The Staff of the Department

КОВАЛЬ ЛАРИСА АНТОНІВНА

Завідувач кафедри економіки та фінансів, кандидат економічних наук, доцент. Доцент кафедри економіки та фінансів.
Освіта
У 1983 році закінчила Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інженер - будівельник» (Номер диплома 219794, ИВ-1). У 1999 році закінчила Рівненський державний технічний університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст» (Номер диплома ДСК№ 020336).

Контакти:
Email: koval.larysa@megu.edu.ua

Read more

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів, академік Академії економічних наук України

Освіта

У 1983 році закінчила Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інженер - будівельник» (Номер диплома 219794, ИВ-1). У 1999 році закінчила Рівненський державний технічний університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст» (Номер диплома ДСК№ 020336).

Наукові ступені та вчені звання

Кандидат економічних наук з 2011 року. Дисертацію за спеціальністю 08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика на тему: «Регулювання зайнятості жінок на регіональному ринку праці», яка виконана на матеріалах Рівненської області, захистила у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.03. Номер диплома ДК № 068162.

2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та фінансів. Номер диплома 4/02-Д.

2018 р. – академік Академії економічних наук України за спеціальністю «Фінанси». Номер диплома 1025, від 14.09.2018 р.

Трудова діяльність.

З вересня 1983 р. по липень 1998 р. – інженер, економіст, начальник бюро відділу маркетингу і збуту Рівненського радіотехнічного заводу.

З вересня 1999 року і по сьогоднішній час – викладач, старший викладач, доцент кафедри економіки та фінансів ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» м. Рівне.

2011-2017 рр. – в. о. завідувача кафедри економіки та фінансів ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

З 2018 року по теперішній час – заступник завідувача кафедри економіки та фінансів ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

Загальний трудовий стаж Коваль Л.А. складає 37 років, а науково-педагогічний – 20 років.

Співпрацює з Рівненським обласним центром зайнятості, громадськими організаціями м. Рівне як бізнес-тренер по роботі з безробітними жінками.

Викладає дисципліни: «Податковий менеджмент», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Державне регулювання підприємництва», «Соціальна політика та соціальне страхування».

Стажування:

 1. Великопольська соціально-економічна вища школа (Польща), сертифікат 2016 р.
 2. Університет імені Яноша Кодолані (Угорщина), сертифікат 2019 р.

Основні наукові праці.

Автор близько 30 публікацій в наукових виданнях. Активний учасник міжнародних науково-практичних конференцій.

Посібники:

 1. Wybrane zagadnienia gospodarki Polski і Ukrainy // Redakcja: Jerzy Babiak, Wolodymyr I. Borejko, Artur Kisiolek. – Sroda Wielkopolska – Rowne 2018. – 350 s.
 2. Окремі питання розвитку економіки Польщі та України: навчальний посібник ( За редакцією Єжи Бабяка, Володимира Борейка та Артура Кісьолека). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім.акад. С.Дем’янчука , 2018.-270с.

Вибрані публікації:

