The Staff of the Department

MYRONIUK VALENTYNA MYKHAILIVNA

PhD, Associate Professor of the Department Theory and Methodology of Journalistic Creativity.

Research interests - the history of Ukrainian literature in the XIX-XX centuries

Read more
ГАЛИЧ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ

Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики журналістської творчості.

є автором понад 550 наукових і науково-методичних праць. Професор плідно керує підготовкою науково-педагогічних кадрів. Під його керівництвом захищено 37 кандидатських дисертацій, також він був консультантом 8 захищених докторських дисертацій. У 2011 – 2013 рр. був заступником голови спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії в ЛНУ імені Тараса Шевченка. Також був членом спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури в Донецькому національному університеті та Кіровоградському державному університеті імені Володимира Винниченка. У 2013 – 2015 рр.

Сфера наукових інтересів:

Котакти:
e-mail: 

 

Детальніше

 

Народився Олександр Андрійович 26 березня 1948 року в м. Макіївці Донецької області. Вищу освіту здобув у Донецькому державному університеті, який з відзнакою закінчив у 1975 році. Працював у Докучаєвській СШ № 4 Волноваського району Донецької області. Після закінчення аспірантури в 1978 р. Олександр Андрійович одержав призначення на роботу до Рівненського педагогічного інституту, де працював з перервами до 1998 року, пройшовши шлях від асистента до професора, був завідувачем кафедри української літератури, у 1987 – 1988 рр. очолював кафедру української мови та літератури, працював деканом філологічного факультету (1986 – 1987 рр.), був першим деканом факультету української філології (1992 – 1994 рр.), працював завідувачем новоствореної кафедри теорії літератури та фольклористики, згодом – теорії літератури та славістики. У 1984 році в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка АН УРСР захистив кандидатську дисертацію “Сучасна документально-біографічна проза: проблеми розвитку жанрів”. У 1988 – 1991 рр. був докторантом кафедри української літератури Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (зараз – Київський національний педагогічного університет імені М. Драгоманова). Галич О. А. достроково підготував докторську дисертацію (“Українська письменницька мемуаристика: природа, еволюція, поетика”), яку захистив наприкінці грудня 1991 року в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, ставши першим доктором філологічних наук в історії незалежної України. Доцент – з 1988 р., професор – з 1997 р. Олександр Андрійович у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка був завідувачем кафедри української літератури з 1998 до 2009 року, з 2009 до 2015 року керував кафедрою теорії літератури та компаративістики. У 2015 – 2017 рр. був професором кафедри української літератури. У 2017 – 2021 рр. працював професором кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, згодом кафедри українознавства, журналістики та українознавства Національного університету водного господарства та природокористування.

Олександр Андрійович Галич є автором понад 550 наукових і науково-методичних праць. Професор плідно керує підготовкою науково-педагогічних кадрів. Під його керівництвом захищено 37 кандидатських дисертацій, також він був консультантом 8 захищених докторських дисертацій. У 2011 – 2013 рр. був заступником голови спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії в ЛНУ імені Тараса Шевченка. Також був членом спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури в Донецькому національному університеті та Кіровоградському державному університеті імені Володимира Винниченка. У 2013 – 2015 рр. був головою спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.01.06 – теорія літератури та 10.01.01 – українська література в ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. Був головою Луганської обласної організації “Україна – світ”. Керував Луганським осередком НТШ. У 2000 – 2017 рр. очолював Східний філіал Інституту літератури імені
Т. Г. Шевченка НАН України.

Нагороди

“Відмінник освіти України” (1998), Знак “За наукові досягнення” (2005), “Заслужений діяч науки і техніки України” (2007), Почесний професор ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (2014). Остання нагорода – Почесна грамота Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (2016).

Захищені докторські, кандидатські дисертації

 Докторські дисертації

 

 1. Фоменко В.Г. Українська урбаністична проза ХХ століття: еволюція, проблематика, поетика / Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. 10.01.01 – українська література. К., 2008, 10 листопада.
 2. Дмитренко В.І. Творчість митців об’єднання “Ланка”-МАРС у літературному процесі першої третини ХХ століття: аспекти перцепції та рецепції / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 10.01.01 – українська література. К.,  2010, 28 січня.
 3. Пустовіт В.Ю. Українська письменницька мемуаристика ХІХ століття: націєтворчий дискурс /  Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 10.01.01 – українська література. К., 2011, 20 січня. 
 4. Ковпік С.І. Мікро- та макропоетика української драматургії першої половини ХІХ століття / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 10.01.01. – українська література ; 10.01.06 – теорія літератури. 2011, 29 вересня.
 5. Козлов Р.А. Хронотопіка драми І.Франка: теорія та інтерпретація/ Львівський національний університет імені І.Франка. 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.01 – українська література. Львів – 2013, 24 січня.
 6. Вірченко Т.І. Дискурс, еволюція, типологія художнього конфлікту української драматургії 1990 – 2010 років / Львівський національний університет імені І.Франка. 10.01.01 – українська література. Львів, 2013, 25 січня.
 7. Назарець В. М. Адресована лірика як метажанр: типологія та поетика. –  10.01.06 – теорія літератури / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2015, 2015, 30 квітня.
 8. Черкашина Т. Ю. Українська мемуарно-автобіографічна проза ХХ ст.: жанрова, структурна та ідейно-художня еволюція. 10.01.01 – українська література / Київський університет імені Бориса Грінченка. К., 2015, 18 червня.

