Методична робота факультету

Методична робота на юридичному факультеті здійснюється у таких напрямах:

-підвищення теоретичного та наукового рівня викладання навчальних дисциплін з метою реалізації завдань змісту професійної освіти;

-організація системи підвищення кваліфікації викладачів факультету;

-підвищення професійної майстерності професорсько-викладацького колективу кафедр факультету з метою досягнення високої професійної компетентності та високого рівня самоорганізації професійної діяльності;

-розробка навчально-методичного забезпечення дисциплін (робочих програм навчальних дисциплін, силабусів, написання підручників, посібників, дистанційних курсів, електронних посібників);

-наповнення навчально-методичними ресурсами цифрової бібліотеки;

-вивчення, узагальнення і впровадження в практику передового досвіду навчально-методичної роботи, інноваційних прийомів і методів проведення навчальних занять та організаційних форм навчання.

-організація виставок, презентацій досягнень викладачів факультету, нових підручників, посібників, методичних посібників викладачів факультету, проведення методичних семінарів;

-проведення традиційних заходів (методичних семінарів, вебінарів, конференцій).

- розробка презентацій дисциплін вільного вибору;

-надання пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу навчально-методичній комісії університету.

Навчально-методичне забезпечення
Відкриті заняття
Гостьові лекції
Вебінари та семінари