 1. Коваль Л.А. Особливості розвитку соціально-трудових відносин в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Л.А.Коваль // Ефективна економіка, – Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет – 2015 – № 2. – Режим доступу до журналу: http://www.eсonomy.nayka.com.ua
 2. Коваль Л.А. Оцінювання сегрегації на ринку праці за ґендерно-домінуючим типом [Електронний ресурс] / Л.А.Коваль // Фінансовий простір,- Міжнародний науково-практичний журнал,- Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), Черкаський інститут банківської справи університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) – 2015 – №1 (17). – Режим доступу до журналу:http://fp.cibs.ck.ua 165-175.
 3. Коваль Л.А. Оцінювання інтенсивності працевлаштування:гендерний аспект [Електронний ресурс] / Л.А.Коваль // Глобальні та національні проблеми економіки, – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського – Випуск № 4. – 2015 р. – Режим доступу до журналу:nauka@global-national.in.ua.
 4. Коваль Л.А. Розвиток процесів децентралізації в Рівненській області / Л. Коваль // зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України», -2018 року. – Ірпінь. – С. 124-129
 5. Коваль Л.А., Артюшок В.С., Ткачук М.П. Управління змінами в контексті забезпечення сталого розвитку підприємства // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2019. – Том 24. Випуск 5 (78) C.75-84.
 6. Коваль Л.А., Кот М.В. Управління державним боргом // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 6 грудня 2019 р.). - Луцький НТУ. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. – Ч. 1. – С. 93-95
 7. Ліщук Н.В., Коваль Л.А. Удосконалення управління водними ресурсами на регіональному і місцевому рівнях шляхом запровадження експлуатаційного районування територій річкових басейнів // Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей Міжн. науково-практ. конф. (м. Полтава, 05 грудня 2019 р.). – Центр фінансово-економічних наукових досліджень. – Полтава: ЦФЕК. 2019. – С. 51-53 Випуск № 4. – 2019 р. – Режим доступу до журналу:nauka@global-national.in.ua.
 8. Дем’янчук І.А. Коваль Л.А. Роль системи корпоративного управління в процесі діяльності підприємства. Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах [електронний ресурс http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4528]: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19 березня 2020 р.). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. – С. 187-190.
 9. Дем’янчук І.А., Коваль Л. А., Ліщук Н. В., Козак С. В. Сутність податкового адміністрування в умовах реалізації сучасної податкової політики України. «Ефективна економіка» № 2, лютий 2020 р. Режим доступу: http://www.economy_2008@ukr.net Фахове видання.
 10. Demianchuk I.A., Koval L.A., Lishchuk N.V., Kozak S.V. Evalution of the impact of the tax system on economic crowth of Ukraine. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – March # 42, 2020. – 227 р. Режим доступу:  http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal42.pdf Google Scholar .Scientific Indexing Services (SIS) (USA).

 Тренінги і курси:

Тренінг підвищення кваліфікації Програми навчання фахових навичок. «Теорія уповноваження. Методи та механізми розвитку. Підходи та принципи роботи з жінками». 2003 рік. Winrock International. м. Київ. Сертифікат від 18.10.2003 р.

Відзнаки, нагороди, подяки

2008 рік - Грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації № 709.

2010 рік - Почесна грамота Рівненської обласної ради (№ 600 від 14.10.2010 р.)

2012 рік - Подяка Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації № 48

2013 рік – Почесна грамота Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради (листопад 2013 року)

2015 рік – Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№ 160, Нак. № 165-з від 14.07.2015 р.)

2018 рік – Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації № 422 (від 03.10.2018 р.)

Контакти:

Email: koval.larysa@megu.edu.ua

АРТЮШОК КОСТЯНТИН АНДРІЙОВИЧ

Кандидат економічних наук, доцент. Доцент кафедри економіки та фінансів.
Освіта
1997 р. – У 1997 році закінчив Березнівський лісний коледж і отримав диплом молодшого спеціаліста (з відзнакою) за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», здобув кваліфікацію бухгалтера, економіста з обліку і аналізу господарської діяльності.
1999 р. – У 1999 році закінчив економічний факультет Чернівецького державного університет імені Юрія Федьковича і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка» (диплом з відзнакою), здобув кваліфікацію бакалавра з економіки.
2000 р. – У 2000 році закінчив економічний факультет Чернівецького державного університет імені Юрія Федьковича і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом з відзнакою), здобув кваліфікацію економіста.
2004 р. – У 2004 році завершив навчання у аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

Контакти:
Email: artiushok.kostiantyn@megu.edu.ua

Read more

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів.

Освіта

1997 р. – У 1997 році закінчив Березнівський лісний коледж і отримав диплом молодшого спеціаліста (з відзнакою) за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», здобув кваліфікацію бухгалтера, економіста з обліку і аналізу господарської діяльності.

1999 р. – У 1999 році закінчив економічний факультет Чернівецького державного університет імені Юрія Федьковича і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка» (диплом з відзнакою), здобув кваліфікацію бакалавра з економіки.

2000 р. – У 2000 році закінчив економічний факультет Чернівецького державного університет імені Юрія Федьковича і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом з відзнакою), здобув кваліфікацію економіста.

