15 листопада 2021

Сьогодні відомим видавничим домом «Гельветика» подано навчальний посібник «Адміністративно-правові засади реалізації права на отримання професійної правничої допомоги в Україні» підготовлений викладачами юридичного факультету - професорами Боровиком Андрієм Володимировичем, Дем’янчуком Віталієм Анатолієвичем, доцентами Деревянко Наталією Зеновієвною, Щербаковим Володимиром Валерійовичем та Микульцем Віталієм Юрійовичем спільно з професорами Національного університету «Львівська політехніка», Національної академії внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Донецького університету економіки та права.

Навчальний посібник

Викладений у навчальному посібнику матеріал присвячений грунтовному аналізу адміністративно-правових засад реалізації права на отримання професійної правничої допомоги в Україні. У посібнику розглянуто сучасний стан нормативного забезпечення реалізації права на отримання професійної правничої допомоги в Україні та зарубіжний досвід реалізації зазначеного права. Наведено характеристику суб’єктів забезпечення реалізації права на отримання професійної правничої допомоги та визначено їх адміністративно-правовий статус.