Scientific Work

Within the departmental scientific topic "Actual problems of Western Ukrainian history research in the recent period", the state registration number 0114U006028 (scientific supervisor – PhD in Historical Sciences, Associate Professor Zhyviuk A.A.) annually teachers of the department and bachelors publish the results of their researches in professional publications, materials of international conferences. The strategic tasks of the research work of the teachers of the department are to provide the educational process with new theoretical, methodical and practical textbook on the development of modern knowledge of history and methods of its teaching.

The manuals developed by teachers, the methodological recommendations for the study of the courses are of theoretical importance and practical orientation, are used by teachers and students in the study of individual disciplines in the process of professional training of specialists, as well as in the preparation of student scientific works (bachelors, masters, diplomas).

Textbooks are used not only by students and teachers, but also by history teachers, local historians, museums and archival workers.

In the period 2011-2015 only 6 monographs and scientific-documentary publications, about 80 scientific articles, 7 textbooks and manuals were published by full-time teachers of the department. In 2011-2015, teachers of the department defended three dissertations for the degree of Candidate of Sciences: in 2012 – Yasinskyi M.M. (26.00.01 - theory and history of culture), in 2014 – Levder A.I. (13.00.01 - general pedagogy and history of pedagogy; supervisor - Associate Professor Mysan V.O.), in 2015 – Kravchuk D.V. (07.00.01 - history of Ukraine; scientific supervisor - Associate Professor Zhyviuk A.A.)

The department cooperates with scientific institutions, organizations, bodies of state administration and higher educational establishments of Ukraine. The teachers of the department are members of the Shevchenko Scientific Society, the National Union of Local Lore of Ukraine. Close scientific relations have been established with the departments of history of the National University of Ostroh Academy, the history of Ukraine of Rivne State University of Humanities, the Faculty of History of Taras Shevchenko National University of Kyiv, History Department of the Second World War of the Institute of History of Ukraine of NAS of Ukraine, Scientific Library of I. Franko Lviv National University, Rivne Regional Institute of Postgraduate Teacher Education, and others.

Publications by Zhyviuk A.A.:

Books

Reabilitovani istoriieiu. Rivnenska oblast: Naukovo-dokumentalne vydannia. – Kn.1 / Uporiad. A.Zhyviuk. – Rivne: VAT «Rivnenska drukarnia», 2006. – 584 s.

Reabilitovani istoriieiu. Rivnenska oblast: Naukovo-dokumentalne vydannia. – Kn.2 / Uporiad. A.Zhyviuk. – Rivne: VAT «Rivnenska drukarnia», 2009. – 612 s.

Reabilitovani istoriieiu. Rivnenska oblast: Naukovo-dokumentalne vydannia. – Kn.3 / Uporiadnyky: A.A.Zhyviuk (kerivnyk), O.A.Bilokon, R.P.Davydiuk ta in. – Rivne: PP DM, 2013. – 620 s.

Reabilitovani istoriieiu. Rivnenska oblast: Naukovo-dokumentalne vydannia. – Kn.4 / Uporiadnyky: A.A.Zhyviuk (kerivnyk), O.A.Bilokon, R.P.Davydiuk ta in. – Rivne: PP DM, 2014. – 572 s.

Reabilitovani istoriieiu. Rivnenska oblast: Naukovo-dokumentalne vydannia. – Kn.5 / Uporiadnyky: A.A.Zhyviuk (kerivnyk), O.A.Bilokon, R.P.Davydiuk ta in. – Rivne: PP DM, 2014. – 604 s.

Zhyviuk A. Ulas Samchuk. Use dlia shkoly: Ukrainska literatura. 11 klas / A.Zhyviuk, N.Paskevych. – Vyp.2. – K.-Lviv: ArtEk, 2001. – 64 s.: il.

