Кафедра математичного моделювання

Кафедра математичного моделювання факультету кібернетики

Завідувач випускової кафедри математичного моделювання доктор фіз. – мат. наук, професор Джунь Йосип Володимирович, дійсний член Міжнародної педагогічної академії (Москва) і Європейської асоціації безпеки (Краків).

Кафедральна науково- дослідна розробка (HDP): «Інструменти некласичного інтелектуального аналізу даних: теоретичне обгрунтування та програмне забезпечення» (Державний реєстраційний номер HDP: 0118U001564, термін виконання HDP 06.2018- 05.2022).

Джунь

 І.  Основні напрями наукової діяльності кафедри

 1. Розробка і впровадження інструментарію «Некласичної теорії похибок вимірів» у практику наукових досліджень і у навчальний процес.
 2. Впровадження актуальних методів побудови математичних моделей природних, соціальних і економічних явищ, в дипломне проектування і в навчально- методичне забезпечення дисциплін магістратури.
 3. Впровадження сучасних методів діагностики математичного моделювання при регресійному спектральному та іншому моделюванні динамічних рядів.
 4. Розробка програмного забезпечення методів стійкого оцінювання (robust estimation) для обробки космічної, астрономічної, економічної, медичної та іншої вимірювальної та статистичної інформації великих обсягів.
 5. Програмне забезпечення схем узагальнення методу найменших квадратів (МНК) на основі максимізації інформації за Фішером.

Виконання вищезазначених тем 1-5 проводиться в рамках наукової школи професора Й.В.Джуня.

 1. Розробка методичних засад використання інформаційних технологій у вузі і школі.
 2. Розвиток теорії і практики використання інтегрованих завдань у вузі і в школі.

Розробка тем 6-7 проводиться в рамках наукової школи проректора з інформаційного забезпечення Міжнародного економіко- гуманітарного університету, доцента, кандидата педагогічних наук А. М. Ясінського.

 1. Створення комп’ютерно- орієнтованої системи вивчення курсу обчислювальної математики в університеті.
 2. Програмування і впровадження мікро-контролерів в системі керувань технологічними процесами.

Теми 8-9 виконуються в рамках наукової школи доцента, кандидата педагогічних наук Лотюка Юрія Григоровича.

ІІ.Основні напрями підготовки фахівців

Кафедра математичного моделювання готує магістрів в галузі знань:12 Інформаційні технології за спеціальністю: 122. Комп’ютерні науки, по освітній програмі «Комп’ютерні науки та ІТ», освітня кваліфікація : магістр комп’ютерних наук, професійна кваліфікація: інженер програміст. Термін навчання: 1 рік 6 місяців. Ліцензований обсяг набору на денну форму навчання 10 осіб, і в галузі знань: 01 Освіта/ Педагогіка за спеціальністю: 014 Середня освіта (Інформатика), за освітньою програмою: Середня освіта (Інформатика та математика) освітня кваліфікація: Магістр середньої освіти. Професійна кваліфікація: Вчитель інформатики та математики. Термін навчання: 1 рік 6 місяців. Ліцензійний обсяг набору на денну форму навчання 20 осіб, на заочну форму навчання 20 осіб. Спеціальності 122 Комп’ютерні науки, 014 Середня освіта (Інформатика) користуються великою популярністю серед бакалаврів і спеціалістів з ІТ- технологій, вчителів математики й інформатики в школах, оскільки магістерське звання є першим науковим ступенем, а тому надає право викладацької і виховної діяльності у вищих навчальних закладах. Окрім того, магістри спеціальностей 122; 014, як показують статистичні дослідження, мають заробітну плату майже вдвічі вищу середнього рівня і 100% працевлаштування.

ІІІ.Винахідницька та патентна діяльність кафедри

Професор Джунь Й. В. приймав участь в патентній діяльності в складі об’єднаної наукової групи фахівців НУВГП і МАН при обласній державній адміністрації . Метою цієї об’єднаної групи було створення фільтраційних приладів для АЕС на основі використання унікальних властивостей рівненських базальтів. В результаті діяльності згаданої групи фахівців були отримані наступні патенти:

 1. Патент на корисну модель № 22205 «Застосування подрібненої базальтової породи як фільтраційної феромагнітної насадки». –Дворкін Л. Й., Скрипник І. Г., Гаращенко В. І., Іщук О. О., Дубчак В. А., Джунь Й. В., Андреєв О. А., Вовк О.В., Гунтік Б. І., Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.04.2007 р.
 2. Патент на винахід № 90660 «Спосіб виготовлення фільтраційної насадки у пристроях для магнітного розділення дисперсій у рідинах і газах. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи» 25.10.2010.