2004 р. – У 2004 році завершив навчання у аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові ступені та вчені звання

2005 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 бухгалтерський облік, аналіз та аудит на тему: «Облік та аудит адміністративних витрат господарюючого суб’єкта (на прикладі лісогосподарських підприємств Рівненської області)».

2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та фінансів.

2013 р. – член-кореспондент академії економічних наук України.

Трудова діяльність

2000-2005 рр. – викладач, старший викладач кафедри економіки ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

2005-2009 рр. – доцент кафедри економічної теорії, завідувач кафедри економічної теорії, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

2009 по теперішній час – декан економічного факультету ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

2010 по теперішній час – доцент кафедри економіки та фінансів

Викладає дисципліни: «Макроекономіка», «Основи економічної теорії», «Бухгалтерський облік», «Аудит», «Національна економіка».

Курси та тренінги

2020 рік – «Академічна доброчесність в університеті», онлайн-курс на платформі «ВУМ on-line»

Основні наукові праці

Автор понад 30 публікацій в наукових виданнях. Активний учасник науково-практичних конференцій.

Монографії

Артюшок В.С., Артюшок К.А. Виробничий потенціал у стратегічному розвитку лісогосподарського підприємства: монографія. Рівне: видавець О. Зень, 2012. 224 с.

Вибрані публікації

 1. Артюшок К. А. Система обліку адміністративних витрат лісогосподарських підприємств за центрами відповідальності / К.А. Артюшок // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. – Випуск 2 (26). – Рівне, 2004. – С. 3-9.
 2. Артюшок К. А. Оцінка зв’язку рівня адміністративних витрат з обсягами виробництва лісогосподарських підприємств / К.А. Артюшок // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. – Випуск 3 (27). – Рівне, 2004. – С. 3-8.
 3. Артюшок К. А. Суть та необхідність внутрішнього аудиту діяльності підприємств, його завдання, види і форми / К.А. Артюшок // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. – Випуск 4 (28). – Рівне, 2004. – С. 3-10.
 4. Артюшок К. А., Цікало Є.І. Завдання і методика проведення внутрішнього аудиту адміністративних витрат лісогосподарських підприємств / К.А. Артюшок, Є.І. Цікало // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць УкрДЛТУ. – Випуск 14.1. – Львів, 2004. – С. 202-205
 5. Артюшок К. А. Необхідність та критерії вибору оптимальної бази розподілу адміністративних витрат підприємств лісового господарства / К.А. Артюшок // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 198: В 4 т. Том II. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 394-399.
 6. Артюшок К. А. Графоаналітичний метод в оцінці стратегічного розвитку виробничого потенціалу підприємства / К.А. Артюшок // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XVІ, № 1. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2010. – С. 160-168.
 7. Артюшок К. А. Формування стратегічних цілей підприємства галузі природокористування / К.А. Артюшок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Випуск 21.13. – С. 97-101.
 8. Артюшок К. А. Передумови еколого-економічної оцінки стану природних ресурсів українського Полісся / К.А. Артюшок // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Економічні науки. – Випуск 2 (58). – Рівне, 2012. – С. 3-8.
 9. Артюшок К. А., Фурдичко О.І. Еколого-економічна оцінка лісових земель як особливого ресурсу ноосфери / К.А. Артюшок, О.І. Фурдичко // АгроСвіт: Науково-практичний журнал. - 2012. - № 2. - С. 2-6.
 10. Артюшок К. А. Природні умови та основні еколого-економічні проблеми природокористування Українського Полісся / К.А. Артюшок // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 19. – 472 с. – С. 99-102.
 11. Артюшок К. А., Фурдичко О.І. Сучасні теоретичні підходи до оцінювання природних ресурсів / К.А. Артюшок, О.І. Фурдичко // Збалансоване природокористування: Науково-практичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 5-9.
 12. Артюшок К. А. Основні категорії та форми прояву суспільних еколого-економічних відносин / К.А. Артюшок // Збалансоване природокористування: Науково-практичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 44-48.
 13. Артюшок К. А. Використання системного підходу у періодизації процесів взаємодії людини з природою / К.А. Артюшок // Збалансоване природокористування: Науково-практичний журнал. – 2014. – № 2. - С. 20-23.
 14. Артюшок К. А. Суть та методи економічної оцінки природних ресурсів / К.А. Артюшок // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Економічні науки. – Випуск 4 (68). – Рівне, 2014. – С. 12-20.
 15. Артюшок К. А. Теоретичні аспекти взаємодії чинників економічної безпеки та збалансованого розвитку регіону / К. А. Артюшок // Збалансоване природокористування: Науково-практичний журнал. – 2015. – № 4. – С. 44-48.
 16. Артюшок К. А. Еколого-економічні проблеми відносин власності на природні ресурси в умовах децентралізації / К. А. Артюшок // Інноваційна економіка: Науково-виробничий журнал. – 2015. – № 5. – С. 84-88.
 17. Артюшок К. А. Характеристика теоретичних аспектів кризи еколого-економічної системи / К. А. Артюшок // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – 2015. – № 14. – С. 111-114.
 18. Артюшок К. А. Еколого-економічні потреби та інтереси у розвитку еколого-економічної системи / К. А. Артюшок // «Науковий вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія «Економіка» – 2015. – Том 20. Випуск 6. – С. 173-176.
 19. Артюшок К.А. Критерії та індикатори економічної безпеки і збалансованого розвитку регіону / К.А. Артюшок // Збалансоване природокористування: Науково-практичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 58-63.

