Educational programs

Бакалавр Освітньо-професійна програма "Журналістика"
Освітньо-професійна програма 2018 року
Освітньо-професійна програма 2019 року
Освітньо-професійна програма 2020 року
Освітньо-професійна програма проєкт
Навчальний план
Навчальний план 2018 рік денна
Навчальний план 2018 рік заочна
Навчальний план 2019 рік денна
Навчальний план 2019 рік заочна
Навчальний план 2020 рік денна
Навчальний план 2020 рік заочна
Рецензії
Рецензії 1
Рецензії 2
Рецензія 3

Magistracy

Educational and professional program "Journalism"

Educational and professional program of 2019
Educational and professional program of 2020
Curriculum 2019 full-time
Curriculum 2019 part-time
Curriculum 2020 full-time
Curriculum 2020 part-time
Stakeholder reviews
Project of the Educational-professional program Journalism