 Кандидатські дисертації

 1. Назарець В.М. Підтекст як смисловий феномен та художнє явище / Київський університет ім. Тараса Шевченка. 10.01.06 – теорія літератури. К., 1994, 28 червня.
 2. Тхорук Р.Л. Особливості премодерністського віршу початку ХХ століття: рання лірика Олександра Олеся / Київський університет ім. Тараса Шевченка. 10.01.06 – теорія літератури. К., 1997, 28 лютого.
 3. Василенко І.М. Специфіка літературного портрета як жанру сучасної української мемуарної прози / Дніпропетровський державний університет. 10.01.06 – теорія літератури. Дніпропетровськ, 1997, 27 червня.
 4. Данильченко І.Є. Трансформація життєвої правди в художню у творах української художньої біографії / Дніпропетровський державний університет. 10.01.06 – теорія літератури. Дніпропетровськ, 1997, 28 червня.
 5. Вокальчук Є.Л. Системний підхід до організації уроків позакласного читання у старших класах загальноосвітньої школи / Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література). К., 1998, 11 березня.
 6. Дацюк О.О. Особливості жанрової еволюції сучасної художньої біографії / Київський університет імені Тараса Шевченка. 10.01.06 – теорія літератури. К., 1998, 4 травня.
 7. Захарчук І.В. Культурологічно-естетичні функції малої прози Григора Тютюнника (Семантика та динаміка проекцій) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 10.01.01 – українська література. К., 1999, 25 січня.
 8. Буркалець Н.В. Поетика малої прози Богдана Лепкого / Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. 10.01.06 – теорія літератури. К., 1999, 27 квітня.
 9. Нестерук С.М. Естетичні функції символів у творчості Павла Загребельного / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 10.01.01 – українська література. Кіровоград, 2001, 5 квітня.
 10. Бровко О.О. Лірика Миколи Руденка. Проблеми поетики / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 10.01.01 – українська література. Кіровоград, 2001, 5 квітня.
 11. Нежива Л.Л. Літературно-мистецькі та наукові пошуки Марії Загірної / Запорізький державний університет. 10.01.01 – українська література. Запоріжжя, 2001. – 2 липня.
 12. Воронцова О.Л. Особливості творчості Марії Галич у контексті літературної організації «Ланка» – МАРС / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 10.01.01 – українська література. К., 2004, 12 березня.
 13. Акіншина І.М. Жанрово-стильові особливості художньо-біографічної прози 80-90-х років ХХ століття / Дніпропетровський національний університет. 10.01.01 – українська література. Дніпропетровськ, 2005, 8 квітня.
 14. Курило Л.М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 10.01.01 – українська література. К., 2006, 16 червня.
 15. Савенко І.Л. Жанрово-стильові особливості біографічного роману-пошуку / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 10.01.06 – теорія літератури. Тернопіль, 2006, 11 жовтня.
 16. Скнаріна О.Ю. Особистісне і документальне в мемуарній і біографічній прозі (на матеріалі української літературі кінця ХХ ст.) / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 10.01.06 – теорія літератури. Тернопіль, 2007, 17 березня.
 17. Черкашина Т.Ю. Наративні особливості художньо-біографічної прози: автор і читач / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 10.01.06 – теорія літератури. Тернопіль, 2007, 17 березня.
 18. Довженко О.В. Проблема національного характеру у творах Олеся Гончара про війну / Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. 10.01.01 – українська література. Харків, 2007, 19 грудня.
 19. Філоненко Н.М. Група "Бу-Ба-Бу" як явище українського літературного процесу кінця ХХ століття / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 10.01.01 – українська література. Харків, 2008, 23 січня.
 20. Лапушкіна Н.П. Проза Сави Божка в літературному процесі 20 – 30-х рр. ХХ століття: історична концепція, жанрові особливості / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 10.01.01 – українська література. Харків, 2008, 23 квітня.
 21. Сопельник Н.В. Теоретико-методологічні проблеми літературознавства у мемуаристиці і публіцистиці Г. Костюка / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 10.01.01 – українська література. Харків, 2008, 11 листопада.
 22. Манич Н.Є. Творчість Микити Чернявського: проблематика стильові модифікації, інтертекстуальність /  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.  10.01.01 – українська література. Харків, 2009, 14 січня. 
 23. Родигіна В. Ю. Мемуаристика Докії Гуменної: інтерпретація української ідентичності в літературі та культурі / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. 10.01.01 – українська література. Черкаси, 2010, 16 грудня.
 24. Сіверська С. П. Наративні особливості автобіографічної прози кінця ХХ – початку ХХІ століття / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 10.01.06 – теорія літератури. Тернопіль, 2011, 11 березня.
 25. Медоренко О. М. Автокоментар як метажанр мемуарної літератури / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 10.01.06 – теорія літератури. Тернопіль, 2011, 19 травня.
 26. Якименко Л. М. Надія Суровцова: доля, художньо-документальна творчість, критична рецепція / Кіровоградський національний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 10.01.01 – українська література. Кіровоград, 2012, 27 квітня
 27. Максименко О. В. Жанрові модифікації письменницьких щоденників кінця ХХ – початку ХХІ століття / Кіровоградський національний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 10.01.01 – українська література. Кіровоград, 2012, 27 квітня.
 28. Паль О. М. Українська байка ХІХ – ХХ століття: природа, еволюція, поетика / Київський університет імені Бориса Грінченка. 10.01.01 – українська література. К., 2012, 16 травня.
 29. Вечоркін І. О. Стильова палітра прози М. Малахути: способи і засоби творення художнього світу / Київський університет імені Бориса Грінченка. 10.01.01 – українська література. К., 2012, 13 червня.
 30. Барбукова І. С. Онлайновий щоденник як феномен віртуальної літератури: жанрова природа, поетика / Донецький національний університет. 10.01.06 – теорія літератури. Донецьк, 2012, 16 жовтня.
 31. Скляр Наталя Володимирівна. Німецькомовна автобіографічна проза ХХ – ХХІ століть: жанрова традиція та художня своєрідність / Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 10.01.06 – теорія літератури.  Миколаїв,  2013, 26 березня.
 32. Грихоніна Н. В. Роман-сповідь: поетика жанру та його трансформації у російській літературі / Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 10.01.06 – теорія літератури. Миколаїв,  2013, 26 березня.
 33. Черткова О. В. Творчість Тараса Федюка: жанрово-тематичні та стильові особливості / ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. 10.01.01 – українська література. Луганськ, 2013, 21 червня.
 34. Клеймьонова І. О. Жанр літературного портрета: природа, поетика / ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. 10.01.06 – теорія літератури. Луганськ, 2013, 23 жовтня.
 35. Шевердіна А. П. Жанрові модифікації художньої біографії (на матеріалі української прози кінця ХХ – початку ХХІ століття / ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. 10.01.06 – теорія літератури. Луганськ, 2014, 5 грудня.
 36. Поліщук О. Л. Альтернативна історія в новітньому літературному процесі / Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 10.01.06 – теорія літератури. Миколаїв, 2016, 17 травня.
 37. Карачова Д. В. Вікторіанська біографія та її модифікації в ХХ столітті / Київський університет імені Бориса Грінченка. 10.01.06 – теорія літератури. К., 2016, 21 вересня.

