12 листопада 2021

Листопадові дні на історико-філологічному факультеті надзвичайно насичені, багаті на події та цікаві зустрічі. 11 листопада 2021 р. викладачі та здобувачі освіти мали нагоду послухати  експрес-курс з академічної доброчесності та взяти участь у дискусії під час гостьової лекції Омельчука Сергія Аркадійовича, відомого у царині української лінгводидактики науковця, доктора педагогічних наук, професора кафедри української і слов’янської філології та журналістики, дійсного члена Української академії акмеології, першого проректора Херсонського державного університету. У доробку вченого понад 250 наукових та науково-методичних праць, серед яких словники, довідники, навчальні програми, робочі зошити з української мови. Сергій Аркадійович – співавтор десяти підручників української мови для 5-9 класів.

Доброчесність

 Під час зустрічі науковець презентував власний посібник  «Бути чесним в освіті й науці: експрес-курс з академічної доброчесності», ознайомив присутніх з теоретичним матеріалом з основ академічної доброчесності, правилами цитування, охарактеризував  типи  плагіату,  запропонував різноманітні практичні завдання, ситуаційні вправи, що сприятимуть усвідомленому засвоєнню етичних  норм, дотриманню принципів та правил академічної культури. Запропоновані автором тестові завдання спрямовані на діагностування рівня сформованої компетентності з академічних взаємовідносин. Лектор відповів на запитання присутніх, поділився досвідом  щодо механізмів протидії та запобігання плагіату, запровадження санкцій до студентів, які допускають плагіат у кваліфікаційних роботах. Насамкінець Сергій Аркадійович визначив ключові чесноти в академічній освіті, дав практичні поради першокурсникам.

Доброчесність