Zhyviuk A. Mizh Stsylloiu polityky i Kharybdoiu tvorchosti: hromadsko-politychnyi portret Ulasa Samchuka. Monohrafiia / A.Zhyviuk. – Rivne: Lista-M, 2004. – 184 s.: il.

Zhyviuk A. «Pochutysia odnym nerozryvnym zi svoimy bratamy i sestramy Velykoi Ukrainy»: Vidlunnia Holodomoru 1932-1933 rokiv na Rivnenshchyni: Naukovo-istorychnyi narys / A.Zhyviuk, R.Davydiuk. – Rivne: VAT «Rivnenska drukarnia», 2008. – 92 s.

Dokument doby: publitsystyka Ulasa Samchuka 1941-1943 rokiv: Naukovo-istorychne vydannia / Uporiad., peredm., koment., pokazhch. A.Zhyviuka. – Rivne: VAT «Rivnenska drukarnia», 2008. – 456 s.

Zhyviuk A. Za moskovskym chasom: kontroversii radianizatsii Rivnenshchyny (kinets 1930-kh – kinets 1950-kh rokiv) / A.Zhyviuk. – Rivne: PPVPF «Papirus-Druk», 2011. – 186 s.

Zhyviuk A. Vid «Dermanskoi respubliky» do «Dermanskoi trahedii»: narysy istorii ukrainskoho vyzvolnoho rukhu v Dermani na Volyni / A.Zhyviuk, I.Marchuk. – Rivne: PP DM, 2011. – 156 s.: il.

Articles

Zhyviuk A. Reabilitatsiia zhertv politychnykh represii totalitarnoho rezhymu i stanovlennia hromadianskoho suspilstva v Ukraini / A.Zhyviuk // Istoriia. Filosofiia. Relihiieznavstvo: Naukovyi zhurnal. – Zhytomyr, 2008. – №1. – S.54-56.

Zhyviuk A. «Instrumentalizovana tserkva»: vykorystannia kompartiinoiu nomenklaturoiu predstavnykiv relihiinykh konfesii u zbroinii borotbi na Zakhidnii Volyni y Polissi u 1940-kh rr. / A.Zhyviuk // Z arkhiviv VChK-HPU-NKVD-KHB. Naukovyi i dokumentalnyi zhurnal. – K., 2009. – №2(33). – S.7-21.

Zhyviuk A. Poliaky Volyni-Polissia i «druhi soviety»: realii vzaiemostosunkiv vesny-oseni 1944 r. (na materialakh Rivnenskoi oblasti) / A.Zhyviuk // Slovianskyi visnyk: zbirnyk naukovykh prats. Seriia «Istorychni ta politychni nauky». – Vyp.9. – Rivne: RIS KSU, 2010. – S.10-17.

Zhyviuk A. Kompartiina nomenklatura URSR i zakhidna ukrainska diaspora: ideolohichne protyborstvo 40-kh – 60-kh rokiv KhKh st. / A.Zhyviuk // Naukovi zapysky natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»: Istorychni nauky. – Vyp.15 / Natsionalnyi universytet «Ostrozka akademiia», Ukrainske Istorychne Tovarystvo. Vidp. redaktory: I.Pasichnyk, L.Vynar. – Ostroh: Natsionalnyi universytet «Ostrozka akademiia», 2010. – S.121-135.

Zhyviuk A. Mizh endekamy y bilshovykamy: Mykola Nitskevych v ukrainskomu natsionalistychnomu rusi 1920-1940-kh rr. / A.Zhyviuk // Z arkhiviv VChK-HPU-NKVD-KHB. Naukovyi i dokumentalnyi zhurnal. – K., 2010. – №2(35). – S.212-236.

Zhyviuk A. Formuvannia i transformatsiia zakhidnoukrainskoi kompartiinoi nomenklatury vprodovzh 1940-kh rokiv (na materialakh Rivnenskoho obkomu KP(b)U) / A.Zhyviuk // Aktualni problemy vitchyznianoi ta vsesvitnoi istorii. Naukovi zapysky Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu: Zbirnyk naukovykh prats. – Vyp.21. – Rivne: RDHU, 2011. – S.293-304.