Наукове консультування установ, підприємств, організацій

Наукове консультування підприємства СВСК «Селянський ліс», згідно договору №311017 від 31.10.2017 р.

Відзнаки, нагороди, подяки

2011 рік – Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№ 847, Нак. № 127-з від 27.04.2011 р.)

2011 рік – Подяка Рівненської обласної ради (№ 320 від 5.10.2011 р.)

2013 рік – Почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету (від 07.11.2013 р.)

2015 рік – Подяка Міністерства освіти і науки України (від 31.10.2015 р.)

БЕЛОПОЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

доктор економічних наук, професор, професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України.

Освіта
Вищу освіту здобув у Донецькому інституті радянської торгівлі (нині — Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського), який закінчив у 1964 р., отримавши диплом економіста.  

Наукові ступені та вчені звання
У 1990 р. Микола Григорович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук «Управління виробничо-господарською діяльністю в громадських системах» у Російській економічній академії ім. Г.В. Плеханова (Москва).

Контакти:
Email: 

Read more

доктор економічних наук, професор, професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України.

Освіта

Вищу освіту здобув у Донецькому інституті радянської торгівлі (нині — Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського), який закінчив у 1964 р., отримавши диплом економіста. 

Наукові ступені та вчені звання

У 1990 р. Микола Григорович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук «Управління виробничо-господарською діяльністю в громадських системах» у Російській економічній академії ім. Г.В. Плеханова (Москва).

Трудова діяльність.

1975-1979 рр. заступник декана обліково-фінансового факультету Донецького національного університету.

1979-1990 рр. завідувач кафедри економіки Інституту підвищення кваліфікації МЖКХ України.

1991-1993 рр. завідувач кафедри невиробничої сфери Донецької Академії управління.

Голова ради орендарів та підприємців з 1989 р. Голова асоціації платників податків Донецької області з 1999 р. Член Донецького відділення НТШ.

 З 2000 року завідувач кафедри «Облік та аудит» Приазовського державного технічного університету.

Основні наукові праці.

Має більше 370 наукових праць і науково-методичних робіт, в т.ч. 30 монографій.