 

Основні наукові праці

Монографії:

 

 1. Галич А.А. Эволюция мемуарной прозы в украинской советской литературе : монография. М.: ИНИОН АН СССР. 1991, 7.05, № 44519. 213 с.
 2. Галич О.А. Українська письменницька мемуаристика: природа, еволюція, поетика : монографія. К.: КДПІ, 1991. 217 с.
 3. Галич О.А., Дацюк О.О., Мороз Л.П. Художня біографія: проблеми теорії та історії: монографія. Рівне: РДПІ, 1999. – 99 с.
 4. Галич О.А. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, генеза, перспективи : монографія. Луганськ: Знання, 2001. 246 с.
 5. Галич О.А. Творчість Миколи Малахути: текст і контекст : монографія. Луганськ: Книжковий світ, 2006. 256 с.
 6. Галич О.А. Світитиму я Україні… Ярослав Кремінський: життя і творчість : монографія. Луганськ: ТОВ “Віртуальна реальність”, 2007. 146 с.
 7. Галич О.А. У вимірах NON FICTION: Щоденники українських письменників ХХ століття : монографія. Луганськ: Знання, 2008. 200 с.
 8. Галич О.А. Самородок з Алчевська. Олександр Долженко: Життєвий і творчий шлях : монографія. Луганськ: Світлиця, 2008. 98 с.
 9. Галич О.А. Fiction i non fiction у літературі: проблеми теорії та історії Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2013. 368 с.
 10. Галич О.А. Документальна література та глобалізаційні процеси у світі. Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2013. 264 с.
 11. Галич А.О., Галич В.М., Галич О.А. Щоденники Олеся Гончара в парадигмі соціальних комунікацій і літературознавства: монографія. Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2013. 88 с.
 12. Галич О.А. Глобалізація і квазідокументальна література: монографія. Рівне: ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”; видавець О. Зень, 2015. 200 с.
 13. Література non fiction: теоретичний вимір; монографія. Упорядник Т.Ю. Черкашина; наук. ред. О.А. Галич. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 272 с.

Підручники, посібники, хрестоматії:

 

 1. Галич О. А., Назарець В. М., Васильєв Є. М. Загальне літературознавство : підручник. Рівне: Будинок науки і техніки, 1997. 546 с.
 2. Галич А. А., Шпетная С. А. Литература ХХ века : хрестоматия. Основные теоретические понятия. 11 класс. Луганск: Знання, 1999. 254 с.
 3. Галич О.А., Т. С. Пінчук Українська література. 11 клас : хрестоматія. Луганськ: Знання, 1999. 60 с.
 4. Галич О.А. Історія вітчизняного та світового літературознавства. Частина І. Луганськ: ЛДПУ імені Тараса Шевченка, 1999. 90 с.
 5. Галич О.А. Письменницькі мемуари в школі. Луганськ: Знання, 1999. 146 с.
 6. Галич О.А. Історія вітчизняного та світового літературознавства. Частина ІІ. Луганськ: ЛДПУ імені Тараса Шевченка, 2000. 135 с.
 7. Галич О.А., Дмитренко В. І., Фоменко В. Г.  Історія зарубіжної літератури. Античність. Середньовіччя : навчально-методичний посібник. Луганськ: Альма матер, 2003. 228 с.
 8. Галич О.А., Дмитренко В. І., Фоменко В. Г., Шпетна С. А. Історія зарубіжної літератури: Античність. Середньовіччя. Відродження : навчально-методичний посібник. Луганськ: Янтар, 2004. 320 с.
 9. Галич О.А., Бойцун І. Є., Кизилова В. В., Кравченко О. Л. та ін. Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХІХ століття : підручник / За наук. ред. О.А. Галича. К.: Шлях, 2005. 392 с.
 10. Галич О.А. Історія літературознавства. Частина І: Зарубіжне літературознавство : підручник для філологічних спеціальностей. К.: Шлях, 2006. 208 с.
 11. Галич О.А. Історія літературознавства: Частина ІІ: Українське літературознавство : підручник для філологічних спеціальностей. Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2006. 160 с.
 12. Галич О.А., Бойцун І. Є., Кизилова В. В. та ін. Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХІХ століття : підручник / За ред. О.А. Галича. К: Центр навчальної літератури, 2006. 392 с.
 13. Галич О.А., Дмитренко В. І., Фоменко В. Г., Шпетна С. А.. Історія зарубіжної літератури: Античність, Середньовіччя, Відродження: навчально-методичний посібник. Луганськ: Янтарь, 2006. 328 с.
 14. Галич О.А., Бровко О.О., Шестопалова Т. П., Веретейченко І. А., Нежива Л. Л. Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття : підручник для студентів факультету української філології денної та заочної форм навчання. Луганськ: Альма-матер, 2008. 480 с.
 15. Галич О.А., Назарець В. М., Васильєв Є. М.. Теорія літератури : підручник / За наук. ред. О. А. Галича. Вид. четверте, стереотипне. К.: Либідь, 2008. 488 с.
 16. Галич О.А. Історія літературознавства : підручник для філологічних спеціальностей. Луганськ: Книжковий світ, 2009. 264 с.
 17. Галич О.А. Вступ до літературознавства : підручник для студ. вищ. навч. закл. Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. 288 с.
 18. Бровко О.О., Галич О.А., Лапко О.А., Філоненко Н. М. Зарубіжна література та методика її викладання: державна атестація : навч.-метод. посіб. Для самостійної роботи й підготов. до державної атестації студ. спец. “Українська мова і література”, “Українська мова і література. Мова і література (англійська)”. Луганськ: ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. 2014. 248 с.
 19. Галич О.А. Історія літературознавства : підручник. К.: Либідь, 2013. 392 с.

