Факультет здоров’я, фізичної культури і спорту

ЗФКІС

Перший набір студентів на Факультет здоров'я, фізичної культури і спорту Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем'янчука було  здійснено у 1998 році.

Ідея створення факультету зародилася в академіка С.Я.Дем'янчука, який,  приділяв велику увагу розвитку студентського спорту, всіляко підтримував студентів-спортсменів Перший набір студентів на Факультет здоров'я, фізичної культури і спорту Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем'янчука було  здійснено у 1998 році.

Ідея створення факультету зародилася в академіка С. Я. Дем'янчука, який,  приділяв велику увагу розвитку студентського спорту, всіляко підтримував студентів-спортсменів

 

 

 

ЗФКіС

 

Створення факультету здоров'я, фізичної культури і спорту було обумовлене ще й такими факторами:

а)  в області був дефіцит фахівців фізичної культури і спорту. Лише 50% вчителів
фізичної культури мали вищу освіту, те ж саме спостерігалося і в системі управління
фізичною культурою і спортом, ДЮСШ тощо.

б)  наш університет все більше заявляв про себе, як лідер студентського спорту. Діючі майстри спорту навчалися на всіх факультетах безкоштовно.

Тому найбільше передумов для відкриття такого факультету було в саме цьому ВНЗ.

З перших днів створення факультету почали налагоджуватися   тісні   зв'язки         із   спортивно- освітніми,      оздоровчо-профілактичними та лікувально-реабілітаційними закладами і установами міста.

Це дало можливість використовувати кращу спортивну базу міста для забезпечення навчального процесу із студентами факультету та для проведення науково-дослідної роботи викладачів та студентів у цих установах. Плідна співпраця налагодилась з обласним центром "Інваспорт", Міським центром медичного і соціального обслуговування інвалідів з порушенням ОРА, спортивним товариством "Гарт", ДЮСШ №4, ДЮСШ №1, Центральної міської клінічної лікарні, Інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів, спортивною громадськістю міста і області.

Поряд з цим, організовувались зустрічі, круглі столи, наукові конференції і консультації, лекції для викладачів та студентів провідних науковців галузі фізичного виховання і спорту проф. Платонова В.М., проф. Болобана В.М., проф. Шияна Б.М. проф. Шрибтія Б.М., проф. Круцевич Т.Ю. та багатьох інших.

 На факультеті здоров’я, фізичної культури і порту Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука здійснюється підготовка майбутніх  фахівців за ступенями вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр» за такими спеціальностями:

227 Терапія та реабілітація

017 Фізична культура і спорт

014 . 11 Середня освіта (Фізична культура)

Для забезпечення належного рівня професійної підготовки в університеті створені відповідні матеріально-технічнa та науково-методична база: навчальні кабінети, лабораторії, достатня кількість аудиторій, обладнаних мультимедійним забезпеченням, повнокомплектна бібліотека.

На факультеті функціонують три кафедри: 

1)Здоров’я людини та  фізичної терапії;

2) Теорії і методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури

3) Фізичної культури і спорту 

        Найкраща в регіоні матеріально-технічна база, високий рівень професорсько - викладацького складу, впровадження нових форм і  сучасних технологій професійної підготовки забезпечує високий рівень професійної компетентності випускників, що дозволяє їм успішно працевлаштуватися і бути конкурентно здатними на ринку праці.

 Навчальний процес на факультеті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Серед них  доктори наук, професори, кандидати наук, доцентів, заслужені діячі освіти і науки, охорони здоров'я, заслужені тренери і майстри спорту України. Викладачі факультету плідно займаються науковою роботою, ними видано понад 70 навчальних посібників для студентів з дисциплін, які читаються на факультеті.

   Навчальні заняття зі спортивно-оздоровчих дисциплін проводяться на базі спортивно-оздоровчого комплексу імені В.І. Завацького , який має плавальний басейн із 6-ма 25-метровими доріжками, ігровий спортивний зал, гімнастичний зал, сучасний фітнес зал, спортивний майданчик із синтетичним покриттям, тренажерний майданчик та кабінет фізичної реабілітації.

    У процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії враховуються запити суспільства, досвід найкращих вітчизняних фахівців та закордону. У змісті їх  навчання  враховуються європейські стандарти  фізичної реабілітації, дотримання міжнародних протоколів у проведенні обстеження, оцінки потреб і можливостей пацієнта, визначенні рухових порушень та реабілітаційних цілей, здійснюється орієнтація на цілісний підхід у розумінні здоров’я людини, як поєднання фізичного, психічного та та соціального благополуччя, базованого на загальголюдських цінностях.

