30 червня 2021

Декана юридичного факультету МЕГУ, кандидата юридичних наук, доцента, академіка Академії адміністративно-правових наук України, професора кафедри кримінально-правових та адміністративно- правових дисциплін обрали до редколегії фахового юридичного журналу «Юридичний бюлетень».

БОРОВИК

Нагадаємо, Боровик Андрій Володимирович є автором та співавтором понад 230 навчальних та науково-методичних публікацій, з них 9 монографій, 8 з яких іноземною (англійською) мовою, 7 з яких вийшло в країнах Європейського союзу (Австрія, Німеччина, Литва, Польща, Чехія), 13 підручників та навчальних посібників, 8 з яких з грифом МОН України, понад 70 фахових юридичних статей, в тому числі опублікованих у науково- метричних базах Scopus та Web of Science.