Етика публікацій

Етика публікацій

Редакційна політика збірник наукових праць ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» базується на таких принципах:  

– об’єктивності та неупередженості при відборі статей для публікації;

– визначенні якості наукових досліджень;

– обов’язковому рецензуванні статей;

– дотримання колегіальності при прийнятті рішень щодо публікації статей;

– оперативності при спілкуванні з авторами;

– дотримання авторських і суміжних прав.

Редакція збірника гарантує дотримання стандартів етики для недопущення будь-якої неетичної поведінки при прийнятті чи відхиленні статті, її доопрацюванні і публікації.

Редакція збірника, автори і рецензенти беруть на себе зобов’язання дотримуватися стандартів видавничої етики (передбачених вимогами Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics, COPE; та етичним кодексом вченого України.

Етичні норми для редколегії

Рішення про прийняття статті до розгляду, доопрацювання, відхилення, публікації в збірнику приймає редакційна колегія з врахуванням дотримання вимог до статей, актуальності та наукового рівня статті.

Редакційна колегія розглядає всі рукописи без упередженості, оцінюючи кожну статтю, не зважаючи на расову, релігійну, національну належність, а також статус та місце роботи автора (авторів).  

Якщо стаття не відповідає профілю збірника, редколегія відхиляє рукопис без рецензування. Голова редколегії або його заступник повідомляє про це автора (авторів) статті.

Редакційна колегія виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором (авторами) однієї статті в декілька журналів або наукових збірників, наведення недостовірних даних і висновків у статтях.

Редакційна колегія бере на себе відповідальність за забезпечення дотримання законодавства із захисту авторських прав та використання заходів для запобігання конфлікту інтересів та авторів.

Члени редакційної колегії повинні поважати і захищати конфіденційність рецензентів та авторів.

Етичні норми для авторів

Автори статей несуть повну відповідальність за зміст, оригінальність статті, правдиві дані та те, що стаття подана винятково для розгляду і публікації у збірнику наукових праць ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ»

У випадку виявлення плагіату стаття буде відхилена без розгляду.

Автор (автори) зобов’язаний цитувати ті публікації, які були використані при написанні статті та які розкривають аналіз досліджень за вибраною проблемою.

Якщо є співавтори статті, то це повинні бути тільки ті особи, яким належить значний науковий внесок у подану роботу і які поділяють відповідальність за отримані результати.

Автори зобов’язані виправити помилки, врахувати  рекомендації, які надані рецензентами збірника.

Етичні норми для рецензентів

Всі роботи, які поступають на розгляд рецензентам, розглядаються конфіденційність.

Рецензент зобов’язується своєчасно представити свій висновок на подану статтю, заповнивши відповідну форму.

Висновок рецензента повинен чітко і об’єктивно обґрунтовувати рівень статті та давати авторам рекомендації щодо її удосконаленню.

Рецензент зобов’язаний враховувати інтелектуальну власність авторів, не використовувати та не розкривати неопубліковану інформацію, яка міститься у поданих роботах без згоди автора (авторів).

Рецензент зобов’язаний навести всі потенційні прояви конфлікту інтересів і відмовитися від рецензування статті у випадку неможливості її якісної оцінки.