Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційної роботи другого рівня вищої освіти (магістерського)

Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційної роботи другого рівня вищої освіти (магістерського)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»