 1. Энвироника - наука будущего развития человечества: монография. - Д.: Институт экономики промышленности НАН Украины, 2007. - 436 с. Энвироника - наука о развитии и совершенствовании общества и мира: монография. -Д.: Институт экономики промышленности НАН Украины, 1997. 330 с.
 2. Основы производственно-хозяйственной энвироники: монография. - М.: Экономика, 1990.  190 с.
 3. Енвіроніка - нова наукова теорія про розвиток людства // Схід. - 2005. -№ 3 (69). - Спецвипуск. - С. 119-122.
 4. Энвироника - наука о развитии и совершенствованри общества и мира // Экономическое возрождение России. - 2004. - № 1. - Издательство Международной академии менеджмента. Г. Санкт-Петербург.  С. 23-30.
 5. Миру нужна единая теория развития // Журнал европейской экономики. Издательство Тернопольской академии народного хозяйства. — 2005. — Том 4. — № 3. — С. 285–306.
 6. К вопросу о развитии цивилизации как органического единства человечества и окружающего мира // Журнал европейской экономики. Издательство Тернопольского государственного экономического университета. — 2006. — Том 5. — № 1. — С. 6 — 19.
 7. Актуальні проблеми розвитку і вдосконалення суспільства і виробничих структур в контексті положень енвіроніки // Вісник економічної науки України. Науковий журнал АЕН України. — 2007. — № 1 (11). — С. 16 — 22.
 8. Энвироника спасёт земную цивилизацию: сб. научных трудов Донецкого национальнлошл технического университета. — 2007. — С. 13 — *О будущем развитии человечества // Економіка та держава. — 2008. — № 8. — С. 4 — 7.
 9. Миф о «невидимой руке» или производство, обмен, распределение в условиях современного кризиса // Еженедельник «2000». — 2009. — 6 — 12 марта. — № 11 (453)- С. В 4 — В 5.
 10. Как спасти Украину? // Еженедельник «2000». — 2009. — 24 — 30 апреля. — № 17 (459)- С. В 4.
 11. Выход Украины из кризиса // Економіка та держава. — 2009. — № 5 (77). — С. 4 — 9.
 12. Финансово-экономический кризис в Украине: пути выхода: монография. — Мариуполь: Приазовский государственный технический университет, АЭН Украины, 2009. — 80 с.

Науково-дослідна робота: управління виробничо-господарськими системами, економікою і фінансами підприємств України, проблеми регіональної економіки в Україні, економічна криза в Україні, національно економічна безпека України, аналітичні аспекти оподаткування, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій, економічні та організаційні проблеми техніко-технологічного оновлення підприємств, соціальний захист населення на сучасному етапі, роль вільних економічних зон в інвестиційній політиці держави, інноваційні рішення і забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства.

Відзнаки, нагороди, подяки

Нагороджений медалями «За розбудову освіти», «Ветеран праці», М. Туган-Барановського, К. Жукова та почесними грамотами Кабінету Міністрів України, міністра освіти та науки України, ВАК України, голови міста Маріуполя та іншими, почесний громадянин Вільшанського району Кіровоградської області.

КОЗАК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат економічних наук. Старший викладач кафедри економіки та фінансів.

Освіта.

У 1994 році закінчила Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інженер - будівельник» (Номер диплома 008887, ДА).

У 2002 році закінчила Рівненський державний технічний університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація «Економіст». (Номер диплома ДСК№ 0103570).

Контакти:
Email: kozak.svitlana@megu.edu.ua

Read more

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів.

Освіта.

У 1994 році закінчила Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інженер - будівельник» (Номер диплома 008887, ДА).

У 2002 році закінчила Рівненський державний технічний університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація «Економіст». (Номер диплома ДСК№ 0103570).

Наукові ступені та вчені звання.

Кандидат економічних наук з 2014 року. Дисертацію за спеціальністю 08.00.10 - статистика на тему: «Статистичне оцінювання ринку житлової  нерухомості України», яка виконана на матеріалах Рівненської області, захистила у «Національній академії статистики, обліку та аудиту» Державної служби статистики України . Номер диплома ДК № 025034.

Трудова діяльність:15.04.2003-23.04.2004-старший держінспектор відділу контролю за цінами на ринках АПК, в Рівненській області.

26.04.2004-22.05.2005-заступник начальника відділу зведених робіт Головно управління статистики у Рівненській області.

23.05.2005-22.02.2008-начальник управління статистики у місті Рівному Головного управління статистики у Рівненській області.

01.09.2008-30.06.2010-старший викладач ІПО НУВГП.

25.02.2008-01.04.2012-керівник Рівненського представництва «М.С.Л».

