Перелік дисциплін за вибором студентами

В ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука» визначено такі загальні підходи до формування варіативної частини/компоненти освітніх програм. Навчальні плани підготовки фахівців усіх рівнів та освітніх ступенів повинні містити не менше 25% вибіркових дисциплін від загального обсягу кредитів ЄКТС. Студенту надається можливість: - вибору з вибіркової складової навчального плану Освітньої програми, за якою студент навчається (спеціалізований блок дисциплін, який спрямований на поліпшення здатності до працевлаштування за обраним фахом; вибір дисциплін із переліку); - вибору із блоку вибору студента навчального плану іншої Освітньої програми того ж освітнього рівня. Переліки вибіркових дисциплін для певної спеціальності певного ступеня вищої освіти повинні узгоджуватись з освітніми програмами (освітньо-професійними й освітньо-науковими) та навчальними планами.

Нормативні документи університету передбачають, що всі студенти навчаються за освітніми програмами. В рамках освітньої програми студент навчається за індивідуальним навчальним планом, який містить перелік обов’язкових навчальних компонентів (дисциплін) та компонентів за вибором студента.

1. Формування індивідуального навчального плану розпочинаємо із вивчення анотацій та силабусів вибіркових дисциплін. Ознайомитися із довідковими інформаційними матеріалами щодо змісту кожної вибіркової дисципліни можна на сайті дистанційної освіти.

2 Зайдіть на сторінку дистанційної освіти, використавши свій логін та пароль. Всі вибіркові дисципліни згруповані за семестрами. Уважно ознайомтесь із силабусами навчальних компонентів які запропоновані для вивчення в наступному навчальному році.

3. Проконсультуйтесь із викладачем про дисципліну яку ви обрали як вибіркову, дізнайтесь відгуки студентів старшокурсників про цю дисципліну. Уважно зважте, чим ця дисципліна буде корисна для вас особисто.

4. З головної сторінки університетського сайту – розділ «Навчання/Перелік дисциплін за вибором студента» перейдіть за гіперпосиланням на відповідну Google Форму. Заповніть обов’язкові реєстраційні поля та відмітьте обрані вами навчальні дисципліни. На останній сторінці форми виконайте збереження та відправку вашої інформації у реєстраційну таблицю.

5. Дякуємо за здійснений вибір. Подальше опрацювання поданої вами інформації здійснюватимуть працівники університету. Після опрацювання всіх даних вам буде запропоновано ознайомитись з індивідуальним навчальним планом на наступний курс та підписати його. Перевірте список навчальних компонент, включених до вашого індивідуального плану, переконайтесь у наявності обраних вами вибіркових дисциплін.