Наукова робота кафедри

Викладачі кафедри романо-германської філології працюють у межах комплексної науково-дослідної теми університету «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» (державний реєстраційний номер 0106u002439), наукової теми історико-філологічного факультету «Актуальні питання розвитку гуманітарної освіти» та теми кафедри «Актуальні проблеми дослідження лінгвістичного та лінгводидактичного  іншомовного дискурсу». Коло наукових досліджень кафедри підпорядковане загальнофакультетській науковій темі, яка пов’язана з науковими пріоритетами, визначеними Міністерством освіти та науки України та науково-дослідними інститутами АПН  та АН України.

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють актуальні проблеми сучасної лінгводидактики, стилістики, міжкультурної комунікації, граматики, словотвору, лексичної семантики, фразеології, лексикографії; когнітивного, прагматичного, порівняльного і типологічного досліджень мовних одиниць.

Старші викладачі Поченюк Я.В., Ланкіна В.В. та Лавренюк А.Ю. працюють над кандидатськими дисертаціями.

Викладачі кафедри романо-германської філології упродовж останніх 5 років опублікували понад 10 статтей в журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science:

Ruslana Soichuk, Oksana Petrenko, Iryna Budz, Hryhorii Pustovit, Roman Pavelkiv.  (2022) Specifics of National Self-Assertion Upbringing of Students in Extracurricular Activity Against a Background of the Russian Armed Aggression. The New Education Review, 68 (2), 19–31. DOI: 10.15804/tner.2022.68.2.01

Iryna Budz. Finding Effective Ways to Teach Foreign Languages//IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.7, July 2021 http://paper.ijcsns.org/07_book/202107/20210709.pdf

Anatolii Konokh, Vadym Shemchu, Olena Konokh, Iryna Budz, Iryna Buzhyna (2020) Use of symbiosis of innovative-traditional methods of teaching special disciplines. Journal of Critical Reviews (2020), 7 (13), 113-115. doi:10.31838/jcr.07.13.19 http://www.jcreview.com/

Tetiana Sharova, Ostap Bodyk, Valentyna Kravchenko, Alina Zemlianska, and Natalia Nisanoglu. Quantitative Analysis of MOOC for Language Training. International Journal of Information and Education Technology. May 2022. Vol. 12, No. 5. P. 421-429.

Sharova T., Pavlenko A., Nisanoglu N., Gladkykh H., Bodyk, O. The Artistic Space of the Topic of Inclusion in the Literature of Ukraine. Theory and Practice in Language Studies. 2023. Volume 13 (5). P. 1096-1104.

Nadiya Ivanenko, Oksana Biletska, Svitlana Hurbanska, Antonina Hurbanska, Diana Kochmar. English language Morphological Neologisms Reflecting the War in Ukraine. World Journal of EnglishLanguage, Sciedu Press, vol. 2023 May. 13(5), pp. 432-432, URL: https://econpapers.repec.org/RePEc:jfr:wjel11:v:13:y:2023:i:5:p:432.

Kochmar Diana, Kozlitin Denis, Kozak Liudmyla, Krystopchuk Tetiana. The Application of Augmented Reality in Education and Development of Students Cognitive Activity.   ICTERI-2021. Vol I: Main Conference, PhD Symposium, Posters and Demonstrations. September 28 – October 2. 2021. Kherson, Ukraine. pp. 345-352. URL: http://ceur-ws.org/Vol-3013/20210345.pdf.

Kochmar, D., Fabian, M., Bartosh, O., Shandor, F., Volynets, V.,. (2021). Using the Anthology of Learning Foreign Languages in Ukraine in Symbiosis with Modern Information Technologies of Teaching. International Journal of Computer Science and Network Security. VOL.21 No.4. April 2021. pp. 241–248. DOI:https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.4.29.

Kochmar D., Fabian M., Stoika O., Maksymova O., Shalyhina N.,  Zhvava O. The Process of Teaching a Foreign Language with the Use of Social Internet Applications. Systematic Reviews in Pharmacy. 2020; 11(10). pp. 156-159. doi:10.31838/srp.2020.10.26.

