Навчально-методична робота педагогічного факультету

Для підвищення рівня та якості освіти велике значення мають питання теоретичного та технологічного забезпечення методичної роботи. Вона в поєднані з іншими напрямками роботи учбового закладу: навчанням, науковою та виховною роботою створює своєрідну систему освітньої діяльності.

Методична робота на педагогічному факультеті здійснюється у таких напрямах:

- підвищення теоретичного та наукового рівня викладання предметів з метою реалізації завдань змісту професійної освіти;

- поглиблення теоретичних і практичних знань викладачів з проблем неперервної професійної освіти та організації навчально-виховної роботи з предмета;

- підвищення професійної майстерності професорсько-викладацького складу кафедр факультету з метою досягнення високої професійної компетентності та високого рівня самоорганізації його професійної діяльності;

- розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик в освітній процес;

- створення комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін;

- формування умінь: організації навчально-методичної роботи з урахуванням особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців; планування діяльності за напрямами: науково-дослідна, навчально-методична, організаційно-методична, виховна робота тощо, аналізування її результатів; управління пізнавальною активністю студентів у процесі навчання, організація самостійної та науково-дослідної роботи;

- оволодіння методами вивчення і впровадження у практику роботи педагогічного досвіду професійної підготовки фахівців з урахуванням своєї творчої індивідуальності;

- організація виставок, презентацій педагогічних досягнень викладачів факультету, новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, періодичної преси, проведення методичних семінарів.

knyhyкниги

Презентація навчально-методичних посібників професорсько-викладацьким складом педагогічного факультету

krasovskamiskovaspilne foto

Методичний семінар з проблем дошкілля за участю академіка, докторки педагогічних наук, професорки, дійсної членкині НАПН України, завідувачки кафедри теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського А. М. Богуш та методистів, директорок закладів дошкільної освіти м. Рівне.

spilne foto1

Методичний семінар з проблем початкової освіти за участю кращих вчителів початкових класів м. Рівне.

metodichiiseminarseminar2

Круглий стіл “Освітнє середовище Нової української школи : нові педагогічні підходи, методики, технології” за участі науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки, кафедри початкової та дошкільної освіти і вчителів НВК 12.

kursykursy2

Практичний семінар “Освітня майстерня учителя НУШ” проводила експерт-супервізор, тренер-педагог, учитель-методист Любов Данилівна Хмара

practychiiseminar