Відділ з наукової діяльності та аспірантури

ЯРОМЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Начальник відділу з наукової діяльності та аспірантури,

кандидат географічних наук, доцент

ГРИЦУН РУСЛАНА СЕРГІЇВНА

Заступник начальника відділу з наукової діяльності та аспірантури

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА»

здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки (галузь знань – 01 Освіта); 

051 Економіка (галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки);

061 Журналістика (галузь знань – 06 Журналістика); 

073 Менеджмент (галузь знань – 07 Управління та адміністрування);

081 Право (галузь знань – 08 Право); 

122 Комп’ютерні науки (галузь знань – 12 Інформаційні технології).

До аспірантури за денною або заочною формою навчання на конкурсній основі приймаються особи, які мають освітній ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Фінансування підготовки докторів філософії в ПВНЗ «МЕГУ імені академіка Степана Дем'янчука» здійснюється за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту). Термін навчання в аспірантурі – 4 роки.

Етапи вступної кампанії (денна або заочна форма навчання)
Етапи вступної кампанії Терміни
1 Прийом заяв та документів 24.07.2023 – 03.08.2023
2 Проведення вступних випробувань до аспірантури, рецензування рефератів (поданих наукових публікацій) 08.08.2023 – 25.08.2023
3 Терміни зарахування вступників до аспірантури (не пізніше) 01.09.2023

 

Вартість навчання

Оплата за рік навчання в аспірантурі на денній та заочній формі навчання становить 29 500 грн.; за спеціальністю 081 Право – 31 500 грн.

Терміни оплати за навчання в аспірантурі: за перше півріччя до 01.09.2023, за друге півріччя до 01.02.2024. Абітурієнти будуть зараховані на навчання в аспірантуру після оплати за перше півріччя.

Розклад вступних іспитів до аспірантури
Вступний іспит Дата проведення
Додаткове вступне випробування
1

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»
Спеціальність 061 «Журналістика»

Спеціальність 081 «Право»

08 серпня 2023 року
2

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

09 серпня 2023 року
Вступний іспит з іноземної мови
3

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

Спеціальність 061 «Журналістика»

Спеціальність 081 «Право»

14 серпня 2023 року
4

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

15 серпня 2023 року
Вступний іспит зі спеціальності
5 Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

18 серпня 2023 року

6 Спеціальність 061 «Журналістика»

18 серпня 2023 року

7 Спеціальність 081 «Право»

21 серпня 2023 року

8 Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

21 серпня 2023 року

9 Спеціальність 051 «Економіка»

25 серпня 2023 року

10 Спеціальність 073 «Менеджмент» 25 серпня 2023 року

 

Документи для вступу

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні  для  вступу до аспірантури Університету документи, а саме:

 1. Заява про вступ до аспірантури у паперовій формі.
 2. Оригінали та копії диплома магістра (спеціаліста), додатка до нього.
 3. Список та копії опублікованих наукових праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю; у разі відсутності наукових праць і патентів – реферат з обраної спеціальності.
 4. Копію трудової книжки, завірену за місцем праці.
 5. Особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 4х6), засвідчений печаткою установи, в якій працює вступник.
 6. Копія паспорта (1,2 та 11 сторінка), (витяг про реєстрацію).
 7. Оригінал та копію військово-облікового документа (для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для резервістів – військовий квиток).
 8. Заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.
 9. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).
 10. Копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).
 11. Папку на зав’язках.
 12. 4 конверти з марками по Україні.

Документи для вступу до аспірантури подаються у відділ з наукової діяльності та аспірантури  з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00, або через заповнення електронної форми на сайті університету.

Якщо заяви та документи для конкурсного відбору вступників на навчання до аспірантури МЕГУ були прийняті в електронному вигляді, то при прийнятті на навчання до аспірантури усі надані копії електронних документів будуть засвідчені за оригіналами в установленому законодавством порядку.

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури університету виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін документів.

Адреса: м. Рівне, вул. акад. С. Дем’янчука, 4, каб. 1615.
E-mail:
yaromenko.oksana@megu.edu.ua

Документи для вступу (зразки)
Правила прийому до аспірантури 2023
Заява на вступ
Вимоги до дослідницької пропозиції
Вимоги до реферату
Особовий листок з обліку кадрів
Вимоги до реферату