопі «Grant Writing», Університет Бат Спа (Велика Британія), 26.06.2023, 2 години.
 • Участь в воркшопі «Getting published», Університет Бат Спа (Велика Британія), 05.07.2023, 2 години.
 • Участь в українсько-британському воркшопі «Strategy and Cooperation Development», м. Познань (Польща), 13-14.06.2023, 16 годин.

Основні наукові праці

Ian Gadd, Alina Lavreniuk, Viktoriya Zolyak, Cooperation between Ukrainian and British HEIs during the War. Material to the III International Scientific and Practical Conference "RESEARCH OF INNOVATIONS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE XXI CENTURY", 19.10.2023, Rivne, Ukraine

Мельничук Л.Б., Дем'янчук В.А., Марчук О.О., Пагута Т.І., Лавренюк А.Ю. Збірник "Я голосую за мир!" Ювілейний випуск до 30-річчя Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука, Рівне, С.220, 2023

Попова Д.А., Лавренюк А.Ю. Засоби наочності на уроці іноземної мови в початковій школі. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць.-№ 1 (17).-Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2017.-218 с.-С. 129-135.

Відзнаки, нагороди, подяки

2011 рік – Грамота Департаменту освіти і науки Рівненської обласної держаної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти Рівненщини та з нагоди Дня працівників освіти (№ 553, Нак. № 220-з від 22.09.2023)

ЛАНКІНА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Старший викладач кафедри романо-германської філології.

Освіта:

У 2006 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, російська)" та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійська, російська) та зарубіжна література.

Наукові інтереси:

Здобувачка освітньо-наукового ступеня доктора філософії Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Вивчає питання формування дослідницької компетентності учнів 10-11 класів на уроках англійської мови  засобами інтернет-технологій в науковому ліцеї.

Детальніше