Аспірантура

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА

здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки (галузь знань – 01 Освіта); 

051 Економіка (галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки);

061 Журналістика (галузь знань – 06 Журналістика); 

073 Менеджмент (галузь знань – 07 Управління та адміністрування);

081 Право (галузь знань – 08 Право); 

122 Комп’ютерні науки (галузь знань – 12 Інформаційні технології).

До аспірантури за денною або заочною формою навчання на конкурсній основі приймаються особи, які мають освітній ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Фінансування підготовки докторів філософії в МЕГУ здійснюється за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту).

Термін навчання в аспірантурі – 4 роки.

Прийом заяв в аспірантуру на поточний навчальний рік за кожною зі спеціальностей (освітньо-науковою програмою) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в Університеті визначається в межах ліцензованого обсягу та триває до 1 жовтня року набору.

Етапи вступної кампанії (денна або заочна форма навчання)
Етапи вступної кампанії Терміни
1 Прийом заяв та документів 01.09.2022 – 01.10.2022
2 Проведення вступних випробувань до аспірантури, рецензування рефератів (поданих наукових публікацій) 02.10.2022 – 28.10.2022
3 Терміни зарахування вступників до аспірантури (не пізніше) 01.11.2022

 

Вартість навчання

Оплата за рік навчання в аспірантурі на денній та заочній формі навчання становить 18 000 грн.; за спеціальністю 081 «Право» – 22 000 грн., для працівників університету – 9000 грн. (денна і заочна форма навчання), за спеціальністю 081 «Право» 12 000 грн. (денна і заочна форма навчання).

Терміни оплати за навчання в аспірантурі: за перше півріччя до 01.11.2022 за друге півріччя до 01.04.2023. Абітурієнти будуть зараховані на навчання в аспірантуру після оплати за перше півріччя.

Розклад вступних іспитів до аспірантури
Вступний іспит Дата проведення
1 Іноземна мова 11 жовтня 2022 року
2 Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» 17 жовтня 2022 року
3 Спеціальність 061 «Журналістика» 18 жовтня 2022 року
4 Спеціальність 081 «Право» 19 жовтня 2022 року
5 Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» 20 жовтня 2022 року
6 Спеціальність 051 «Економіка» 21 жовтня 2022 року
7 Спеціальність 073 «Менеджмент» 21 жовтня 2022 року

 

Документи для вступу

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні  для  вступу до аспірантури Університету документи, а саме:

 1. заяву про вступ до аспірантури (у заяві вступники зазначають обрану спеціальність і освітньо-наукову програму);
 2. копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;
 3. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчався або працював;
 4. чотири кольорові фотокартки 3×4;
 5. список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності). Здобувачі, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності;
 6. дослідницьку пропозицію;
 7. копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);
 8. копію картки фізичної особи – платника податків;
 9. копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 10. копію трудової книжки, затверджену нотаріально або відділом кадрів  за місцем основної роботи;
 11. копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 12. папку на зав’язках.

Документи для вступу до аспірантури подаються у відділ з наукової діяльності та аспірантури  з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00, або через заповнення електронної форми на сайті університету.

Якщо заяви та документи для конкурсного відбору вступників на навчання до аспірантури МЕГУ були прийняті в електронному вигляді, то при прийнятті на навчання до аспірантури усі надані копії електронних документів будуть засвідчені за оригіналами в установленому законодавством порядку.

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури університету виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін документів.

Адреса: м. Рівне, вул. акад. С. Дем’янчука, 4, каб. 1615.
Тел: (098) 605 16 76;  (097) 76 62 258
.
E-mail: aspiranturamegu@megu.edu.ua

Документи для вступу (зразки)
Заява на вступ
Вимоги до дослідницької пропозиції
Вимоги до реферату
Особовий листок з обліку кадрів