Zhyviuk A. Tekhnolohiia i naslidky ideolohichnykh kampanii nomenklatury KPU i KDB proty «ukrainskoho burzhuaznoho natsionalizmu» (na prykladi sela Derman Rivnenskoi oblasti) / A.Zhyviuk // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna. – Lviv: LNU im. Ivana Franka, 2011. – Vypusk 46 / Za redaktsiieiu Ruslana Siromskoho. – S.152-170.

Zhyviuk A. Samchuk Ulas Oleksiiovych / A.A.Zhyviuk, T.O.Komarenko // Entsyklopediia istorii Ukrainy: U 10 t. / Redkol.: V.A.Smolii (holova) ta in. – T.9: Pryl – S. – K.: Nauk. dumka, 2012. – S.437-438.

Zhyviuk A. Memorialni mistsia totalitarnykh represii v Ukraini: problemy lokalizatsii, komemoratsii, instytutsionalizatsii / A.Zhyviuk // Natsionalna ta istorychna pamiat: Zb. nauk. prats. – Vyp.5. – K.: DP «NVTs «Priorytety», 2012. – S.76-86.

Zhyviuk A. Poranennia henerala M. Vatutina: fakty ta interpretatsii / A.Zhyviuk // Z arkhiviv VUChK-HPU-NKVD-KHB. Naukovyi i dokumentalnyi zhurnal. – 2012. – №1(38). – K.-Kharkiv, 2013. – S.114-135.

Zhyviuk A. Kadrovyi sklad i diialnist orhaniv NKVD-NKHB pid chas «pershoi radianizatsii» Zakhidnoi Ukrainy cherez pryzmu «Velykoho teroru» / A.Zhyviuk // Z arkhiviv VUChK-HPU-NKVD-KHB: Naukovyi i dokumentalnyi zhurnal. – 2012. – №2(39). – K.-Kharkiv, 2013. – S.7-40.

Zhyviuk A. Kerivnyi sklad orhaniv NKVD-NKHB (MVD-MHB) zakhidnykh oblastei URSR (1944-1953 rr.): pidbir, rotatsiia, kilkisna ta yakisna kharakterystyka / A.Zhyviuk // Z arkhiviv VUChK-HPU-NKVD-KHB. Naukovo-dokumentalnyi zhurnal. – 2014. – №1(42). – K.-Kharkiv, 2014. – S.29-52.

Zhyviuk A. «Ia ye ukrainskoiu patriotkoiu na oboronnomu rubezhi»: novi dokumenty pro Halynu Zhurbu / A.Zhyviuk, R.Davydiuk // Tvorchist Halyny Zhurby i mizhvoienna doba v ukrainskii literaturi: Do 125-yirichnytsi vid dnia narodzhennia pysmennytsi. Zbirnyk naukovykh prats. – Vypusk 3 / Red. kolehiia: I.Rusnak (holov. red.), O.Bahan, M.Vaskiv ta in. – Vinnytsia: TOV firma «Planer», 2014. – 536 s. – S.419-444. (Seriia «KhKh stolittia: vid modernizmu do tradytsii»).

Zhyviuk A. «Kurkuli» ta «indusy» proty kolhospiv: zavershennia sutsilnoi kolektyvizatsii na Rivnenshchyni / A.Zhyviuk // Aktualni problemy vitchyznianoi ta vsesvitnoi istorii. Naukovi zapysky RDHU. – Vyp.26. – Rivne: RDHU, 2015. – S.234-238.

Publication by Mysan V.O.:

Books

Opovidannia z istorii Ukrainy. Pidruchnyk dlia 5 kl. (1995, 1997, 1998, 2001, 2003).

Dzherelo. Posibnyk dlia 5 kl. (1997).