Галич О.А. Вступ до літературознавства : підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 324 с.

Вибрані статті

 1. Галич О. А. Жанрова своєрідність роману І. Муратова “Сповідь на вершині” // Радянське літературознавство. 1978. № 11. С. 73 – 80.
 2. Галич А. А. О двух жанровых типах документально-биографической прозы // Жанр и композиция литературного произведения : межвузовский сб.  Вып.V. Калининград, 1980. С. 117 – 124.
 3. Галич О. А. Коли герой – особа реальна // Радянське літературознавство. 1988. № 11. С. 12 – 17.
 4. Галич А. А. Боль памяти. Украинская мемуаристика последних лет // Литературное обозрение. 1992. № 5 – 6.
 5. Галич О. А. Художній час у мемуарній літературі // Сучасна філологія: проблеми, пошуки, розвідки. Зб. наук. праць викладачів, аспірантів, студентів. Вип. 2. Рівне,  1994. С. 21 – 25.
 6. Галич О. А. На маргінесах життя (огляд мемуаристики) Галич  // Слово і час. 1999. № 10. С. 62 – 67.
 7. Галич О. А. Документальність – провідна жанрова риса літератури ХХІ століття // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики текстів). Зб. наук. праць. Вип. 3. Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2003. С. 9 – 15.
 8. Галич О. А. Духовний світ Миколи Ночовного // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць / Ред. кол.: А.В. Козлов (відпов. ред.) та ін. К.: Твім інтер, 2003. С. 5 – 17.
 9. Галич О. А. Особливості non fiction Олеся Гончара // Слово і час. – 2005. № 7. С. 14 – 23.
 10. Галич О. А. Публіцистичний заголовок як складова паратексту // Культура народов Причерноморья. Научный журнал (Симферополь).  2007. № 101. С. 85 – 86.
 11. Галич А. А. Изучение мемуаров в школе // Res paedagogika. Научно-образовательный журнал. Волгоград. 2008. № 2. С. 108 – 116.
 12. Галич О. А. Щоденники в новітньому літературознавстві: стан вивчення проблеми // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Філологія”. 2008. Вип. 54. С. 168 – 171.
 13. Галич А. А. Л.Н. Большаков и Луганск // Четвертые Большаковские чтения. Культура Оренбургского края: история и современность: научно-образовательный и культурно-просветительный альманах / Науч. ред. С.В. Любичанковский. Оренбург: Печатный двор “Димур”, 2009. С. 21 – 26.
 14. Галич О. А. Німецька міфологічна школа та українське літературознавство // Україна і Німеччина: етнокультурні, лінгводидактичні та мистецько-духовні обміни, взаємозв’язки та взаємовпливи : зб. наук. праць / редкол.: М.Б. Євтух, А.В. Козлов та ін. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009.
 15. Галич А. А. Метажанр в системе учения о родах и жанрах // Журналістыка  – 2009: стан, проблемы і перспектывы : матэрыалы 11-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 65-годдзю факультэта журналыстыкі БДУ, 3-4 сн. 2009 г., Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовык. Вып. 11. Мінск : БДУ, 2009. С. 485 – 487.
 16. Галич О. А. “Я, Богдан” П.Загребельного як новий жанровий тип біографічного роману // Таїни художнього тексту: Зб. наук. праць. / Ред. кол.: Н.І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. Дніпропетровськ: Пороги, 2010. Вип. 10. С. 24 – 30.
 17. Галич О. А. Жанрові особливості щоденників Олеся Гончара // Літературознавчі студії. Вип. 22. К.: Логос, 2008. С. 31 – 42.
 18. Галич О.А. Роман Шаші Тхарура як стилізація документального твору // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (філологічні науки). Ч.2. 2010. № 11 (198). С. 146 – 151.
 19. Галич О.А. Олесь Гончар і білоруська література (на матеріалі щоденників) // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: Мат. міжнарод. навук. чыт. Гомель: УА “ГДУ ім. Ф. Скарыны”, 2010. С. 98 – 104.
 20. Галич О.А. Критерії розрізнення історичної та документально-біографічної прози // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2010. № 2. С. 44 – 49. 
 21. Галич О.А. Гончар і море: щоденникова рецепція / О.А. Галич // Сучасний стан викладання української мови, літератури, історії та географії в Україні та діаспорі: Збірка матеріалів Освітянської конференції в рамках IV Форуму української діаспори у Греції, 3 – 13 вересня 2010. Афіни – Еретрія: Товариство “Українсько-грецька думка”, 2010. С.  64 – 71.
 22. Halyc Oleksandr. European modernism and the work of Yulian Shpol // Specifics and typology of  ’Small’ literatures in eastern and western Europe by comparison. Oldenburg, 2011. P. 45 – 46.
 23. Галич А.А. Особенности биографической прозы Леонида Большакова конца ХХ столетия // Пятые Большаковские Чтения. Культура Оренбургского края: История и современность: нач.-образоват. и культ.-просвет. альманах. Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 2011. С.  15 – 22.
 24. Галич О.А. Гончар і ліс: щоденникова рецепція // Wspołcyesne paradzgmatz w literaturoynawstwe, jezykoznawstwie, translatoryce, pedagogice i kulturoznawstwe w kontekście interdysczplinarnym. Ksiega jubileuszowa prof. zw.  dr. hab. Mzkoły Zymomrya z okazji 45-lecia pracz naukowey s 65 rocznicz urodzin / Red.: Naukowa A. Krynski, S. Łupinski, M. Urbaniec. Czestochowa Educator, 2011. S. 243 – 249.
