15 травня 2024

У сучасному освітньому середовищі важливо не лише передавати знання, але й розвивати в учнів навички критичного мислення, творчості та самостійної роботи. Цінною складовою  освіти сьогодні є формування дослідницької компетентності на уроках української мови. Цей процес сприяє розвитку мовної грамотності, вмінню працювати з джерелами інформації, аналізувати й узагальнювати знання.

Саме цим актуальним питанням і був присвячений науковий семінар « Методичні діалоги: дослідницька діяльність учнів на уроках української мови», проведений  14 травня 2024 року на історико-філологічному факультеті .
foto1

 З вітальним словом до присутніх  звернулись Наталія  Мединська , проректорка з наукової роботи, докторка філологічних наук, професорка ; Таміла Груба , декан історико-філологічного факультету, докторка педагогічних наук, професорка ,яка виступила модератором  заходу.
foto1

Доповідь на тему «Дослідницька діяльність учнів на уроках української мови» виголосила Горошкіна Олена Миколаївна, завідувачка відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка, яка зосередила увагу присутніх на формуванні  дослідницьких вмінь  учнів : розрізняти, аналізувати, класифікувати мовні факти, оцінювати їх з погляду нормативності, відповідності ситуації та сфері спілкування; працювати з текстом, здійснювати пошук інформації в різноманітних джерелах, використовувати її у створених висловлюваннях різних типів, стилів та жанрів. Неабиякий інтерес учасників семінару викликали представлені в доповіді види вправ і завдань з української мови ,що сприяють, на думку науковиці, розвитку пізнавальної активності учнів, виробленню навичок самостійної дослідницької діяльності, самоосвіти й самореалізації.
foto1

Цікавими та змістовними були виступи з повідомленнями  здобувачок другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта. Українська мова та література Тіяри К. І. та Селях І. Ю, які охарактеризували  теоретичні та практичні методи  реалізації дослідницького підходу у старших класах на уроках української мови, засоби формування дослідницької компетентності учнів

Власним педагогічним досвідом поділилась магістрантка Ткач А. , яка представила практичний аспект використання дослідницьких завдань на уроці української мови.
foto1

На завершення наукового семінару активні учасники звернулись із запитаннями до спікерки. На етапі рефлексії виступили стейкхолдерка, директорка Рівненської гімназії № 20 Ніна Сукач та завідувачка кафедри української мови та літератури, професорка Лілія Овдійчук, які висловили свої враження про методичні діалоги.!