02.04.2012-10.06.2014-спеціаліст з найму та навчання у Рівненській, Волинській та Хмельницькій області представництва «М.С.Л»..

01.09.2015-30.06.2016-викладач економічних дисциплін в Рівненському автотранспортному коледжі НУВГП.

01.09.2017-по даний час – доцент кафедри МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука.

Викладає дисципліни: «Фінансовий аналіз», «Стратегія соціально-економічного розвитку», «Фінансовий ринок», «Регулювання ЗЕД»,

Основні наукові праці. Автор понад 15 публікацій в наукових виданнях. Активний учасник науково-практичних конференцій.

Вибрані публікації

 1. Козак С.В. Статистичне оцінювання ринку житлової нерухомості України (Електронний ресурс) / С.В.Козак // Приазовський економічний вісник. - 2018. - № 6(11). – Режим доступу до ресурсу: http:/pev.kpu.zp.ua./vypusk-6-11.
 2. Козак С.В. Інновації в управлінні проектами соціально-економічного розвитку регіонів. Університет державної фіскальної служби України, 2018. - № 2 -С. 127-131.
 3. Козак С.В. Актуальні проблеми економіки та менеджменту: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23 серпня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – 104 с.
 4. Ліщук Н.В., Козак С.В. Аналіз теоретичних аспектів поняття «природокористування» в розрізі державного управління // Економічні студії економічні студії: науково-практичний журнал. – Львів. – 2019. – Вип. 4(26). – С. 92-97.
 5. Дем’янчук І.А., Коваль Л. А., Ліщук Н. В., Козак С. В. Сутність податкового адміністрування в умовах реалізації сучасної податкової політики України. «Ефективна економіка» № 2, лютий 2020 р. Режим доступу: http://www.economy_ 2008@ukr.net.
 6. Demianchuk I.A., Koval L.A., Lishchuk N.V., Kozak S.V. Evalution of the impact of the tax system on economic crowth of Ukraine. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – March # 42, 2020. – 227 р. Режим доступу:  http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal42.pdf Google Scholar Scientific Indexing Services (SIS) (USA).
ЛІЩУК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки та фінансів.
Освіта
2005-2010 рр. – Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація –  менеджер-економіст (РВ № 39584893 від 30.06.2010 р., диплом з відзнакою).
2016-2018 рр. – Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність «Право» кваліфікація – магістр права (М18 № 091895).

Контакти:
Email: lishcuk.nataliia@megu.edu.ua

Read more

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки та фінансів.

Освіта

2005-2010 рр. – Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація –  менеджер-економіст (РВ № 39584893 від 30.06.2010 р., диплом з відзнакою).

2016-2018 рр. – Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність «Право» кваліфікація – магістр права (М18 № 091895).

Наукові ступені та вчені звання

Кандидат наук з державного управління з 2017 року (диплом ДК № 043015). Дисертація на тему «Удосконалення організаційного механізму державного управління водними ресурсами в Україні», спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління,  спеціалізована вчена раді Національного університету цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій (К64.707.03).

Трудова діяльність

2010 р. – 2011 рр. інженер з використання комп'ютерів кафедри регіонального управління Національного університету водного господарства та природокористування.

2011-2014 рр. – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва у  Національному університеті водного господарства та природокористування.

2015-2017 рр. – а асистент кафедри державного управління документознавства та інформаційної діяльності  Національного університету водного господарства та природокористування.

2017-2019 рр. – декретна відпустка по догляду за дитиною.

01.09.2019-по даний час – доцент кафедри економіки та фінансів Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука.

Викладає дисципліни: Забезпечує викладання навчальних дисциплін «Державне регулювання зайнятості», «Регіональна економічна політика», «Бюджетна система», «Державне регулювання природокористування», «Мікроекономіка».

Основні наукові праці

Автор понад 35 публікацій в наукових виданнях. Активний учасник науково-практичних конференцій.