 25. Галич О.А. Гончар і ліс: щоденникова рецепція / О.А. Галич // Wspolcyesne paradzgmaty w literaturoznawsywie, Jezykoznawstwie, translatoryce, pedagogice і kulturoznawstwie w kontekscie interdyscyplinarnum. Czestochowa. 2011. S. 243 – 249.
 26. Галич О.А. „Записки українського самашедшого” Ліни Костенко як імітація документального твору // Слово і час. 2012. № 7. С. 105 – 111.
 27. Галич О.А. Авторська траєкторія Юліана Шпола: поступовий перехід від поля влади до поля літератури // Погляды на спецыфічнасть ,, малых”  літератур: беларуская і украінская літературы / уклад. Гун-Брыт, Павел Навуменка. Мінск: Паркус плюс, 2012. С. 212 – 224.
 28. Halytsch O.A. Vom Machtfeld zum literarischen Feld. Julian Spols // Laufbahn Kleinheit als Spezifik: Beitrage zu ainer feldtheoretischen Literatur im Kontext „Kleirer“ slavischer literatyren. Oldenburg, BIS–Verlag der Carl von Ossizky Universitat Oldenburg, 2012. S. 203 –219.
 29. Галич А.А. Жанрово-тематические особенности книги Т. Большаковой и С. Любичанковского „Леонид Большаков: автопортрет на фоне эпохи // Шестые Большаковские Чтения. Культура Оренбургского края: история и современность: научно-образовательный и культурно-просветительный альманах / Науч. ред. С. В. Любичанковский. Оренбург: ООО „ Агентство „Пресса”, 2013. С. 19 – 26.
 30. Галич О.А. І. Дзюба – працівник газети Київського авіазаводу „Прапор змагання”: мемуарна рецепція // Журналистика ХХI века: опыт прошлого и вызовы будущого. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. Тирасполь, 2013. С. 352 – 355.
 31. Галич О.А. “Капелюх Сікорського” В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман? // Слово і час. 2016. № 7. С. 12 – 21.
 32. Галич О.А. Тілесність у романі В.Даниленка “Капелюх Сікорського” // Ciało w literaturze i kulturze, tom III serii "Problemy współczesnej humanistyki", red. naukowa tomu Monika Żmudzka-Brodnicka, Mariya Bracka, Gdańsk–Kijów, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2015. S. 23 – 36.
 33. Галич О.А. “Алтин-толобас“ Б. Акуніна як роман-симулякр // Вісник Запорізького національного університету: Філол. науки. 2016. № 2. С. 39 – 44.
 34. Галич О.А. Автобіографії  Леоніда Чернова-Малошийченка: мемуари суб’єктного типу // Проблеми сучасного літературознавства. Зб. наук. праць. 2017. Вип.24. Одеса: Астропринт,  2017. С. 131 – 140.
 35. Галич О.А. Екстраполяція постаті Фандоріна в європейську історію: “Сокіл і Ластівка” Б. Акуніна // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Збірн. наук. праць. Вип. 10. Відпов. ред. С. І. Ковпік. Кривий Ріг, 2017. С. 89 – 96.
 36. Галич О.А. Роман А. Голдена “Мемуари гейші” як стилізація під nоn fiction. Література світу: поетика, ментальність і духовність: Зб. наук. праць: [Гол. ред. : С. І. Ковпік]. Вип. 13. Кривий Ріг, 2019. С. 14 – 23.
 37. Галич О.А. Експериментальний роман Б. Акуніна “Ф.М.”: жанрові особливості. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. Вип. 40. К., 2019. С.52 – 59.
 38. Галич О.А. «Кларнети ніжності» П. Загребельного: шлях від квазібіографії до художньої. Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту. Зб. наук. праць. Ред. кол. : Заверталюк Н. І. (наук. ред.) та ін. Дніпро: Ліра, 2019. Вип. 24. С. 9 – 21.
 39. Галич О.А. Олесь Гончар і Запоріжжя: щоденникова рецепція. Вісник Запорізького національного університету: Філол. науки. 2019. № 2. С. 10 – 15.
 40. Галич О.А. Специфіка відтворення зовнішності та внутрішнього світу реальної особистості в спогадах С. Єфремова. Література світу: поетика, ментальність і духовність: Зб. наук. праць: [Гол. ред. : С. І. Ковпік]. Вип. 14. Кривий Ріг, 2020. С. 27 – 35.
 41. Галич О. А. Роман Б. Акуніна «Коронація» як квазібіографія Фандоріна. Національна ідентичність у мові і культурі. Зб. наук. праць. За заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г.Шостак. К.: Талком, 2020. С. 46 – 50.
 42. Галич О. А. Свідчення про громадсько-політичні та літературно-художні періодичні видання в юнацькому щоденнику С. Єфремова. Український інформаційний простір. 2020. № 1 (5). С. 163 – 178.
 43. Валер’ян Підмогильний та його покоління в щоденниках Олеся Гончара // «Повість про людей»: антропологічний вимір прози Валер’яна Підмогильного в контексті літератури Розстріляного Відродження. Матеріали ІV Всеукраїнської наук. конф., присвяченої 120-й річниці від дня народження Валер’яна Підмогильного. Дніпро: Нова ідеологія, 2021. Вип. 1. С. 19 – 23.
 44. Періодика в дитячі, юнацькі та молоді роки С. Єфремова: мемуарний вимір // Український інформаційний простір. 2021. № 1 (7). С. 120 – 137.
 45. Українське село в мемуарній рецепції С. Єфремова // Національна ідентичність в мові і культурі: збірн. наук. праць / за заг. ред. О.Г. Шостак. К.: Талком, 2021. С. 51 – 56.
 46. Не поцінований досі материк української преси і книги в діаспорі: до виходу двох українознавчих монографій професора М. Тимошика // Українознавство. 2021. № 2 (79). С. 223 – 233. (у співавторстві з В. М. Галич).

