МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Бібліотека

Бібліотека Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем’янчука

Пабат Лідія Петрівна

освіта вища спеціальна,

магістр - директор бібліотеки.

Про бібліотеку:

Як стати читачем: реєстрація у бібліотеці за допомогою паролю доступу до інформації.

Бібліотека є невід’ємною частиною людського суспільства. Особливе значення має бібліотека вищого освітнього закладу, тому що забезпечує навчальний процес інформативними матеріалами.

У Законі України «Про вищу освіту» ст. 33 пункт 3 записано, що бібліотека є одним із основних структурних підрозділів закладів вищої освіти разом з деканатом і кафедрою. Сучасні студенти сприймають бібліотеку не лише як місце, де зберігається навчальна, наукова і художня література. У бібліотеці вони можуть скористатися Інтернетом, скористатися електронними ресурсами бібліотеки. Існує думка, що Інтернет може замінити бібліотеки та їм не буде місця в комп’ютеризованому суспільстві. Але є й інша думка – бібліотека збережеться, як невід’ємна частина структури суспільства. Вислів американського філософа Алана Картера «Бібліотека – серце університету; ніякий інший (інституціональний) фактор в університеті не має такого впливу на якість аспірантської та дослідницької освіти, як бібліотека» - яскраве свідотство значимості бібліотеки для людства. Чимало великих вчених своїми відкриттями зобов’язані саме тому. що вони багато часу проводили у бібліотеці.

Основою книжкового фонду бібліотеки стали книги з власної бібліотеки академіка, доктора педагогічних наук, засновника вищого закладу освіти С.Я. Дем’янчука. Завдяки цьому у бібліотеці було створено великий об’єм навчальної та наукової літератури з педагогіки. Чималий внесок видань з історії та теорії педагогіки передав до бібліотеки доктор педагогічних наук Мітюров Б.Н. Значна частина цих видань зберігається у бібліотеці і використовується студентами і науковцями сьогодні. А.М. Богуш, академік АПН України сприяє поповненню бібліотеки університету новими навчальними та науковими виданнями. Вагомий вклад у наповнення бібліотеки видання з історії та методики фізичної культури і спорту, здоров’яформуючої системи дітей та студентів зробили доктори медичних наук Завацький В.І. і Поташнюк Р.З. Заслужений працівник журналістики В. Мазаний, доцент кафедри історії А. Жив’юк, історик, який поповнює бібліотеку краєзнавчими матеріалами з історії Рівненщини. Всесвітньо відомий вчений Джунь Й.В. зробив відкриття у космічній галузі і подарував бібліотеці книги з останніх космічних досліджень. Відома українська журналістка з Канади Білоус-Гарасевич, вітаючи університет із створенням бібліотеки, поповнила фонди бібліотеки своїми творами.

Завдяки співпраці університету із вищими освітніми закладами Угорщини, Польщі, Білорусі у бібліотеці зібрано чимало навчальних і наукових видань польською, німецькою, угорською, англійською та іншими мовами, які використовують студенти для навчання.
Бібліотека як структурний підрозділ приватного вищого навчального закладу імені академіка Степана Дем’янчука заснована у 1996 році. Директором бібліотеки призначена Пабат Л.П., освіта вища спеціальна, магістр.

З 1997 року джерелами поповнення фонду бібліотеки стали пожертвування приватних осіб й установ, закупівля у книгарнях і фірмах, книгообмін. Бібліотека стала виписувати комплекти наукових журналів.

Сьогодні бібліотека забезпечена сучасними навчальними та науковими виданнями.

У читальних залах бібліотеки студенти, викладачі, магістранти, аспіранти мають можливість отримувати інформацію для навчальної та наукової діяльності.

Значну частину бібліотечних документів складає науковий доробок професорсько-викладацького складу університету.

Репозітарій (електронний архів), розміщений у мережі Internet, є частиною електронної колекції бібліотеки університету та складовою інтегрованої інформаційної системи МЕГУ імені акад. С. Дем’янчука.

На допомогу користувачам бібліотеки створено довідково-пошуковий апарат, до складу якого входить електронний каталог.

Електронна система обслуговування допомагає читачеві швидко отримати потрібний документ або замовити його на сайті, через локальну мережу Інтернет за адресою http://dspace2.regi.rovno.ua:8088/jspui/mydspace

У бібліотеці проходять зустрічі з видатними українськими та зарубіжними діячами науки і культури.

На допомогу навчальному процесу у бібліотеці проводяться  виставки ,  інформаційні та тематичні огляди літератури і періодичних видань,  презентації підручників, навчальних посібників  викладачів університету, відомих вчених та діячів літератури, журналістики, культури.

За ініціативою академіка Степана  Дем’янчука, засновника університету, створено Музей миру і на базі бібліотеки  щорічно проходять громадські читання «Я голосую за мир», у яких беруть участь учні загальноосвітніх шкіл різних областей України, студенти, представники громадськості.

Обслуговування читачів забезпечують кваліфіковані спеціалісти бібліотеки, які можуть надати допомогу студенту, магістранту, аспіранту та викладачеві у пошуку документів за допомогою довідково-пошукового апарату, підготувати довідку, надати консультацію, скласти списки  літератури згідно правил опису документу тощо.

Контактна інформація:

Тел. (0362) 63-53-75

Web-сторінка: http://library.regi.lan

YouTube