Вибрані публікації

 1. Вострікова Н.В., Антонова С.Є. Інформаційно-аналітична підтримка прийняття управлінських рішень при державному управлінні водогосподарським комплексом України // Стратегія и тактика державного управління. 2015. № 2. С. 49-56.
 2. Вострікова Н.В. Системна модель механізму державного управління водними ресурсами // Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 143-148.
 3. Вострікова Н.В. Зміст та сутність державного управління водними ресурсами // Теорія та практика державного управління. 2015. № 1. С. 130-136.
 4. Вострікова Н.В., Востріков В.П. Удосконалення організаційного забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні на національному рівні// Аспекти публічного управління. 2015. № . С. 70-80.
 5. Вострікова Н.В. Сучасне організаційне забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні на національному рівні // Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 163-168.
 6. Вострікова Н.В., Шпак Ю.В. Функціональне забезпечення державного управління водними ресурсами у Водному кодексі України та його удосконалення // Державне управління: удосконалення та розвиток: ел. версія журналу. 2015. номер 5.
 7. Вострікова Н.В., Шпак Ю.В. Аналіз та оптимізація функцій та завдань центральних органів виконавчої влади із управління водними ресурсами в Україні // Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 11. С. 75-82. Vostrikova N. Use of water resources and organizational support for their public administration in Ukraine // Science and education: Humanities and Social Sciences. 2015. Issue 52. pp. 33-35.
 8. Вострікова Н.В., Шпак Ю.В. Современное організационное обесечение государственного управления водними ресурсами в Украине на межрегиональном и региональном уровнях // Проблеми управления. Минск. 2015. № 4(57). С. 81-85.
 9. Вострікова Н.В. Шляхи удосконалення організаційного забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні на національному рівні // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи: матеріали наук.-прак. Інтернет конф. (м. Одеса, 22 травня 2015р.). Одеса. С. 71-75.
 10. Вострікова Н.В.Б Шпак Ю.В. Аналіз міжрегіонального та регіонального організаційного забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні // Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: матеріали наук.-прак. конф. (м. Київ, 24 травня 2015 р.). Київ. С. 217-219.
 11. Ліщук Н.В., Вострікова Н.В. Теоретико-методологічні засади державного управління сферою природокористування Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: державне управління. 2018. Вип. 1 (61). С. 113-119.
 12. Закордонний досвід організаційного та нормативно-правового забезпечення державного управління водними ресурсами Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2018. Том 29 (68). № 1. С. 102-108.
 13. Ліщук НВ., Козак С.В. Аналіз теоретичних аспектів поняття «природокористування» в розрізі державного управління // Економічні студії економічні студії: науково-практичний журнал. – Львів. – 2019. – Вип. 4(26). –                     С. 92-97.
 14. Дем’янчук І.А., Коваль Л. А., Ліщук Н. В., Козак С. В. Сутність податкового адміністрування в умовах реалізації сучасної податкової політики України. «Ефективна економіка» № 2, лютий 2020 р. Режим доступу: http://www.economy_2008@ukr.net Фахове видання.
 15. Demianchuk I.A., Koval L.A., Lishchuk N.V., Kozak S.V. Evalution of the impact of the tax system on economic crowth of Ukraine. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – March # 42, 2020. – 227 р. Режим доступу:  http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal42.pdf Google Scholar .Scientific Indexing Services (SIS) (USA).
 ОНОФРІЙЧУК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

Відповідальний секретар приймальної комісії. Менеджер з адміністративної діяльності університету.

Кандидат економічних наук. Старший викладач кафедри економіки та фінансів. 

Контакти:
Email: onofriichuk.oleh@megu.edu.ua

Read more
ЯКОВЧУК АНАСТАСІЯ МИКОЛАЇВНА

Начальник міжнародно-проектного відділу. Кандидат економічних наук, викладач кафедри економіки та фінансів.

Біографія.
Народилась 25.10.1992 р., у місті Рівне.

Освіта
У 2010 році закінчила Технікум технологій та дизайну (м. Рівне), і отримала диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Бухгалтерський облік.

У 2012 році закінчила Тернопільський національний економічний університет, і отримала диплом з присвоєнням кваліфікації бакалавра з економіки підприємства.

