Кафедра історії

Кафедра історії є випусковою з підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» у галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Історія)

Основні дисципліни, які викладаються для студентів ВО «бакалавр».

Давня і середньовічна історія України

Нова історія України

Новітня історія України

Історія первісного суспільства

Історія стародавнього світу

Історія середніх віків

Нова історія країн Європи та Америки

Новітня історія країн Європи та Америки

Нова історія країн Азії та Африки

Новітня історія країн Азії та Африки

Історія слов’янських народів

Археологія

Спеціальні історичні дисципліни

Етнологія України

Генеалогія

Історичне краєзнавство

Історична географія України

Теорія та методика навчання історії

Теорія та методика навчання суспільствознавства

Шкільний курс історії України та методика навчання

Шкільний курс всесвітньої історії та методика навчання

Шкільний курс «Рідний край» та методика навчання

Музеєзнавство

Історія української культури

Основи конституційного права України

Трудове право України

Цивільне право України

Кримінальне право України

Сімейне право України

Адміністративне право України.

Випускник зможе:

- оволодіти основами загальнотеоретичних та професійних дисциплін в обсязі, необхідному для проведення науково-дослідної роботи; основами дисциплін психолого-педагогічного циклу в їх спрямуванні на вищу школу;

- забезпечувати процеси наукової та управлінської діяльності;

- аналізувати основні напрями розвитку освіти, систематизації, опрацювання, аналізу, узагальнення та використання інформації;

- розробляти плани методичної роботи зі спеціальності, займатися виготовленням інформаційних та науково-методичних матеріалів, прогресивних технологій навчання та активних методів навчання;

- забезпечувати досвід реалізації гуманістичних ідей у вітчизняній та зарубіжній педагогіці, психологію спілкування з учнями і дорослими;

- використовувати основні поняття та наукові розробки з історії, науковий апарат сучасної історичної науки; поняття, ідеї та методи сучасних інформаційних технологій.

Випускник зможе працювати:

- загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї (вчитель історії, вчитель основ правознавства, педагог-організатор);

- засоби масової інформації (редактор у засобах масової інформації, завідувач певних відділів певних галузей радіомовлення й телебачення);

- бібліотеки, музеї, архіви, наукові, науково-дослідні, науково-інформаційні державні установи (працівник бібліотеки, музею, архіву, співробітник, секретар-референт науково-дослідних та науково-інформаційних установах, консультант звʼязків із громадськістю в управлінських організаціях).

Випускник отримає кваліфікацію вчитель історії.

 Основні дисципліни, які викладаються для студентів ВО «магістр».

Українська історіографія

Зарубіжна історіографія

Джерелознавство

Актуальні проблеми історії України

Методика викладання історії у вищій школі

Філософія  історії

Методологія історії

Основні тенденції міжнародних відносин ХХ ст..

Історія цивілізацій

Історія Європейського Союзу

Історичне країнознавство

Спецкурси

Випускник зможе:

- оволодіти основами загальнотеоретичних та професійних дисциплін в обсязі, необхідному для проведення науково-дослідної роботи; основами дисциплін психолого-педагогічного циклу в їх спрямуванні на вищу школу;

- організовувати найновіші дослідження з проблем дидактики і методики навчання та виховання та прийомів навчання у ВНЗ;

- забезпечувати процеси наукової та управлінської діяльності;

- аналізувати основні напрями розвитку освіти, систематизації, опрацювання, аналізу, узагальнення та використання інформації;

- розробляти плани методичної роботи зі спеціальності, займатися виготовленням інформаційних та науково-методичних матеріалів, прогресивних технологій навчання та активних методів навчання;

- забезпечувати досвід реалізації гуманістичних ідей у вітчизняній та зарубіжній педагогіці, психологію спілкування з учнями і дорослими;

- використовувати основні поняття та наукові  розробки з історії, науковий апарат сучасної історичної науки; поняття, ідеї та методи сучасних інформаційних технологій.

Випускник зможе працювати:

- загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї (вчитель історії, вчитель суспільствознавства, педагог-організатор);

- вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації (викладач історії, викладач суспільних дисциплін);

- засоби масової інформації (редактор у засобах масової інформації, завідувач певних відділів певних галузей радіомовлення й телебачення);

- бібліотеки, музеї, архіви, наукові, науково-дослідні, науково-інформаційні державні установи (працівник бібліотеки, музею, архіву, співробітник, секретар-референт науково-дослідних та науково-інформаційних установах, консультант звʼязків із громадськістю в управлінських організаціях).

Випускник отримає кваліфікацію історик, викладач історії