Факультет здоров’я, фізичної культури і спорту

ЗФКІС

Ідея створення факультету зародилася в академіка Дем'янчука С. Я., який,  приділяв велику увагу розвитку студентського спорту, всіляко підтримував студентів-спортсменів.

С.Я. Дем'янчук

Перший набір студентів на Факультет здоров'я, фізичної культури і спорту Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем'янчука було здійснено у 1998 році. Першим деканом факультету був проф.Завацькиий В.І.

Завацький В.І.

З перших днів створення факультету почали налагоджуватися тісні зв'язки із спортивно-освітніми, оздоровчо-профілактичними та лікувально-реабілітаційними закладами і установами міста.

Це дало можливість використовувати кращу спортивну базу міста для забезпечення навчального процесу із студентами факультету та для проведення науково-дослідної роботи викладачів та студентів у цих установах. Плідна співпраця налагодилась з обласним центром "Інваспорт", Міським центром медичного і соціального обслуговування інвалідів з порушенням ОРА, спортивним товариством "Гарт", ДЮСШ №4, ДЮСШ №1, Центральної міської клінічної лікарні, Інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів, спортивною громадськістю міста і області.

Поряд з цим, організовувались зустрічі, круглі столи, наукові конференції і консультації, лекції для викладачів та студентів провідних науковців галузі фізичного виховання і спорту проф. Платонова В.М., проф. Болобана В.М., проф. Шияна Б.М. проф. Шрибтія Б.М., проф. Круцевич Т.Ю. та багатьох інших.

В період з 2000 - 2021р.р. деканом факультету ЗФКіС в МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука була проф.Завацька Л.А.( а з вересня 2021р. по теперішній час – професор кафедри ТМФВ та АФК).

Завацька Л.А.

Наразі на факультеті здоров’я, фізичної культури і спорту Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука здійснюється підготовка майбутніх фахівців за ступенями вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр» за такими спеціальностями:

  • 227 Терапія та реабілітація
  • 017 Фізична культура і спорт
  • 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Для забезпечення належного рівня професійної підготовки в університеті створені відповідні матеріально-технічнa та науково-методична база: навчальні кабінети, лабораторії, достатня кількість аудиторій, обладнаних мультимедійним забезпеченням, повнокомплектна бібліотека.

На факультеті функціонують три кафедри: 

  1. Здоров’я людини та  фізичної терапії;
  2. Теорії і методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури
  3. Фізичної культури і спорту 

Найкраща в регіоні матеріально-технічна база, високий рівень професорсько - викладацького складу, впровадження нових форм і сучасних технологій професійної підготовки забезпечує високий рівень професійної компетентності випускників, що дозволяє їм успішно працевлаштуватися і бути конкурентно здатними на ринку праці.

зфкІс

Навчальний процес на факультеті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Серед них доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, заслужені діячі освіти і науки, охорони здоров'я, заслужені тренери і майстри спорту України. Викладачі факультету плідно займаються науковою роботою, ними видано понад 70 навчальних посібників для студентів з дисциплін, які читаються на факультеті.

Навчальні заняття зі спортивно-оздоровчих дисциплін проводяться на базі спортивно-оздоровчого комплексу імені В.І. Завацького, який має плавальний басейн із 6-ма 25-метровими доріжками, ігровий спортивний зал, гімнастичний зал, сучасний фітнес зал, спортивний майданчик із синтетичним покриттям, тренажерний майданчик та кабінет фізичної реабілітації.

ЗФКіС

У процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії враховуються запити суспільства, досвід найкращих вітчизняних фахівців та закордону. У змісті їх  навчання  враховуються європейські стандарти  фізичної реабілітації, дотримання міжнародних протоколів у проведенні обстеження, оцінки потреб і можливостей пацієнта, визначенні рухових порушень та реабілітаційних цілей, здійснюється орієнтація на цілісний підхід у розумінні здоров’я людини, як поєднання фізичного, психічного та соціального благополуччя, базованого на загальнолюдських цінностях.

ЗФКіС

Сфера професійної діяльності випускників: лікувально-профілактичні та спортивно - оздоровчі установи, санаторії, бази відпочинку, центри реабілітації, спеціальні школи та дошкільні заклади, навчально - реабілітаційні установи, фітнес центри, центри Інваспорту, загальноосвітні школи, професійно-технічні  та вищі навчальні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи тощо.

Колектив факультету здоров'я, фізичної культури і спорту тісно співпрацює з ВЗО, які здійснюють підготовку аналогічних фахівців: НУФВС (м.Киїів), ЛДУФІ ім. Боберського (м. Львів), СНУ ім. Лесі Українки (м.Луцьк), УКУ(м. Львів) і інші. Провідні вчені цих ВЗО читають лекції, проводять наукові консультації для студентів і викладачів. Для удосконалення процесу професійної підготовки студентів колектив факультету ЗФКС ефективно використовує міжнародне співробітництво із зарубіжними закладами: Вищою школою «Артезіс», (м. Антверпен, Бельгія), Університетом суспільно-природничих наук ім. Вінцента Поля ( м.Люблін, Польща), Торо коледжем (м. Нью-Йорк, США), Центром реабілітації людей з аутизмом( м. Барселона, Іспанія).

У процесі співпраці здійснюється : обмін досвідом роботи, аналіз результатів дослідницько-експериментальної роботи з проблем збереження, зміцнення і відновлення здоров’я, фізичного виховання різних груп населення, спорту, проведення спільних наукових конференцій і семінарів, стажування викладачів і студентів а також видача збірників наукових праць та методичної літератури.

Гордістю факультету є спортивні досягнення наших студентів та випускників. Вони прославляють університет і нашу область успішними виступами на Всеукраїнських і Всесвітніх  універсіадах з різних видів спорту, чемпіонатах світу і Європи, а також Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх. Також студенти-спортсмени факультету успішно виступають на змаганнях різного рівня. Впродовж 30 років збірні команди університету виборюють перші місця на спартакіадах серед ВЗО III-IV рівня акредитації Рівненської області.

Кафедри факультету плідно співпрацюють з освітніми, навчально-виховними, спортивно-оздоровчими та реабілітаційними закладами і установами, на базі яких студенти проходять педагогічну і виробничу практику, проводять науково-дослідну роботу, вивчають передовий педагогічний досвід, закріплюють теоретичні знання, уміння і навички у підготовці до виконання професійних функцій. 

Обравши факультет здоров’я фізичної культури і спорту майбутні фахівці отримають перспективну та якісну освіту!!!

 

ЗФКіС