Публікації про Галича О.А.

1. Пащук Іван. Любов його – література // Вільне слово. 1998, 25 березня.

2. Климов Анатолій. Історія Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка в особах його професорів. Луганськ : Альма-матер, 2001. С. 32 – 35.

3. Зеленько А. С. Галич Олександр Андрійович // Енциклопедія сучасної України. К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. С. 336.

4. Лапко Олена. Олександру Андрійовичу Галичу – 60 // Лугань. 2008. № 1. С. 68 – 69.

5. Терещенко В.Т. Золото у кожного в душі. Донецьк: Східний видавничий дім, 2010. С. 127 – 132.

6. Сповідь професора Олександра Галича. https://my.rv.ua/lyudi/spovid-profesora-oleksandra-galicha/

7. Коли говорять гармати, музи… не мовчать! Урядовий кур’єр. 2019. 16 березня.

8. Таємниця родинного щастя. Наша газета. 2014. 28 лютого.

9. Олександр Галич – особистість, учений, громадянин. Збір. наук. праць, присвячений 60-річчю доктора філологічних наук, професора, Заслуженого діяча науки й техніки України Олександра Галича. Упор. О. М. Горошкіна, В. Г. Фоменко, І. Л. Савенко. Луганськ : Знання, 2008. 382 с.

 

 

BABINETS ANDRII IVANOVYCH

Honoured Journalist of Ukraine. Associate Professor of Theory and Methodology of Journalistic Creativity.

Read more
BOHUSH LIUDMYLA ANDRIIVNA

PhD, Senior Lecturer of the Department of Theory and Methods of Journalistic Creativity

In 2003, she entered the Faculty of International Relations of the Rivne Institute of Slavonic Studies of Kyiv Slavic University, graduated in 2010 with a degree in international information and qualifying as an information analyst, specialist on international affairs, English translator.

During 2009-2013, she worked under contract in the United Kingdom, the Republic of Cyprus. She successfully received a certificate "B" in Greek. She also speaks English, Polish and Russian.

 On November 8, 2018, at a meeting of the specialised academic council K08.120.02 at Alfred Nobel University (Dnipro), she defended her PhD dissertation on the topic: "Preparation of masters in international information for strategic management of professional careers."

Research interests: International Relations, Management, Theory and History of Social Communications.
e-mail: milabogush@gmail.com

Read more

народилась 14.06.1986 у с. Новий Корець, Корецького району, Рівненської області. Українка, громадянка України.

У 2003 році вступила на І курс факультету Міжнародних відносин Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, який закінчила у 2010 році та отримала диплом про вищу освіту за спеціальністю міжнародна інформація та здобула кваліфікацію інформаційного аналітика – міжнародника, перекладача англійської мови.

Упродовж 2009-2013 працювала за контрактом у Великій Британії,  Рестубліці Кіпр. Успішно отримала сертифікат “В” з грецької мови. Також володію англійською, польською, російською мовами.

08.11.2018 на засіданні спеціалізованої вченої ради К08.120.02 у ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (Дніпро) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Підготовка магістрів з міжнародної інформації до стратегічного управління професійною кар’єрою».

05.03.2019 рішенням Атестаційної колегії МОН присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З 08.07.2013 по 31.03.2015 працювала оператором комп’ютерного набору секретаріату прокуратури Рівненської області;

З 20.04.2015 по 01.10.2016 - помічник голови правління загального відділу ПАТ «Рівнегаз;

З 01.10.2016 по 03.04.2018 – помічник керівника підприємства ПАТ «Рівнегаз»;

З 04.04.2018 по 01.04.2019 – викладач кафедри педагогіки Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука;

З 02.09.2019 по 30.08.2020 – старший викладач кафедри менеджменту Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука;

З 30.08.2020 по даний час доцент кафедри теорії і  етодики журналістської творчості Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Наукова діяльність

Авторкиня понад 30 наукових праць у сфері міжнародних відносин, менеджменту та соціальних комунікацій, у тому числі 1 монографії та навчального посібника.

Член редколегії наукового журналу категорії «Б» «Інноваційна педагогіка».

Сфера наукових інтересів

Міжнародні відносини, менеджмент, теорія та історія соціальних комунікацій.

Стажування\Підвищення кваліфікації

2019 рік – Міжнародне стажування у Academie HUSPOL (Чехія). (Сертифікат - Registration number CerAkHus 034\2019).

HORCHYKOVA ANASTASIIA OLEKSANDRIVNA

Lecturer of the Department of Theory and Methodology of Journalistic Creativity.

In 1999, she went to the first class of Rivne city "Collegium", and in 2009, she received a certificate of secondary education.

In 2009 she entered the Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities (Rivne) at the Faculty of Mass Communications and Information Technologies. And in 2013, she received a bachelor's degree in journalism with honours.

In 2011, she entered the Kodolaniy Janos University of Applied Sciences (Hungary, Székesfehérvár). In 2014, she received a bachelor's degree in communication and media education from the Kodolaniy Janos University of Applied Sciences.

