01 квітня 2024

  Важливу роль у формуванні професіоналізму майбутніх фахівців відіграє самоосвіта. Сьогодні в українському суспільстві створено належні умови, які сприяють  підвищенню кваліфікації. Одним із видів самоосвіти є проходження різноманітних курсів неформальної освіти.

Курси неформальної освіти.

У рамках вивчення навчальної дисципліни «Самоосвітня та інноваційна діяльність вихователя ЗДО» (проф. Марчук О. О.) студенти спеціальності 012 Дошкільна освіта (бакалавр, денна та заочна форма навчання) пройшли курси неформальної освіти  та отримали сертифікати про їх закінчення. Матеріали курсів були розроблені кращими українськими спеціалістами в галузі навчання і виховання дітей.

Курси неформальної освіти

Майбутні вихователі обрали такі курси: «Сміливі навчати», «Знай свою Україну», «Безпечний простір» та інші. Проходження цих курсів буде враховано при виставленні підсумкових оцінок здобувачів вищої освіти. Опрацювання матеріалів курсів було цікавим і пізнавальним, майбутні вихователі ознайомилися із нетрадиційною формою подачі  матеріалу та інноваційними прийомами неформального навчання.