Відділ з наукової діяльності та аспірантури

ЯРОМЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Начальник відділу з наукової діяльності та аспірантури,

кандидат географічних наук, доцент

ГРИЦУН РУСЛАНА СЕРГІЇВНА

Заступник начальника відділу з наукової діяльності та аспірантури

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА»

здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки (галузь знань – 01 Освіта); 

051 Економіка (галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки);

061 Журналістика (галузь знань – 06 Журналістика); 

073 Менеджмент (галузь знань – 07 Управління та адміністрування);

081 Право (галузь знань – 08 Право); 

122 Комп’ютерні науки (галузь знань – 12 Інформаційні технології).

До аспірантури за денною або заочною формою навчання на конкурсній основі приймаються особи, які мають освітній ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Фінансування підготовки докторів філософії в ПВНЗ «МЕГУ імені академіка Степана Дем'янчука» здійснюється за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту). Термін навчання в аспірантурі – 4 роки.

Етапи вступної кампанії (денна або заочна форма навчання)
Етапи вступної кампанії Терміни
1 Прийом заяв та документів 19.07.2024 – 03.08.2024
2 Оприлюднення списку вступників 04.08.2024
3 Проведення вступних випробувань до аспірантури, рецензування рефератів (поданих наукових публікацій) 08.08.2024 – 25.08.2024
4 Надання приймальною комісією рекомендацій до зарахування вступників на навчання до аспірантури за відповідними джерелами фінансування на основі результатів вступних випробувань До 28 серпня
5 Оприлюднення рейтингового списку вступників 29.08.2024
3 Терміни зарахування вступників до аспірантури (не пізніше) 01.09.2024

 

Вартість навчання

Оплата за рік навчання в аспірантурі на денній та заочній формі навчання становить 29 500 грн.; за спеціальністю 081 Право – 31 500 грн.

Терміни оплати за навчання в аспірантурі: за перше півріччя до 01.09.2024, за друге півріччя до 01.02.2025. Абітурієнти будуть зараховані на навчання в аспірантуру після оплати за перше півріччя.

Розклад вступних іспитів до аспірантури
Вступний іспит Дата проведення
Додаткове вступне випробування
1

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»
Спеціальність 061 «Журналістика»

Спеціальність 081 «Право»

08 серпня 2024 року
2

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

09 серпня 2024 року
Вступний іспит з іноземної мови
3

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

Спеціальність 061 «Журналістика»

Спеціальність 081 «Право»

12 серпня 2024 року
4

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

13 серпня 2024 року
Вступний іспит зі спеціальності
5 Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

15 серпня 2024 року

6 Спеціальність 061 «Журналістика»

16 серпня 2024 року

7 Спеціальність 081 «Право»

19 серпня 2024 року

8 Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

20 серпня 2024 року

9 Спеціальність 051 «Економіка»

21 серпня 2024 року

10 Спеціальність 073 «Менеджмент» 22 серпня 2024 року

 

Документи для вступу

Перелік документів для вступу на здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктора філософії) у 2024 році

 1. Заява про вступ до аспірантури у паперовій формі.
 2. Оригінали та копії диплома магістра (спеціаліста), додатка до нього.
 3. Сертифікат ЄВІ (єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) 2024 або 2023 року (ЄВІ – не менше 130 балів, ТЗНК (тест із загальної навчальної компетентності) – не менше 100 балів)
 4. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
 5. Список та копії опублікованих наукових праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю; у разі відсутності наукових праць і патентів – реферат з обраної спеціальності.
 6. Копію трудової книжки, завірену за місцем праці.
 7. Особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 4х6), засвідчений печаткою установи, в якій працює вступник.
 8. Копія паспорта (1,2 та 11 сторінка), (витяг про реєстрацію).
 9. Оригінал та копію військово-облікового документа (для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для резервістів – військовий квиток).
 10. Заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.
 11. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).
 12. Папку на зав’язках.
 13. 4 конверти з марками по Україні.
 14. 6 фотокарток 3*4
Документи для вступу (зразки)
Заява на вступ
Вимоги до дослідницької пропозиції
Вимоги до реферату
Особовий листок з обліку кадрів
Вимоги до реферату