Історія кафедри

Кафедральне приміщення розташоване в 2 корпусі в каб. 2401

Кафедра іноземних мов була створена у 1995 році згідно з наказом №52-ОД від 28.08.95.

У 2003 році зі складу кафедри іноземних мов було виокремлено кафедру романо-германської філології (наказ № 01/59-ОД від 01.09.2003р.).

У 2007 році на базі кафедри був створений “Польський мовний центр”. Він є результатом співпраці університету з Генеральним консульством Польщі в Україні. Мовний центр, а це мультимедійний мережевий навчальний комплекс з відповідним програмним забезпеченням, оснащений за новітніми технологіями, має медіатеку та бібліотеку.

Кафедра має розпорядженні комплекти відео та аудіокурсів для різних цілей і рівнів навчання. Наявність супутникового телебачення, а також підключення до мережі Internet дозволяє активно використовувати на заняттях найсучасніший автентичний матеріал (новини, репортажі, коментарі, аналітичні огляди), працювати у режимі оn-line.

Високий професійний рівень викладачів кафедри та наявність сучасного методичного забезпечення дозволяє повною мірою реалізовувати комунікативний підхід у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей, застосовуючи проектну методику, рольову та ділову гру, інші прогресивні технології у навчанні мов, а також реалізовувати принципи культурологічності, зануреності у предметний зміст навчання, творчого навчального співробітництва студентів.

Навчальні програми забезпечують відповідність потреб студентів, цілей викладання та вивчення іноземної мови професійного спрямування міжнародним (європейським) рівням володіння мовою.