Istoriia Ukrainy. Druha polovyna XVI – persha polovyna XVII st. Pidruchnyk dlia 8 kl.» (1997).

Istoriia Ukrainy. Druha polovyna XVII – kinets XVIII st. Pidruchnyk dlia 8 kl. (1997).

Istoriia Ukrainy. Kinets XVIII – persha polovyna XIKh st. Pidruchnyk dlia 9 kl. (1997).

Istoriia Ukrainy. Druha polovyna XIKh – pochatok XKh st. Pidruchnyk dlia 9 kl.» (1997).

Rozvytok istorychnoi propedevtyky v Ukraini. Monohrafiia (2003).

Istoriia epokhy ochyma liudyny. Ukraina ta Yevropa u 1900–1939 rokakh. Posibnyk dlia 10 kl. (u spivavtorstvi) (2004).

Vstup do istorii Ukrainy. Pidruchnyk dlia 5 kl. zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv (2005, 2006, 2007, 2010).

Vchymosia buty hromadianamy (u spivavtorstvi) (2006, 2008).

Istorychna propedevtyka v ukrainskii shkoli: istoriia, praktyka, metodyka vykladannia (2006).

Suchasnyi urok istorii: tradytsiia i novatorstvo (2008).

Hromadianska osvita u systemi roboty klasnoho kerivnyka (u spivavtorstvi) (2009).

Pysemni dzherela na urokakh istorii. 5-11 kl. (2009).

Suchasnyi urok istorii (2010).

Razom na odnii zemli. Ukraina polikulturna (u spivavtorstvi) (2012).

Metodolohichni zasady shkilnoi istorii: polikulturnist (2012).

Razom na odnii zemli. Istoriia Ukrainy bahatokulturna : navch. posib. / Avt. kolektyv: O. Kis, V. Mysan ta in. – Lviv: ZUKTs, 2012. – 332 s.

Articles

Mysan V. Shkilne istorychne kraieznavstvo : vid elementiv u kursakh vitchyznianoi istorii – do navchalnykh modelei KhKh stolittia / V.Mysan // Istoriia i suspilstvoznavstvo v shkolakh Ukrainy : teoriia ta metodyka navchannia. – 2011. - № 3. – S. 14-17.

Mysan V. Modeli vyvchennia ridnoho kraiu v shkilnomu kursi istorii Ukrainy // Problemy dydaktyky istorii : zb. nauk. pr. / Viktor Mysan. – Kamianets-Podilskyi, 2011. – Vyp. 3. – S. 86-96.

Mysan V. O. Bahatoprespektyvnist yak chynnyk transformatsii zmistu shkilnoho kursu istorii Ukrainy / V.O.Mysan // Metodolohichni zasady istorychnoi osvity v konteksti profilizatsii starshoi shkoly : mater. Vseukrainskoi nauk.-metod. konf. 21-22 zhovtnia 2010 r. – Kirovohrad, 2012. – S. 21-28.

Mysan V. Vykladannia propedevtychnoho kursu istorii Ukrainy v 5 klasi za indyvidualnoiu modelliu / Viktor Mysan, Ihor Burneiko // Istoriia v suchasnii shkoli. – 2012. – № 4. – S. 22-25.

Mysan V. Polikulturnist u zmisti shkilnoi istorii : vymoha chasu chy zabahanka naukovtsiv? / Viktor Mysan // Istoriia v suchasnii shkoli. – 2012. – № 5. – S. 23-26.

Mysan V. Modeli realizatsii pryntsypu polikulturnosti v zmisti shkilnoi istorii / Viktor Mysan // Istoriia i suspilstvoznavstvo v shkolakh Ukrainy: teoriia ta metodyka navchannia. – 2012. – № 8. – S. 11-15.

Mysan V. Shkilnyi pidruchnyk istorii: shcho dominuie – tradytsiia chy innovatsiia? / Viktor Mysan // Istoriia Ukrainy. – 2012. – № 9-10. – S. 7-12.