Крім того на кафедрі математичного моделювання тривалий час (1998 - 2004 рр.) здійснював свою успішну діяльність Заслужений винахідник України Віктор Антонович Бернадський,  лауреат престижної «Золотої медалі Європейської наукової палати» за створення пристроїв для боротьби з ураганами у яких використовувалась потужна енергія самого вітру. Свою винахідницьку діяльність В. А. Бернацький здійснював разом з найбільш талановитими учнями МАН м. Рівне і області.

Кафедра математичного моделювання співпрацює 18 навчальними, науковими і виробничими установами

Джунь ак

Міжнародна співпраця кафедри математичного моделювання МЕГУ і факультету (PHF) Братіславського університету є прикладом творчого виконання ряду фундаментальних робіт в галузі розробки некласичних процедур математичного моделювання. Особливо тісні наукові стосунки склалися між кафедрою економіки PHF Братіславського університету (м. Коміця, Словаччина) і кафедрою математичного моделювання МЕГУ (Україна,м. Рівне). В результаті такої співпраці був успішно закінчений сумісний науковий проект двох названих кафедр під назвою: «About Distribution of stock Index Returns Ostilations». Цей проект був удостоєний спеціального гранту Братіславського університету. (Виконавчі проекту: професор кафедри економіки PHF Братіславського університету В. Газда, професор кафедри математичного моделювання Й. Джунь, керівник проекту).

Результати досліджень по цьому проекту опубліковані в престижних Європейських виданнях.

Тривала співпраця була нагородження ще в 1998 році з Педагогічним інститутом інститутом імені Д. Бешенеї, який є ведучим закладом Угорощини в галузі впровадження новітніх освітніх технологій в педагогічну практику. Співпраця кафедри  математичного моделювання з названим угорським університетом була присвячена  вирішенню таких важливих наукових задач:

 • Проблемні застосування сучасних методів математичної статистики і некласичних процедур в педагогічних і психологічних дослідженнях [керівники напряму: професор Д. Вентер (Угорщина), професор Й. Джунь (Україна, МЕГУ)];
 • Застосування інтегральних завдань в педагогіці (керівник напряму – проректор з інформаційного забезпечення МЕГУ, доцент А. Ясінський).
 • Справа:  медаль, якою нагороджений професор, дійсний член Міжнародної педагогічної академії Й. Джунь за активну співпрацю з Педагогічним інститутом імені Д. Бешенеї (Угорщина).
мыкв

Зустріч зі студентами після виступу професора Й. В. Джуня на «Читаннях імені Еразма Ротердамського» в університеті Томаша Баті, м. Злін, Чехія 2009 р.

Особливу групу закладів, з якими співпрацює кафедра, складають медичні установи. Рівненський обласний клінічний лікувально- діагностичний центр, Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького і Офтальмологічний медичний центр Одеського національного медичного університету. З цими закладами здійснюється співпраця в галузі створення інтегрального медичного показника стану здоров’я пацієнта на основі використання багатомірних середніх і в рамках сумісної видавничої діяльності. Професор Й. В. Джунь надає вченим в галузі медицини безкоштовні консультативні послуги в галузі математичної обробки медичної статистичної інформації при створенні доказової бази кандидатських і докторських дисертацій. В цілому співпраця кафедри із закордонними і вітчизняними університетами здійснюється в рамках видавничої, наукової, навчальної діяльності, участі в сумісно організованих міжнародних і вітчизняних конференціях і в партнерському стажуванні.

апра

Начмед Рівненського обласного клінічного лікувально- діагностичного центру, кандидат медичних наук М. С. Пасічник і професор МЕГУ  Й. В. Джунь обговорюють проблеми обробки медичної статистичної інформації, яка зібрана в уражених радіацією районах Рівненської області.

ымкм

Професор Й. Джунь знайомить наукове товариство з розробленою ним «Некласичною теорією похибок вимірів»  Міжнародна конференція: «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в XXI столітті,» (26-27.10.2017), - м. Рівне, МЕГУ.

Професор Й. Джунь і директор МАН при ОДА О. Андреєв, біля пункта управління Станцією космічного моніторингу навколоземних космічних і штучних об’єктів.

Слід відзначити особливо тісні стосунки, які склалися між дирекцією МАН і завідуючим кафедрою математичного моделювання професором Й. Джунем, за сприянням якого Миколаївська астрономічна обсерваторія передала на баланс МАН найсучасніший візуальний телескоп з ПЗС- матрицею для моніторингу навколо- земних космічних об’єктів і супутників зв’язку, а також радіотелескоп для моніторингу метеоритів на відстаннях до 40 тис. км. Від поверхні Землі. З ініціативи професора Й. Джуня директор МАН О. Андреєв створив станцію космічного моніторингу МАН, завідувачем якої є Е. В. Малиновський. Тепер талановиті діти м. Рівне і області матимуть змогу в своїх дослідженнях використовувати отримані ними реальні бази з результатами космічного моніторингу навколоземних об’єктів. Планується також ці бази даних передавати в Світовий центр даних при NASA (National Agency and Space Administration, США).