Бази практик педагогічного факультету

Професійно-педагогічна підготовка майбутніх педагогів – це складний, багатогранний і тривалий процес, який здійснюється протягом усього періоду навчання студентів в педагогічному вузі. Однією з основних форм професійного становлення майбутнього педагога є педагогічна практика, яка дозволяє синтезувати теоретичні знання та практичний досвід, формувати професійні компетентності.

Педагогічна практика виступає органічною складовою єдиного навчально-виховного процесу, психолого-педагогічної та методичної підготовки майбутнього вихователя, вчителя, пов'язуючи теоретичне навчання студента у вузі з його майбутньою самостійною роботою в закладі освіти.

Педагогічна практика створює реальні можливості для формування готовності студентів до проведення навчально-виховної роботи з школярами, потреби здобувати і застосовувати нові теоретичні і методичні знання й одночасно засвоювати передовий педагогічний досвід.

У процесі практики закріплюються й поглиблюються теоретичні знання, що були набуті у закладі вищої освіти, виробляються професійні вміння й навички, розвиваються творчі здібності, педагогічне мислення, інтенсифікується процес формування професійних особистісних якостей. Важливого значення набуває розвиток комунікативної культури майбутніх учителів, формування навичок педагогічної взаємодії та співробітництва.

Створюючи умови, максимально наближені до реальних умов самостійної педагогічної діяльності у школі, педагогічна практика реалізує сприятливі передумови для формування основ професійної майстерності вчителя. У процесі педагогічної практики є можливість певною мірою осмислити педагогічні явища і факти, закономірності і принципи навчання і виховання, оволодіти професійними уміннями, досвідом практичної діяльності. Крім того, перехід суспільства на ринкові відносини вимагає формування у студентів педагогічних спеціальностей таких особистісних і професійних якостей, які б дозволили їм без особливих внутрішніх бар'єрів почати трудовий шлях у постійно змінюваних умовах діяльності сучасних закладів освіти.

Бази практик педагогічного факультету
База практик
1 Дошкільний навчальний заклад ясла-садок компенсуючого типу (санаторний для дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання) №40
2 Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №32. Рівненської міської ради Рівненська гімназія «Гармонія»
3 Рівненський академічний ліцей "Престиж" імені Лілії Котовської Рівненської міської ради
4 НВК «Колегіум»
5 Рівненський навчально-виховний комплекс № 12 «Школа-ліцей»
6 Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Рівненської міської ради Рівненський економіко-правовий  ліцей
7 Комунальний заклад «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей»
8 Рівненський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Центр адаптації дітей з аутизмом «Погляд»
9 ГО «Центр розвитку дитини «ТЕДІ-Р»
10 Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат
11 ГО «Асоціація батьків дітей інвалідів»