Mysan V. O. Metodolohichni zasady zmistu shkilnoho kursu istorii Ukrainy /V.O.Mysan // Teoriia ta metodyka navchannia suspilnykh dystsyplin: nauk.-ped. zhurnal. – Sumy, 2013. – Vyp. 2. – S. 60-64.

Mysan V.O. Orhanizatsiia shkilnoi osvity v roky natsystskoi okupatsii (na prykladi funktsionuvannia shkoly № 2 mista Rivnoho) / V. O. Mysan // Natsionalna ta istorychna pamiat: zb. nauk. pr. – K. : P «NVTs « Priorytety». 2013. – Vyp. 6. – S. 133-144.

Mysan V.O. Pryntsypy zmistu shkilnoho kursu istorii Ukrainy yak dydaktychna problema / V.O. Mysan // Nauk. zap. Vinnytskoho derzh. ped. univ. im. M. Kotsiubynskoho. Seriia: Pedahohika i psykholohiia. – Vinnytsia: TOV «Nilan LTD», 2013. – Vyp. 39. – S. 52-56.

Mysan V. Bahatoperspektyvnist yak chynnyk transformatsii zmistu shkilnoho kursu istorii Ukrainy / V. Mysan // Problemy dydaktyky istorii: zb. nauk. pr. – Kamianets – Podilskyi: K-PNU im. I. Ohiienka, 2013. – Vyp. 4. – S. 31-39.

Mysan V. Transformatsiia zmistu shkilnoi istorychnoi propedevtyky, abo mankurtyzm nastupaie / V. Mysan // Problemy dydaktyky istorii: zb. nauk. pr. – Kamianets – Podilskyi: K-PNU im. I. Ohiienka, 2014. – Vyp. 5. – S. 12-21.

Mysan V. Problemy etnichnoi identyfikatsii u zmisti shkilnoi istorii / V. Mysan // V yednosti syla. Ukraina – Polshcha: spilni shliakhy do svobody: mat. mizhnarod. nauk. kon., 20-21 chervnia 2014 r. – Zhytomyr, 2014. – S. 51-60.

Mysan V. Shkilna osvita v reikhskomisariati "Ukraina" (na prykladi shkoly №2 m. Rivnoho) / V. Mysan // Problemy dydaktyky istorii: zb. nauk. pr. – Kamianets – Podilskyi: K-PNU im. I. Ohiienka, 2015. – Vyp. 6. – S. 162-175.

Publications by Lopatska N.M.:

Articles

Lopatska N.M. Hospodarska diialnist Dermanskoho Sviato-Troitskoho monastyria (kinets KhVI – persha polovyna KhVII st.) / N.M. Lopatska // Materialy KhII Podilskoi istoryko-kraieznavchoi konferentsii / Red. kol.: Zavalniuk O.M. (spivholova), Voitenko V.I., Bazhenov L.V. (vidpovid. redaktor) ta in. – Kamianets-Podilskyi: Oiium, 2007. – T.1. – S.243-252.

Lopatska N. Dukhovnyi rozvytok Dermanskoho Sviato-Troitskoho monastyria v pershii polovyni KhVII stolittia / N. Lopatska // Naukovi zapysky. Istorychni nauky. – Ostroh: Vyd-vo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», 2008. – Vyp.10. – S.48-58.

Lopatska N.M. Chernecha iierarkhiia Dermanskoho Sviato-Troitskoho monastyria v KhVI – KhVII stolittiakh / N.M. Lopatska // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. Zbirnyk naukovykh prats. Chastyna III. – Rivne, 2008. – S.431-436.

Istoriia Ukrainy. Navchalno-metodychnyi posibnyk / V.B. Atamanenko, M.B. Blyzniak, N.M. Lopatska ta in.; Za red. V.B. Atamanenka. – Ostroh, 2009. – S.58-69; S.81-92.

