02 квітня 2024

19 березня 2024 року на засіданні Науково-методичної ради голова Ради молодих вчених к.держ.упр., доцент Ліщук Н.В. представила звіт про діяльність РМК та План діяльності на 2024 рік. РМУ представили пропозиції щодо оновлення та удосконалення Положення про Раду молодих учених ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем'янчука", що були обговоренні на засіданні РМУ спільно з проректором з наукової роботи, д.е.н., професором Мединською Н.М. та начальником відділу з наукової діяльності та аспірантури Яроменко О.В..

Рада молодих науковців

Голова РМУ відмітала, що головною метою діяльності ради є всебічне сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, молодих учених, студентського наукового товариства; широка пропаганда новітніх досягнень в галузі науки, техніки і освіти серед молоді, реалізація професійних, інтелектуальних та соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді університету.

Рада молодих науковцівНа сьогодні рада є активним учасником засідань що проводяться РМУ при Міністерстві освіти і науки України, вебінарах від Elsevier («All about journals indexation criteria and process in Scopus»), «Guiding Ukrainian Researchers to DFG Funding Programmes to Promote German-Ukrainian Research Cooperations», долучається до організації студентських наукових конференцій, популяризації засад академічної доброчесності серед здобувачів усіх рівнів.