МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра інформаційних систем та обчислювальних методів

Кафедра інформаційних систем та обчислювальних методів належить до фахових випускових кафедр і посідає чільне місце серед інших структурних підрозділів факультету кібернетики.

"Випускова кафедра інформаційних систем та обчислювальних методів факультету кібернетики здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем із спеціальностей:"

121 «Інженерія програмного забезпечення»

"Ліцензійний обсяг: денна форма – 50, заочна форма навчання – 50. Випускник отримає освітню кваліфікацію: Бакалавр з інженерії програмного забезпечення."

Форми навчання: денна, заочна.

122 «Комп’ютерні науки

Ліцензійний обсяг: денна форма – 45, заочна форма навчання – 10.

Випускник отримає освітню кваліфікацію: Бакалавр з комп’ютерних наук."

Форми навчання: денна, заочна.

014 «Середня освіта (Інформатика)», спеціалізація: інформатика та математика

Ліцензійний обсяг. Денна форма – 30, заочна форма навчання – 20.

Випускник отримає кваліфікацію: Бакалавр з інформатики, вчитель інформатики та математики.

Форми навчання: денна, заочна.

"Також, кафедра інформаційних систем та обчислювальних методів факультету кібернетики здійснює підготовку фахівців за другим (магістерським) рівнем із спеціальності:

122 «Комп’ютерні науки»

Ліцензійний обсяг: 20

Випускник отримає освітню кваліфікацію: Магістр з комп’ютерних наук."

Основні напрямки підготовки фахівців:

  • Розробка програмного забезпечення;
  • Інформаційні технології;
  • Інформаційні системи та бази даних;
  • Інтернет речей;
  • Кіберзахист;
  • Комп'ютерна графіка та дизайн;
  • Веб-дизайн ;
  • Мережеві технології та системне адміністрування."
YouTube