    Значна увага на факультеті звертається на розвиток активності студентів, що реалізується через їх суспільно-корисну діяльність у навчально - виховних, навчально-реабілітаційних та спортивних організаціях і установах і виступає необхідною умовою забезпечення її якості. Професійні вміння і навички успішно формуються у процесі залучення студентів до волонтерської діяльності у закладах освіти, охорони здоров’я, Центрі інвалідного спорту, навчально-реабілітаційних установах міста та області, а також залучення їх до проведення спортивних змагань, реабілітаційних заходів серед дітей з особливими потребами. Заслуговує уваги участь студентів у реалізації волонтерської програми з фізичної реабілітації дітей з обмеженими можливостями та людей з інвалідністю під керівництвом доц. В.В. Коваля, яка здійснюється на базі спортивно-оздоровчого комплексу університету  .

      Педагогічно доцільна організація навчально-виховного процесу дає можливість студентам опанувати комплексом необхідних професійних компетентностей: використовувати засоби фізичного виховання, рухової активності для профілактики порушень, корекції і відновлення фізичного стану і фізичного розвитку; позбавлення від шкідливих звичок, впровадження здорового способу життя; зміцнення здоров’я, підвищення  розумової  і фізичної працездатністі.

      Сфера професійної діяльності випускників: лікувально-профілактичні та спортивно - оздоровчі установи, санаторії, бази відпочинку, центри реабілітації, спеціальні школи та дошкільні заклади, навчально - реабілітаційні установи, фітнес центри, центри Інваспорту, загальноосвітні школи, професійно - технічні  та вищі навчальні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи.

  Колектив факультету здоров'я, фізичної культури і спорту тісно співпрацює з ВЗО, які здійснюють підготовку аналогічних фахівців: НУФВС (м.Киїів), ЛДУФІ ім. Боберського (м. Львів), СНУ ім. Лесі Українки (м.Луцьк), УКУ(м. Львів) і інші. Провідні вчені цих ВЗО читають лекції, проводять наукові консультації для студентів і викладачів. Для удосконалення процесу професійної підготовки студентів колектив факультету ЗФКС ефективно використовує міжнародне співробітництво із зарубіжними закладами: Вищою школою «Артезіс», (м. Антверпен, Бельгія), Університетом суспільно-природничих наук ім. Вінцента Поля ( м.Люблін, Польща), Торо коледжем (м. Нью-Йорк, США), Центром реабілітації людей з аутизмом( м. Барселона, Іспанія).У процесі співпраці здійснюється : обмін досвідом роботи, аналіз результатів дослідницько-експериментальної роботи з проблем збереження, зміцнення і відновлення здоров’я, фізичного виховання різних груп населення, спорту, проведення спільних наукових конференцій і семінарів, стажування викладачів і студентів а також видача збірників наукових праць та методичної літератури.

   Наукова тема факультету - «Формування і відновлення здоров’я осіб різного віку в процесі фізичного виховання, в основу якої покладені сучасні концепції збереження і відновлення здоров’я із врахуванням впливу екологічних, соціально-психологічних та професійних чинників. Студенти і магістранти успішно виступають на Всеукраїнських олімпіадах з фізичної реабілітації та фізичного виховання, неодноразово виборювали призові місця. Вони мають можливість публікувати результати своєї наукової роботи у збірниках наукових праць нашого університету та інших ВЗО. Сім випускників факультету захистили кандидатські дисертації, 2 випускники післядипломної освіти спеціальності фізична реабілітація захистили докторські дисертації. Традиційними стали на факультеті проведення студентських наукових конференцій «На шляху до професійної  майстерності», в яких беруть участь студенти і молоді науковці інших вишів.

    На факультеті здійснюється цікава і змістовна позанавчальна робота, створені умови для розвитку інтересів, здібностей та творчих обдарувань студентів, діють студентські гуртки, клуби, наукові товариства проводяться олімпіади, конкурси, фестивалі, тематичні вечори, цікаві дозвіллєві заходи. Студенти мають можливість удосконалювати свою спортивну кваліфікацію у групах підвищення спортивної майстерності з волейболу, баскетболу, футболу, плавання, легкої атлетики, настільного тенісу, туризму, атлетичної та ритмічної гімнастики. Особливою увагою серед студентів користуються заняття з козацьких одноборств веде-викладач Велінець П.В., волейболу - тренер Гарієвський Ю.В., з плавання - тренер доц. Федорович О.В., атлетичної гімнастики – тренер Бабейчик А.А., з легкої атлетики- тренер Захожий В.О.