Research interests: social communications; PR-technologies
Е-mail: gorchykova.anastasia@gmail.com

Read more

народилася 4 травня 1992 року в м. Рівне, Рівненської області (Україна).

У 1999 році пішла в перший клас Рівненського міського НВК «Колегіум» у м. Рівне, а в 2009 році отримала атестат про середню освіту.

У 2009 році вступила до ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука» (м. Рівне) на факультет масових комунікацій та інформаційних технологій. І в 2013 році отримала диплом бакалавра журналістики із відзнакою.

У 2011 році вступила до Університету Прикладних Наук імені Яноша Кодолані (Угорщина, м. Секешфехервар). У 2014 році отримала диплом бакалавра за спеціальністю комунікація та медіаосвіта Університету Прикладних Наук імені Яноша Кодолані.

У 2013 році вступила до ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука» (м. Рівне) на факультет журналістики для отримання ступеня «магістр».

У 2014 році отримала диплом із відзнакою магістра журналістики у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука».

Впродовж 2014 року була радником голови обласної ради шостого скликання та проходила стажування в інформаційно-аналітичному відділі тієї ж установи.

У 2014-2016 році працювала журналістом-автором для ресурсу AVA.ua

У 2017-2018 році брала участь у просуванні рівненського сайту mebo.com.ua на посаді копірайтера.

У 2019 році працювала копірайтером для рівненського порталу zombie-film.com

З 2015 року почалася викладацька діяльність на посаді асистента кафедри теорії та методики журналістської творчості у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука». У 2019 році перейшла на посаду викладача тієї ж кафедри.

З 2015 по 2019 рік навчалася в аспірантурі ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука» за спеціальніст 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій».

HORCHYKOVA ANASTASIIA OLEKSANDRIVNA

Lecturer of the Department of Theory and Methodology of Journalistic Creativity.

In 1999, she went to the first class of Rivne city "Collegium", and in 2009, she received a certificate of secondary education.

In 2009 she entered the Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities (Rivne) at the Faculty of Mass Communications and Information Technologies. And in 2013, she received a bachelor's degree in journalism with honours.

In 2011, she entered the Kodolaniy Janos University of Applied Sciences (Hungary, Székesfehérvár). In 2014, she received a bachelor's degree in communication and media education from the Kodolaniy Janos University of Applied Sciences.

Research interests: social communications; PR-technologies
Е-mail: gorchykova.anastasia@gmail.com

Детальніше

Фотографією та відео займаюсь з дитинства. З 1999 р. член Національної Спілки фотохудожників України, член Національної Спілки журналістів України, член Національної Спілки краєзнавців України. Освіта вища юридична.

 З 2005 р. – художник Міжнародної федерації фотомистецтва (AFIAP), з 2008 р. – заслужений художник EFIAP, з 2020 р. – MFIAP – Майстер Міжнародної федерації фотомистецтва (найвище звання).

Учасник та призер понад 250 виставок в різних країнах світу. Мав понад 150 персональних виставок в Україні та закордоном.

Серед нагород на міжнародних конкурсах: Gran Premio, 1, 3 Premio, Premio Traektoria (Аргентина, 2006, 2007), перший приз (Болгарія, 2008), Гран-прі (Чехія, 2009), друге місце (Азербайджан, 2009), спеціальний приз Яворського (Росія, 2010), срібна медаль (Узбекистан, 2010), Гран-прі від Leica (2011), бронзова медаль (Аргентина, 2011, 2012), срібна медаль (Росія, 2012), золота медаль (Чехія, 2012), золота медаль Ташкентського бієнале (Узбекистан, 2012), призи міжнародних конкурсів газети «День», переможець в номінації "Фоторобота" (Національна премія "Хрустальный компас-2014", Краснодар), кращий автор фотоконкурсу (Словаччина, Бардейов, 2014), золота медаль FIAP в Словаччині (2020) та інші.

Организатор щорічних національних та міжнародних конкурсів художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову» з 2006 р. під патронажем FIAP, Кубок Рівного з фотографії «Я люблю своє місто, я люблю свій край» з 2012 р., міжнародного конкурсу репортерської фотографії «Life Press Photo» з 2015 р. та інших.

Член журі національних та міжнародних конкурсів.

Видавець та автор понад 60 книг про мистецтво, культуру, краєзнавство та фотографію.

Автор багатьох соціальних та культурно-мистецьких фото та відео проєктів: «Від Парижа до Сіднея. Подорожні нотатки», «Судан: спека, пісок, люди», «Діти Світу», «Краса та велич гір», «Діти для миру?», «Китайські мандри», «Сицилія плюс», «Мандруючи світом», «Ташкент, Бухара», «Портрет митця», «Індія. Калькутта без ретуші», «В’єтнам: нескорена земля», «В обіймах наготи», «Рівне. На межі тисячоліть», «Індія. Контрасти», «Шляхами Великої Волині», «У матусі під серцем», «Жінки. Мрії», «Подаруй можливість жити», «Різдвяне диво», «Шукаю родину», «А говорили янголів нема»,  «Війномир’я», «Чорнобиль — чорна биль, чорний біль», «Поза зоною досяжності», «Чи є крила у СМАйлика?», «Я – українка, я – мама героя», «Ренесанс образів», «Так виглядає мужнє милосердя» та інші.

Член президії Національної Спілки фотохудожників України. Засновник приватної Школи фотографії та викладач. Викладач фотожурналістики в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті та Національному університеті «Острозька Академія».

Гордість міста — найкращий фотохудожник (2006), митець року, (2006), зірка Рівного (2010), відзнака Рівненської міської ради “За заслуги перед  містом” ІІІ ступеня, грамота Міністерства культури України, Указом Президента України № 336/2016 від 19 серпня 2016 року нагороджений ювілейною медаллю «25 років незалежності України», золотий годинник від Рівненської обласної державної адміністрації (09.2021).