У 2014 році закінчила  Міжнародний економіко-гуманітарний університеті імені Степана Дем’янчука, і отримала диплом з присвоєнням кваліфікації магістр з фінансів та кредиту.

Контакти:
Email: yakoychuk.anastasiia@megu.edu.ua

Детальніше

кандидат економічних наук, викладач кафедри економіки та фінансів.

Біографія. Народилась 25.10.1992 р., у місті Рівне.

Освіта

У 2010 році закінчила Технікум технологій та дизайну (м. Рівне), і отримала диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Бухгалтерський облік.

У 2012 році закінчила Тернопільський національний економічний університет, і отримала диплом з присвоєнням кваліфікації бакалавра з економіки підприємства.

У 2014 році закінчила  Міжнародний економіко-гуманітарний університеті імені Степана Дем’янчука, і отримала диплом з присвоєнням кваліфікації магістр з фінансів та кредиту.

Наукові ступені та вчені звання

2019 р. - захист дисертації в Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь)  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами на тему: «Управління змінами як інструмент забезпечення стратегічної стійкості машинобудівних підприємств».

Трудова діяльність

2010 – 2012 рр. – економіст з фінансової роботи на Державному підприємстві «Рівненський автомобільний ремонтний завод».

2012- 2019 рр. - бухгалтер в  ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука».

2016 р. по теперішній час -  працюю за сумісництвом на посаді викладача кафедри економіки та фінансів в ПВНЗ «Міжнародний  економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука».

2019 р. по теперішній час - начальник міжнародно-проектного відділу в ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука».

Викладає дисципліни. «Стратегічне управління», «Економіка праці», Організація та нормування праці», «Управлінський облік», «Гроші і кредит».

Основні наукові праці.

Автор близько 10 статей частина опублікована у зарубіжних виданнях (Польща).

Вибрані публікації

 1. Яковчук А.М. Обґрунтування типології базових стратегій змін для машинобудівних підприємств України / А.М. Яковчук // Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал. – Хмельницький: ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», 2018. – 2 (39). – С.101-110.
 2. Яковчук А.М. Методичний підхід до визначення напрямів стратегічних змін на машинобудівних підприємствах /А.М. Яковчук // Інноваційна економіка: Науково-виробничий журнал. – Тернопіль: ТАЙП, 2018. – Вип. 3-4 (74). – С. 59-66.
 3. Яковчук А.М. Перспективи стратегічного розвитку машинобудівних підприємств Рівненської області /А.М. Яковчук // Економіка. Менеджмент. Бізнес: Науковий журнал. – Київ: Державний університет телеко-мунікацій, 2018. – 2 (24). – С.82-90.
 4. Яковчук А.М. Обґрунтування імперативів стратегічної стійкості машино-будівних підприємств України / А.М. Яковчук // Економіка. Менеджмент. Бізнес: Науковий журнал. – Київ: Державний університет телекому-нікацій, 2018. – 1 (23). – С. 83-89.
 5. Яковчук А.М., О.Ю. Гусєва Стан та структура машинобудівної галузі України в умовах глобальних економічних трансформацій // Економіка. Менеджмент. Бізнес: Науковий журнал. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. – 4 (22). – С. 26-33.
 6. Яковчук А.М. Теоретичні підходи до оцінювання стану корпоративної культури підприємств / А.М. Яковчук // Економіко-правова платформа інноваційного підприємства: І Всеукр. наук. - практ. Інтернет-конф. молодих учених (м. Київ, 4 квітня 2018 р.). – Київ: Державний університет телеко-мунікацій, 2018. – Ч. 1. –С. 34 -36.
 7. Яковчук А.М. Обґрунтування напрямів стратегічних змін на машинобудівних підприємствах / А.М. Яковчук // Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни: Міжн. наук. - практ. конф. (м. Запоріжжя, 7 березня 2018 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. – С. 58-61.
 8. Наукове консультування установ, підприємств, організацій. Науково-фінансове консультування Громадської організації «Центр розвитку дитини ТЕДІ-Р»

Відзнаки, нагороди, подяки

2020 рік – Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№ 80, Нак. № 31-з від 08.05.2020 р.)