Lopatska N.M. Stanovlennia antyuniinoi opozytsii na Volyni i kniaz V.-K. Ostrozkyi (kinets KhVI – persha polovyna KhVII st.) / N.M. Lopatska // Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka: Istorychni nauky. – Kamianets-Podilskyi: Aksioma, 2011. – T.21: Na poshanu profesora O.M. Zavalniuka. – S.332-345.

Lopatska N.M. Biblioteka ta arkhiv Dermanskoho monastyria (kinets KhVI – persha polovyna KhVII st.) / N.M. Lopatska // Hurzhiivski istorychni chytannia: Zbirnyk naukovykh prats / Red. kol.: V.A. Smolii, O.I. Hurzhii, A.H. Morozov ta in. – Cherkasy: Cherkaskyi natsionalnyi universytet im. B.Khmelnytskoho, 2012. – Vyp.5. – S.151-154.

Lopatska N.M. Aktovi, statystychni materialy ta epistoliarii yak dzherela do istorii Dermanskoho monastyria (kinets KhVI – persha polovyna KhVII st.) / N.M. Lopatska // Hurzhiivski istorychni chytannia: Zbirnyk naukovykh prats / Red. kol.: V.A. Smolii, O.I. Hurzhii, A.H. Morozov ta in. – Cherkasy: Vyd. Chabanenko Yu.A., 2013. – Vyp. 6. – S.68-70.

Lopatska N. Dermanskyi kulturno-osvitnii oseredok / N. Lopatska // Ostrozka akademiia KhVI–KhVII st. Entsyklopetsiia. – Ostroh: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», 2011. – S. 95-102.

Lopatska N. Dermanskyi Sviato-Troitskyi monastyr / N. Lopatska // Ostrozka akademiia KhVI–KhVII st. Entsyklopetsiia. – Ostroh: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», 2011. – S. 102-105.

Lopatska N.M. Diialnist Dermanskoho monastyrskoho sudu v kintsi KhVI – pershii polovyni KhVII st. / N.M. Lopatska // Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka: Istorychni nauky. – Kamianets-Podilskyi: PP «Medobory-2006», 2012. – T.22: Na poshanu profesora P.F. Laptina. – S. 241-245.

Lopatska N. Osoblyvosti vyvchennia istorychnykh postatei u kursi «Nova istoriia krain Azii ta Afryky» / N. Lopatska // Problemy dydaktyky istorii: zbirnyk naukovykh prats / [redkol.: S.A. Kopylov (holova, nauk. red.) ta in.] – Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka, 2013. – Vyp.4. – S.76-83.

Lopatska N.M. Dermanskyi pomianyk – dzherelo do istorii Dermanskoho monastyria (kinets KhVI – persha polovyna KhVII st.) / N.M.Lopatska // Hurzhiivski istorychni chytannia: Zbirnyk naukovykh prats / Red. kol.: V.A. Smolii, O.I. Hurzhii, A.H. Morozov ta in. – Cherkasy: Vyd. Chabanenko Yu.A., 2014. – Vyp. 7. – S.68-71.

Lopatska N. Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv (z dosvidu vykladannia kursu «Nova istoriia krain Azii ta Afryky») / N. Lopatska // Problemy dydaktyky istorii: zbirnyk naukovykh prats / [redkol.: S. Kopylov (holova, nauk.red.) ta in.]. – Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka, 2015. – Vyp. 6. – S. 80-85.

 

Publications by Myronets N.R.:

Articles

Myronets N.R. Charakteristic of equestrian tourrist products in Rivne region / A.S.Romaniv, N.R.Myronets, A.V.Vladyka // Heohrafiia Rivnenshchyny ta sumizhnykh oblastei. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 10-richchiu stvorennia kafedry heohrafii i turyzmu u MEHU imeni akademika Stepana Demianchuka; m. Rivne, Ukraina 3-4 kvitnia 2014 roku – S.314-326.