Denis Kozlitin, Diana Kochmar, Tatiana Krystopchuk, Lyudmila Kozak. Future Educators' Training for Project Activities Using Digital Technologies. 2020. ceur-ws.org. Vol - 2791/2020200031 P. 31-41. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2791/2020200031.pdf. 

Kochmar Diana , Myroslava Fabian, Olesia Stoika , Olga Maksymova , Natalia Shalyhina. Use of social networks as a technology of foreign language teaching. JCR. 2020. 7(14). pp. 502-505. DOI:10.31838/jcr.07.14.86.

Diana Kochmar, Ivan Bakhov, Yevheniia Lyndina, Liudmyla Malimon, Tetyana Okolnycha. Innovative activity of a pedagog in the modern educational process of higher education institutions. Journal of Critical Reviews. 7 (13), 2020. P. 409-411. DOI:10.31838/jcr.07.13.72

Викладачі кафедри романо-германської філології публікують свої наукові знахідки у фахових виданнях України (за останні 5 років вийшло у світ понад  80 статей) та з метою апробації наукових пошуків беруть участь у  Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та симпозіумах.

Кафедра романо германської філології

Завідувачка кафедри доц. І. Ф. Будз та доц. Кочмар Д.А. входять до складу журі (секція «Англійська мова») ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України» на рівні області.

Кафедра романо германської філології

Здобувачі ОПП «Середня освіта. Мова і література (англійська)» беруть активну участь у воркшопах та семінарах наукового товариства МЕГУ, засіданнях студентського наукового товариства «Пошук» історико-філологічного факультету.

Кафедра романо германської філології

На кафедрі працює чотири проблемні групи в межах наукового студентського товариства «Пошук»:

  • актуальні проблеми лексикології сучасної англійської мови (керівник доц. Кочмар Д. А.);
  • лінгвостилістична проблематика тексту (керівник доц. Будз І.Ф.);
  • методика навчання іноземних мов (керівник доц. Гронь Л.В.);
  • проблематика міжкультурної комунікації (керівник доц. Нісаноглу Н.Г.);

Наукова робота кафедри реалізується через участь здобувачів у науково-практичних конференціях ЗВО України та університету, зокрема, історико-філологічного факультету:

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція « Актуальні проблеми сучасної філології та лінгводидактики » (МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 18 травня 2023 р., м. Рівне); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної філології та лінгводидактики» (МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 12 травня 2022 р., м. Рівне);

XIV Всеукраїнська студентсько-викладацька науково-практична конференція «Мова й література у проєкції різних наукових парадигм» (21 квітня 2023 р.);

ІХ Всеукраїнська конференція «Лінгвістичні студії молодих дослідників» (РДГУ, 23 травня 2023 р., м.Рівне);

ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ученка «ОБРАЗНЕ СЛОВО ЛУГАНЩИНИ», присвяченої 140-річчю від дня народження українського вченого Івана Огієнка (15 - 16 грудня 2022 р., м. Полтава);

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку» (ДЗ «південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», 9-10 грудня 2022 р., м.Одеса);

ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ученка «ОБРАЗНЕ СЛОВО ЛУГАНЩИНИ», присвяченої 100-річчю з дня заснування державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (17 - 18 грудня 2021 р., м. Старобільськ);

ХХХ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених (Класичний приватний університет, 10 листопада 2021 р., м.Запоріжжя. 

30

Здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів ОПП «Середня освіта. Мова і література (англійська)» є постійними дописувачами турецького освітнього онлайн-журналу School of Foreign Languages (університет Чукурова, м. Адана, Туреччина), метою якого є створення диджитал простору для розвитку особистісних та академічних якостей здобувачів. Тематика есе охоплює такі глобальні проблеми як мультикультурність, гендерна рівність, соціальна відповідальність та етика.

4

Перспективи науково-інноваційної діяльності – збільшення штатних кандидатів і докторів наук кафедри, підвищення наукової кваліфікації та педагогічної майстерності викладацького складу; організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках.