МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Про збірник (політика наукового видання)

Про збірник

Збірник наукових праць ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» – періодичне наукове видання.

Збірник наукових праць розкриває актуальні питання місця педагогічної освіти, фізичного виховання, спорту та здорового способу життя у підготовці молодого покоління та формуванні громадський цінностей як основи демократичного суспільства.

Політика наукового видання

Метою збірника наукових праць є популяризація та оприлюднення результатів наукових досліджень в галузях педагогічних наук і наук з фізичного виховання та спорту на основі відкритого доступу до публікацій авторів.

Завдання збірник наукових праць:

публікація результатів дисертаційних досліджень в галузях педагогічних науки і наук з фізичного виховання та спорту, забезпечення оперативного і зручного доступу до них для всіх зацікавлених осіб;

сприяння створенню відкритого інформаційного середовища для взаємодії провідних вчених, молодих науковців та практиків в галузях педагогічних науки і наук з фізичного виховання та спорту;

виявлення актуальних проблем розвитку педагогічної освіти і освіти з фізичного виховання та спорту та створення дискусійної платформи для науковців і педагогів-практиків щодо пошуку нових моделей та механізмів їх вирішення.

Рік заснування: 1997.

Засновник: Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

Тематична спрямованість: висвітлення результатів наукових досліджень в галузях педагогічних наук і наук з фізичного виховання та спорту.

Тематичні напрями:

організація навчально-виховного процесу в школах та закладах вищої освіти;

– педагогіка фізичного виховання і спорту та проблем здоров’я людини;

– роль інформаційних систем та технологій в організації педагогічного процесу,

Матеріали будуть корисними та цікавими науковцям, викладачам, педагогам-практикам, докторантам, аспірантам та студентам.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Періодичність видання: двічі на рік (червень, грудень).

 ISSN 2919-864Х

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

Серія КВ № 20080-9880ПР від 05.07.2013 р.

Збірник наукових праць включено до каталогів наукових видань:
DOI: 10.5281
Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського

Google Scholar
Збірник наукових праць ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ»  наукове видання з відкритим доступом. Це означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора.

Тексти статей збірник наукових праць проходять перевірку за допомогою антиплагіатора UntyPlagiat.

Електронна копія журналу знаходиться в бібліотеці ім. В. І. Вернадського.

YouTube