27 жовтня 2023

Факультет освіти Університету Бат Спа (UK) запрошує студентів та викладачів Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем’янчука долучитись до  ланч-семінар на тему «An analysis of Teacher Education Research in the REF”.

Спікер: Linda La Velle

Дата: Понеділок 30.10.2023

Час: 14:00 – 15:00 (Київ)

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M5ZDM5OWMtNzUzYi00ZTExLTg4YmYtZjNjZDA1ZWM2Njg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223706653-cd57-4504-9a59-0960251db4b0%22%2c%22Oid%22%3a%22d5b5ab47-c244-4c28-aaa9-afc1c077120d%22%7d

Пані Лінда Ла Вель представить  результати діяльності, щоб оцінити, якою мірою дослідження, орієнтовані на початкову освіту вчителів (ITE), були зорієнтовані на Рамку дослідницької майстерності (REF) 2014 року. Було визначено вибірку з 12 англійських ЗВО, які надавали програми ITE і які також спирались на результати REF 2014. Аналіз цих результатів показує, що менше 6% були зосереджені на ITE. Наслідки цього будуть обговорюватись під час зустрічі.

Додатково про Факультет освіти тут: https://www.bathspa.ac.uk/schools/education/

МЕГУ