Музей Миру

Музей Миру відкрито в 1999 році, він є унікальним навчальним музеєм у закладах вищої освіти України. Мета його діяльності: виховання студентської молоді на ідеях миру, гуманізму та демократії. Ініціатором створення музею був Степан Якимович Дем’янчук (1925-2000 рр.) - відомий педагог в України, академік МПА, засновник університету. Як учасник Другої світової війни, він знав ціну миру, тому визначив як пріоритетний напрям в педагогіці: виховання учнівської та студентської молоді на засадах миру, толерантності, адже мир народжується в душі кожної людини. Музей Миру представлений трьома залами. В першій залі окреслені основні складові однієї з найактуальніших глобальних світових проблем – проблеми миру. Експозиція створена за розділами:

  • Народна мудрість та українські мислителі (Г. Сковорода., Т. Шевченко, М. Гоголь, М. Драгоманов та ін.) про добро і зло;
  • Історія української держави. Шлях до взаєморозуміння та миру в державі;
  • Українські гуманісти ХХ ст. (М. Грушевський., В. Короленко., О. Довженко та ін.);
  • Рух прихильників миру в Україні у повоєнні періоди. Україна та ООН. (Комплекс матеріалів О. Гончара, Рівненського обласного відділення Українського Фонду Миру).

Окремо виділені такі аспекти проблеми миру, як екологічна безпека України; національна політика в Україні (релігійні та міжетнічні відносини, взаєморозуміння та взаємоповага); спорт та мистецтво, діяльність громадських організацій – стабілізуючий фактор миротворчого розвитку України. В умовах економічної кризи запорукою миру та громадянського спокою в державі є вирішення соціальних проблем населення.

Музей миру

Друга експозиційна зала розповідає про боротьбу за незалежність України в рамках миротворчих процесів. Про війни в історії України, їх учасників, національні трагедії, Голодомор та репресії проти українців.  Дані експонати поділені на три розділи:

  • Від княжої доби і козацтва, до часів Першої та Другої світової війни.
  • Голодомор в Україні та геноцид українських євреїв.
  • Революція гідності і російсько-українська війна.

Експозиції цієї зали показують відповідальність перед історією, яка полягає в тому, що ми - український народ, це – наше невід’ємне минуле з його радощами та відчаєм, героїзмом та трагедіями. Показати споконвічну боротьбу українців за власну свободу і незалежність. Боротьбу за державність і свободу історичного минулого України. В даній залі окремо виділені експонати присвячені подіям Революції гідності, початку АТО на сході України, початку російсько-української війни та волонтерська робота університету.

В третій експозиційній залі розміщені три тематичні розділи:

  • Наукові здобутки викладачів університету в сфері пропагування миру.
  • Спортивні досягнення викладачів та студентів університету.
  • Партнерська співпраця із закордонними колегами.
Музей миру

Остання експозиція відображає науково-педагогічну діяльність працівників університету, які присвятили свої праці проблематиці миру, гуманізму, толерантності до інших народів та націй, історії створення та діяльності університету. Інша частина стендів презентує спортивні досягнення студентів та викладачів факультету ЗФКіС в спорті, їх участь в Всеукраїнських та Світових турнірах, пропаганді спорту як одного з інструментів врегулювання миру у світі. Окремо виділена стендова частина, присвячена партнерській діяльності з університетами Грузії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії, Німеччини, Іспанії, Канади, США, Великобританії. Участі в спільних наукових проектах, обміну студентами, виховній роботі.

Представлений в експозиції й тематичний вузол з педагогіки миру. Тому постійно Музей Миру приймає учнів зі шкіл Рівненщини та регіону – учасників учнівських громадських читань „Я голосую за Мир”. В рамках цих заходів учні понад 167 шкіл відвідали Музей Миру.

Музей миру

Серед його відвідувачів відомі українські політики, журналісти, вчені такі як: Богдан Бенюк, Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Пинзенник, Наталя Сумська, гурт «Пікардійська терція», Наталія Балюк, Лариса Івшина, Славомір Місяк, Олександр Моцик. Зарубіжні колеги та студенти з Грузії, Польщі, Угорщини, США, Німеччини та інших країн. Їх схвальні відгуки про Музей Миру записані в Книзі „Почесних відвідувачів”.

На базі Музею Миру із здобувачами вищої освіти постійно проводяться круглі столи, конференції, практичні заняття, засідання студентського наукового товариства, зустрічі з відомими науковцями, педагогами, діячами культури і мистецтва, знаковими особистостями України та Рівненщини. Навчальна унікальність Музею Миру полягає в тому, що він слугує своєрідною лабораторією для апробації знань, умінь та навичок в процесі вивчення таких дисциплін як: «Музеєзнавство», «Документознавство», «Дискусійні питання з історії України», «Історичне краєзнавство», «Архівознавство», «Джерелознавство» та інших. Організацією роботи, функціонуванням та діяльністю Музею Миру здійснюють науково-педагогічні працівники кафедри теорії, держави і права та філософії.

Музей миру