Shliakhy rozvytku molodizhnoho turyzmu i ekskursiinykh marshrutiv na Dnipropetrovshchyni / A.D.Kalko, N.R.Myronets, O.V.Inkin, Yu.V.Khryplyvets // Heohrafiia ta turyzm: nauk. zb. / Red. kol. Ya.B.Oliinyk (vidp. red.) ta in. – 2015. – Vyp.73. – 82 s.

Aspekty rehionalnoho rozvytku posluh vyshchoi turystychnoi osvity / A.D.Kalko, N.R.Myronets, S.I.Korotun, Yu.S.Kushniruk // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ: zbirnyk naukovykh prats. – 2015. - №1(13). – S.45-52.

Publications by Snihur A.A.:

Books

Istoriia Ukrainy: pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv / V.A. Kachkan, A.A.Snihur ta in. – K.: VSV «Medytsyna», 2014. – 360 s.

Articles

Snihur A.A. Krytyka teorii III Rymu v pratsiakh ukrainskykh istorykiv v emihratsii / A.A.Snihur // Slovʾianskyi visnyk. Zb.naukovykh  prats. – Vyp.19. – Rivne, 2014.

Snihur A.A. UPA – aktyvnyi uchasnyk rukhu oporu ukrainskoho narodu v roky Druhoi svitovoi viiny / A.A.Snihur, I.M.Khodak // Zbirnyk tez vystupiv uchasnykiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy ta perspektyvy rozvytku vyshchoi shkoly ta ekonomiky v KhKhI stolittia», prysviachenoi 90-richchiu vid dnia narodzhennia S.Ia.Demianchuka (22-23 zhovtnia 2015 r.). – Rivne: RVTs MEHU im. akad. S.Demianchuka, 2015. – S.27-30.

Publications by Levdera A.I.:

Articles

Levder A. Dydaktychna kontseptsiia pidruchnyka I.P. Krypiakevycha «Korotka istoriia Ukrainy» / A. Levder // Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity: zb. nauk. pr.: Nauk. zap. Rivnen. derzh. humanit. un-tu. – Rivne: RDHU, 2012. - Vyp. 5 (48). – S. 125-129.

Levder A.I. I.P. Krypiakevych – orhanizator ukrainskoi osvity v roky Pershoi svitovoi viiny / A.I. Levder // Natsionalna ta istorychna pamiat: zb. nauk. pr.. – K.: P «NVP «Priorytet», 2013. – S. 239-250.

Levder A. I.P. Krypiakevych – avtor navchalnoho posibnyka «Istoriia Ukrainy» / A.Levder // Problemy dydaktyky istorii: zb. nauk. pr. – Kamianets-Podilsk: Kamianets-Podilskyi nats. un-t im. I. Ohiienka, 2009. – Vyp. 1. – S. 118-123.

Levder A.I. Istoriia ukrainskoi osvity ta shkoly yak odyn iz napriamiv naukovykh doslidzhen I.P. Krypiakevycha / A.I. Levder // Nauk. zap. : Seriia «Psykholoho-pedahohichni nauky» (Nizhynskyi derzh. un-t im. M. Hoholia). – Nizhyn: NDU im. M. Hoholia, 2012. – №3. – S. 198-201.

Levder A.I. «Opovidannia z istorii Ukrainy» I.P. Krypiakevycha yak zrazok novoho pokolinnia navchalnoi literatury pochatku KhKh stolittia / A.I. Levder // Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. Ser. : Pedahohiky i Psykholohiia: zb. st. – Yalta : RVVKHU, 2013. – Vyp. 40. – Ch. 1. – S. 268-273.

Levder A.I. Populiaryzatsiia istorychnykh znan u khudozhnikh tvorakh I.P. Krypiakevycha / A.I. Levder // Ped. nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnol.: zb. nauk. pr. – Sumy: Sumskyi derzh. ped. un-t im. A. S. Makarenka, 2013. – №1(27). – S. 34-43.