За сприяння НОК України, федерації легкої атлетики області в університеті щороку проводиться традиційний міжвузівський турнір пам’яті проф. В.І.Завацького, в якому беруть участь кращі студенти - легкоатлети  ВЗО Західного регіону.

Успішно виступають на Всеукраїнських, Європейських та світових спортивних аренах студенти факультету ЗФКС:

Кроль Наталія, студентка 1 курсу магістратури, МСМК України з легкої атлетики: учасниця ХХХІ літніх Олімпійських ігор в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія), 2016 р.; І місце на Чемпіонаті Європи з бігу на 800 м (2016 р., Амстердам, Нідерланди, 2018, Берлін, Німечина).

Єнеков Ілля, студент 1 курсу магістратури, МС України з велоспорту. Учасник Кубків світу (Чехія, Словаччина, Польша), Чемпіонат Європи - Giro de Luniguana (Італія).

Тимощук Марія, студентка 1 курсу магістратури, МС України з важкої атлетики: 2016 р. – І місце на Чемпіонаті Європи серед юніорів (Польща), ІІ місце на Чемпіонаті світу (Малазія); 2017 р. – ІІІ місце на Чемпіонаті Європи серед юніорів (Албанія), VІ місце на Чемпіонаті Європи (Хорватія).

Мисковець Іван, студент 1 курсу магістратури, брав участь у Чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 (чоловіки, U – 18; м. Ченду, Китай; 2017 р.).

Шарчук Всеволод, студент 2 курсу , МС з кікбоксингу (Чемпіон Кубку Європи WAKO

м. Карловац (Хорватія, чемпіон світу з кікбоксингу по версії ISKA)

Левішин Марко Ігорович студент 3 курсу , український спідвейний гонщик, багаторазовий призер чемпіонатів України.

Шкарнега Андрій Віталійович студент 4 курсу, майстер спорту Міжнародного класу з веслування на байдарках і каное. (Бронзовий призер чемпіонату світу з веслування (Румунія м.Пітешті)

Бондарчук Владислав Олександрович студент 1 курсу магістратури, майстер спорту з боротьби і самбо, багаторазовий чемпіон, призер кубків і чемпіонатів України

Дудяк Максим Ігорович студент 1 курсу магістратури, майстер спорту з боротьби і самбо, багаторазовий чемпіон України та кубків України,багаторазовий призер чемпіонаті світу

        Гордістю університету є спортивні досягнення випускників. Вони прославляють університет і нашу область успішними виступами на Всеукраїнських і Всесвітніх  універсіадах з різних видів спорту, чемпіонатах світу і Європи, а також Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх . Серед них  призер Олімпійських ігор Ярощук – Рижикова Анна легка атлетика, учасники Олімпійських ігор Назаренко Дмитро, Омельчук Олег, Полюк Ольга, Крук Петро, Котовська Ольга, Коток Петро, Слободенюк Вадим, Дікіджі Катерина, Станко Світлана.Чемпіони, призери  та учасники Паралімпійських ігор- Косенко Ігор, Матло Ярина, Косінов Олександр, Гусєва Ірина,Помінов Олександр, Логацька Людмила, Синюк Микола. Призери та учасники Дефлімпійських ігор- Ажнюк Василь, Фролов Сергій, Шепелюк Олена та інші.

     Студенти-спортсмени факультету успішно виступають на змаганнях різного рівня. Впродовж 25 років збірні команди університету виборюють перші місця на спартакіадах серед ВЗО III-IV рівня акредитації Рівненської області.

     Кафедри факультету плідно співпрацюють з освітніми, навчально-виховними, спортивно-оздоровчими та реабілітаційними закладами і установами, на базі яких студенти проходять педагогічну і виробничу практику, проводять науково-дослідну роботу, вивчають передовий педагогічний досвід, закріплюють теоретичні знання, уміння і навички у підготовці до виконання професійних функцій. Обравши факультет здоров’я фізичної культури і спорту майбутні фахівці отримають перспективну та якісну освіту.