Наукова робота педагогічного факультету

Єдність освіти і науки є одним із провідних принципів реформування вищої освіти на сучасному етапі. Його реалізація передбачає концентрацію сил і ресурсів на підготовці науковців-дослідників, інтенсифікацію наукових досліджень у закладах освіти, підтримку і стимулювання здібної молоді. Відтак, у процесі професійної підготовки науково-дослідна діяльність студентів посідає не менш важливе місце, аніж навчальна. Нормативними документами у галузі вищої освіти наголошується на тому, що через систему науково-дослідної роботи студентів заклади вищої освіти мають забезпечувати створення достатніх можливостей і рівних умов для реалізації права кожного майбутнього фахівця на участь в усіх видах наукових досліджень. Як невід’ємна складова освітнього процесу і одночасно об’єкт прав студентів науково-дослідна робота є важливою функцією кожного закладу вищої освіти.

Науково-дослідна робота студентів - складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.

Завдання науково-дослідної роботи студентів у закладі вищої освіти полягає в розвитку в них умінь пошукової, дослідницької діяльності, творчого розв'язання навчально-виховних завдань під час роботи у школі, а також у формуванні вмінь застосування методів наукових досліджень на практиці. Завдяки участі у науковій роботі студент оволодіває навичками роботи з різноманітними інформаційними джерелами, здобуває вміння організовувати наукові гуртки школярів та керувати їх діяльністю.

У практиці роботи закладів вищої освіти найпоширенішими є такі види студентської науково-дослідної роботи: дослідження, пов'язані з виконанням навчальних завдань; студентські наукові гуртки, проблемні групи, об'єднання; написання курсових, магістерських робіт, участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та всеукраїнській студентській олімпіаді тощо.

Педагогічні читання пам’яті В.О.Сухомлинського

педфакйіццц

Педагогічні читання пам’яті К. Д.Ушинського

1113

Участь студентів педагогічного факультету в предметних олімпіадах

11141115

Наукова співпраця з колегами з Рівненського державного гуманітарного університету

1117