17 листопада 2021

Листопадові дні на історико-філологічному факультеті ознаменувались  важливою зустріччю, на яку чекали не лише студенти, а й викладачі. Із  лекцією «Оновлення змісту навчання української мови в контексті НУШ»  виступила  відома вчена у галузі лінгводидактики, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, авторка і співавторка більше 250 наукових праць, десяти шкільних програм та підручників  з української мови,  підручників для закладів вищої освіти з методики навчання української мови  з грифом МОН.

Оголошення

 Олена Миколаївна ознайомила присутніх із прикметними ознаками та структурою оновленої шкільної програми, змінами, на які спрямований компетентнісно орієнтований авторський підручник української мови. Методично доречними та практичними були поради науковиці щодо формування правописної компетентності учнів старших класів в контексті  НУШ та використання компетентісно орієнтованих вправ і завдань, які пропонують автори нових підручників. Захоплені та натхненні новими науковими ідеями і починаннями, мотиваційними настановами лекторки, майбутні вчителі української мови ставили питання та висловили свої враження від зустрічі  в письмових есе.

dfvbdfr