Рада молодих вчених

РМВРада молодих вчених (далі – РМВ) Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демянчука (далі – Університет) – це об’єднання креативних, енергійних та ініціативних молодих науковців, які працюють у спільноті задля розбудови нашої країни, розвитку рідного Університету і самореалізації кожного.

РМВ функціонує на постійній основі. Із вересня 2022 РМВ очолює Ільків Олег Васильович (завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент). Заступник голови РМВ є Ліщук Наталія Володимирівна (Завідувач кафедри економіки та фінансів, Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки та фінансів). На сьогодні РМВ діє на підставі Положення, затвердженого рішенням Вченої ради Університету від 31.08.2023 № 2 (введене в дію наказом Університету від 01.09.2023 № 1033).

Діяльність РМВ спрямована на всебічне сприяння науковій, інноваційній, міжнародній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, збереження та розвиток наукового потенціалу молоді, виховання майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів, що забезпечить  творче зростання наукової молоді Університету, їх професійне становлення та обмін досвідом.

Рада молодих вчених Університету регулярно проводить науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, інтернет-конференції.

Стратегічна ціль діяльності РМВ полягає у сприянні реалізації наукового потенціалу університетської молоді шляхом створення безперервного циклу наукового пошуку «Студент» – «Аспірант» – «Кандидат наук (доктор філософії) – молодий вчений» – «Докторант» – «Доктор наук – молодий вчений», а також активізації та підтримці професійного становлення, творчого зростання, накопичення досвіду, максимального використання наукового потенціалу.

Мета діяльності РМВ – сприяння реалізації прав молодих вчених щодо забезпечення їх активної участі у формуванні та реалізації діяльності Університету в науковій і міжнародній сферах, у проведенні наукових досліджень, захисту прав та інтересів молодих вчених.

Основними завданнями РМВ є:

  • сприяння залученню молодих вчених та осіб, які працюють та (або) навчаються в Університеті до науковоої роботи;
  • організація конференцій, семінарів, гостьових лекцій провідних вчених України та зарубіжних держав;
  • підвищення рівня наукового потенціалу Університету та виховання майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів;
  • підтримка ініціатив, спрямованих на закріплення молодих наукових кадрів в Університеті;
  • стимулювання професійної діяльності молодих вчених, підвищення їх фахового рівня і реалізації творчої та професійної активності;
  • налагодження та координація співпраці з Радами молодих вчених інших закладів вищої освіти України та за кордоном;
  • збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
  • допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, конкурсах на здобуття грантів;
  • подання пропозицій до Вченої ради Університету щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород;
  • здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті діяльності РМВ і не заборонені законодавством України.

Загалом, нашою місією ми вбачаємо сприяння наукового зростання окремого молодого ученого (чи того, хто ще є студентом, але має інтерес до наукової роботи) й науково-дослідницьких колективів задля успішного майбутнього розвитку науки в нашій країні, адже молодіжна наука сьогодні – це наука майбутнього завтра.

Ільків Олег Васильович

Голова РМВ, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент

Ліщук Наталія Володимирівна

Заступник голови РМВ, Завідувач кафедри економіки та фінансів, Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки та фінансів