Засновник Музею фотографії в Рівному. Голова клубу «Простір фото» ILFIAP 2032. Голова ГО Український Центр фотомистецтва.

Автор та видавець книг та альбомів Харват О.М., «У фарватері істин»:

2006

 1. «Народні джерела».
 2. Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2006». 48 ст.
 3. «Кременець – ворота раю. Осінь». 74 ст.
 4. «Волинь. Європейські перехрестя. Весна 2006». 74 ст.

2007

 1. 2-й Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2007». 130 ст.

2008

 1. «Рівне. На межі тисячоліть». 136 ст.
 2. «Я люблю своє місто». 144 ст.
 3. 3-й Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2008». 136 ст.

2009

 1. «Рівненський край». 208 ст.
 2. 4-й Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2009». 136 ст.
 3. «Мелодії душі». Поезія. Олексій Романюк.

2010

 1. «Культурна спадщина Рівненського краю». 248 ст.
 2. 5-й Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2010». 152 ст.
 3. «В обіймах наготи». 120 ст.
 4. «Рівне. На Європейських перехрестях». 72 ст.

2011

 1. «Культурна спадщина Рівненського краю». Великий формат.
 2. 6-й Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2011». 184 ст.

2012

 1. «150 святинь Великої Волині». 224 ст.
 2. «Шляхами Великої Волині». 288 ст.
 3. Подарункоае видання «150 святинь та Шляхами Великої Волинь».
 4. «Едельвейс. Життя вирує». 98 ст.
 5. Кубок Рівного з фотомистецтва «Я люблю своє місто, я люблю свій край, 2012». 82 ст.
 6. 7-й Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2012». 184 ст.
 7. «Рівне. На межі тисячоліть». (нове видання, доповнене). 228 ст.
 8. «Моя маленька батьківщина. Здолбунівський край». 144 ст.

2013

 1. «Пересопниця. Батьківщина української Першокниги». 80 ст.
 2. «Кращі світлини фотографів України». 184 ст.
 3. 2-й Кубок Рівного з фотомистецтва «Я люблю своє місто, я люблю свій край, 2013». 84 ст.
 4. 8-й Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2013». 184 ст.

2014

 1. «Анатолій Мартиненко. Живопис. Графіка». 136 ст.
 2. 3-й Кубок Рівного з фотомистецтва, «Я люблю своє місто, я люблю свій край, 2014». 82 ст.
 3. 9-й Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2014». 184 ст.

2015

 1. «Мої пори року. Борис Резник». 152 ст.
 2. «Рівне в мистецтві художників 18-21 ст». 136 ст.
 3. «Джерело здоров’я – Чекрвона калина». 86 ст.
 4. 4-й Кубок Рівного з фотомистецтва, «Я люблю своє місто, я люблю свій край, 2015». 48 ст.
 5. 10-й Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2015». 128 ст.

2016

 1. «Тетяна Лукашевич. Гобелен, батик». 84 ст.
 2. 5-й Кубок Рівного з фотомистецтва, «Я люблю своє місто, я люблю свій край, 2016». 48 ст.
 3. 11-й Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2016». 104 ст.

2017

 1. «Пересопницьке Євангеліє від Матвія». 216 ст.
 2. 6-й КубокРівного з фотомистецтва, «Я люблю своє місто, я люблю свій край, 2017». 56 ст.
 3. 12-й Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2017». 104 ст.

 

2018

 1. 4-й Міжнародний конкурс репортерської фотографії LifePressPhoto, 2018.
 2. 7-й Кубок Рівного з фотомистецтва, «Я люблю своє місто, я люблю свій край, 2018». 56 ст.
 3. 13-й Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2018». 104 ст.
 4. «Рівне, яке було…». 88 ст.

2019

 1. "Одкровення тополевого дивосвіту Ольги Осейчук".   
 2. 5-й Міжнародний конкурс репортерської фотографії LifePressPhoto, 2019. 88 ст.
 3. «Традиційний одяг Рівненщини. Алла Українець». 208 ст.
 4. 7-й Кубок Рівного з фотомистецтва, «Я люблю своє місто, я люблю свій край, 2019». 56 ст.
 5. 14-й Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2019». 104 ст.
 6. «Архітектор Ян Якуб Бургіньйон. Творча спадщина. Петро Ричков». 192 ст.
 7. Національний університет «Острозька Академія». 72 ст.
 8. «Острозька Академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку». Енциклопедичне видання. 720 ст.
 9. «Ренесанс образів». 32 ст.

2020

 1. «Школа фотографії 2009-20019». 84 ст.
 2. 6-й Міжнародний конкурс репортерської фотографії LifePressPhoto, 2020. 88 ст.
 3. 9-й Кубок Рівного з фотомистецтва
 4. 15-й Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2020». 104 ст.

2021

 1. «У фокусі – орбіта 2616 Lesya. Фотомандрівка від Зявгеля до Сурамі». 132 ст.
 2. 7-й Міжнародний конкурс репортерської фотографії LifePressPhoto, 2021. 92 ст.
 3. 10-й Кубок Рівного з фотомистецтва «Я люблю своє місто, я люблю свій край, 2019». 68 ст.
 4. Костянтин Бобрищев. Моя єдина. Фотопоема про Україну. 304 ст.
 5. Рівне 1991-2021. 30 кроків до незалежності.
 6. 16-й Міжнародний Салон художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову, 2021». 104 ст.
 7.  

Набір листівок:

 • Рівне. На межі тисячоліть. 2 видання.
 • Рівненський край. На межі тисячоліть.
 • Острог. На межі тисячоліть.
 • Пересопниця. Батьківщина української Першокниги.
 • Здолбунівський край. На межі тисячоліть.
 • Культурна спадщина Рівненського краю.