МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Склад кафедри

ГОНЧАРОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, академік Академії економічних наук України.

1966 рік – закінчив Дніпропетровський технікум автоматики та телемеханіки зі спеціальності виробництво апаратури автоматики та телемеханіки. Отримав кваліфікацію технік-електрик.

1976 рік –  закінчив Дніпропетровський державний університет, за спеціальністю «Економіка праці», економіст.

1995 рік – захистив докторську дисертацію на тему «Взаємодія регіону й галузі в регулюванні структурної перебудови (на прикладі чорної металургії України, Донецького та Придніпровського регіонів) за спеціальністю 08.02.03 – управління, планування і державне регулювання економіки. Захисти відбулись у Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України

Контакти:
E-mail: goncharov_yv@ukr.net
Детальніше


ДЕМИДЮК СЕРГІЙ МАКСИМОВИЧ

Кандидат економічних наук. Заступник завідувача кафедри менеджменту, доцент кафедри менеджменту.

Диплом кандидата економічних наук: 16 березня 2012 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 32.075.03 у Луцькому національному технічному університеті було проведено захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» на тему «Еколого-економічне регулювання підприємницької діяльності у лісовому господарстві» (науковий керівник д.е.н. Голян Василь Анатолійович). Диплом кандидата економічних наук ДК № 004982 видано на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 травня 2012 року.

 

Контакти:
Телефон мобільний: 096 722 0 151
e-mail: sergej080@ukr.net
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7911-7460
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=QI3JVi-1RcIC
Детальніше


КНЯЗЕВИЧ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту

Стипендіат Міжнародної грантової науково-дослідної програми імені Лейна Кіркланда http://www.kirkland.edu.pl, Університет Марії Кюрі-Складовської, 2019-2020 рр. м. Люблін, Польща.

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», нострифікація диплома доктора економічних наук, свідоцтво про визнання документа про науковий ступінь, спеціальність 08.00.03 – економіка і управління національним господарством, 2017 р.

Варненський вільний університет «Чорнорізець Храбр», захист докторської дисертації на тему «Управління формуванням та функціонуванням інноваційної інфраструктури України», диплом доктора економічних наук, докторська програма «Організація і управління нематеріальним виробництвом», 2016 р., м. Варна, Болгарія.

Контакти:
тел.
+3 8 097 485 65 55; +3 8 093 494 54 00
e-mail: kniazevich.a@gmail.com
Сайт: https://sites.google.com/site/knazevicanna/
ORCID: 0000-0002-5394-5599.
Google Scholar: https://bit.ly/2Zfy7cY
Детальніше


   ТКАЧУК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Посада: доцент кафедри менеджменту.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Диплом кандидата економічних наук: 28 квітні 1983 р. (протокол  №6) на засіданні спеціалізованої вченої ради К-151.04.05 Академії суспільних наук при ЦК КПРС було проведено захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 (Економіка, організація управління і планування народного господарства) (науковий керівник д.е.н., професор Степанов А.І.).

 

 


Контакти:
Телефон мобільний: 0988200496
Детальніше


НИКОНЧУК ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Диплом доктора економічних наук: -

Диплом кандидата економічних наук: 3 грудня 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 32.075.03 у Національному університеті біоресурсів та природокористування України було проведено захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності)»

 


Контакти:
Телефон мобільний
:
097 552 11 14
e-mail: nykonchuk_v_m@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4425-4283:
DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.73
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=wqSUDRwAAAAJ&hl=uk
Детальніше


АРТЮШОК ВІКТОРІЯ СТАНІСЛАВІВНА

Кандидат економічних наук, доцент. Доцент кафедри менеджменту.

2002 р. – закінчила Український державний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом з відзнакою), здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

2010 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Стратегічний розвиток виробничого потенціалу лісогосподарського підприємства».

2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки, обліку та аудиту.

Контакти:
Email: artvita@ukr.net
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7sZpngIAAAAJ&hl=uk
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4812-1613
Детальніше


ГЛУШКОВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Диплом доктора економічних наук: -

Диплом кандидата економічних наук: 29 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 47.104.03 у Національному університеті водного господарства та природокористування було проведено захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Засоби макроекономічного розвитку туристичного підприємництва в Україні»

 

Контакти:
Телефон мобільний:
096 8177211

e-mail: tts1987@ukr.net
ORCID 0000-0002-3146-3038
Детальніше


 

ТРОФІМЧУК МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Диплом кандидата економічних наук: 3 червня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 32.075.03 К 47.104.03 у Національному університеті водного господарства та природокористування (м.Рівне) було проведено захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління  національним господарством»

 

 

 

Контакти:
Телефон мобільний: 0674937810
e-mail: mr.trofimchuk@gmail.com
Детальніше


РОМАНОВ АРТУР ДМИТРОВИЧ

Кандидат економічних наук. Доцент кафедри менеджменту.

Освіта:

У 2008 році закінчив загально освітню школу за числом 20 в м. Рівне.

У 2008 ж році вступив до Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука на спеціальність «Фінанси і кредит» яку закінчив у 2011 році (з відзнакою),

у 2011 році поступив до магістратури того ж університету на спеціальність «Фінанси і кредит» та здобув кваліфікацію магістр з фінансів і кредиту, викладача економіки, з правом вступу до аспірантури.

у 2013 році поступив до аспірантури Харківського національно економічного університету імені Семена Кузнеця.

Контакти
E-mail: arturdm@ukr.net
Детальніше


 

МИСЬКОВЕЦЬ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

доцент кафедри менеджменту, начальник відділу з наукової діяльності та аспірантури

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Диплом доктора економічних наук: -

Диплом кандидата економічних наук: 11 липня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої раді К 47.104.07 у Національному університеті водного господарства та природокористування, м. Рівне було проведено захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

 


Контакти:
Телефон мобільний:
067 87 37 203
e-mail: natalia.pawluk77@gmail.com
ORCID  https://orcid.org/0000-0002-7812-6346
Google Scholar
Детальніше


 

КОРОБОВИЧ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Диплом доктора наук: -

Диплом кандидата педагогічних наук: 09 червня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 у Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України було проведено захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» на тему «Педагогічні умови моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватного вищого навчального закладу»


Контакти:
Телефон мобільний: 0504351744
e-mail:korobovych@gmail.com
Детальніше


ДАЛЮК НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

Керівник центру дистанційного навчання. Старший викладач кафедри менеджменту.

Посада: старший викладач кафедри менеджменту (сумісник)

Диплом спеціаліста/магістра:

диплом магістра: диплом магістра за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з менеджменту з відзнакою ТЕ № 1714569 від 2 липня 2001 року; присвоєно кваліфікацію «магістр з менеджменту організацій». Навчання на заочній формі Тернопільської академії народного господарства (м. Тернопіль, вул. Львівська, 11) з 01.09.1999 Р. по 02.07.2001 р.

диплом спеціаліста за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і фізика» з відзнакою ЛВ №420159 від 22 червня 1990 року; присвоєно кваліфікацію «вчитель загальнотехнічних дисциплін і фізики». Навчання на денній формі Рівненського державного педагогічного інституту ім.Д.З. Мануїльського (м. Рівне, вул. Пластова, 31) з 01.09.1985 р. – 15.08.1990 р.
Контакти:
Телефон мобільний: 0674186168
e-mail: dalyuknata@ukr.net
Детальніше