Levder A. I. Problema identyfikatsii shkilnoi navchalnoi literatury z istorii u naukovo-pedahohichnii spadshchyni I.P. Krypiakevycha / A.I. Levder // Novi tekhnolohii navchannia: nauk.-metod zb. In-tu innovatsiinykh tekhnol. i zmistu osvity MONMSU. – K., 2012. – Vyp. 74. – S. 74-79.

Levder A. Istoriia shkoly v naukovii spadshchyni I.P. Krypiakevycha / A. Levder // Problemy dydaktyky istorii: zb. nauk. pr. – Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi nats. un-t im. I. Ohiienka, 2011. – Vyp. 3. – S. 118-124.

Levder A. Osoblyvosti vysvitlennia postati I. Mazepy u posibnykakh I.P. Krypiakevycha / A. Levder // Problemy dydaktyky istorii: zb. nauk. pr. – Kamianets-Podilskyi :  Kamianets-Podilskyi nats. un-t im. I. Ohiienka, 2013. – Vyp. 4. – S. 122-125.

Publications by Yasinskyi M.M.:

Books

Yasinskyi M. Ukrainski etnichno-kulturni kluby Halychyny kintsia KhIKh – pochatku KhKh st. yak vyiav natsionalnoi samo identyfikatsii. Monohrafiia / M.Iasinskyi. – Rivne, 2012.

Articles

Yasinskyi M. Do istorii filosofii klubnoi kultury Halychyny / M.Iasinskyi // Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. – 2013. – №11. – S. 145-154.

Yasinskyi M. Ideia istorychnoho obrazu ta obraz istorychnoi idei yak naukova dylema / M.Iasinskyi // Aktualni pytannia kulturolohii. – 2012. – Vyp. 12. – S. 206-209.

Yasinskyi M. Kazualni ta epokhalni proobrazy chasu / M.Iasinskyi // Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia « Kulturolohiia». – Vypusk 11. Chastyna 1. – Ostroh, 2013. – S. 284-289.

Yasinskyi M. Ukrainske naivne mystetstvo: do vytokiv obraznosti / M.Iasinskyi // Aktualni pytannia kulturolohii. – 2013. – Vyp. 13. – S. 138-141.

Yasinskyi M. Lohika istorychnoho obrazu / M.Iasinskyi // Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Kulturolohiia». – 2014. – Vypusk 14. – S. 108-112.

Yasinskyi M. Sotsiokulturnyi obraz istorychnoi samosvidomosti / M.Iasinskyi // Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Filosofski nauky. – 2013. – №27. – S.114-118.

Yasinskyi M. Metodolohiia istorychnoi obrazohrafii: perspektyvy zaprovadzhennia dystsypliny «Istorychna obrazohrafiia» v zahalnoosvitnii shkoli / M.Iasinskyi // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu ta VNZ. – Vypusk 1 (9). – Rivne, 2013. – S. 166-171.

Yasinskyi M. Vstup do predmetu «Doshkilne obrazoznavstvo» / M.Iasinskyi // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. – Vypusk 2(10). – Rivne, 2013. – S. 192-201.

Yasinskyi M. Obrazy istorychnoho mynuloho u poezii T. Shevchenka / M.Iasinskyi // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. – Vypusk 1 (11). – Rivne, 2014. – S.104-113.

Yasinskyi M. Vykorystannia virtualnykh obraziv u navchanni istorii / M.M.Iasinskyi, A.M.Iasinskyi // Psykholoho-pedahohichnyi osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. – Vyp.2 (12). – Rivne, 2014. – S. 288-297.

Yasinskyi M. Obraz istorychnoi batkivshchyny v romani Ulasa Samchuka «Na bilomu koni» / M.Iasinskyi // Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ. 2015. – Vyp. 1 (13).