07 червня 2024

06.06.24 р. на факультеті здоров’я, фізичної культури та спорту відбувся  єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою   галузі знань 22 – Охорона здоров’я для спеціалізації 227.01 «Фізична терапія».

ЗФКіС

Метою іспиту є встановити відповідність рівня інтегральної компетентності випускника рівня, необхідному для початку самостійної ефективної та безпечної професійної діяльності. Структурування змісту іспиту для спеціалізації 227.01 «Фізична терапія» базується на Міжнародній класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ).

 Зміст тестових іспитів затверджується щорічно Міністерством охорони здоров'я України та відповідає освітньо-професійний програмами, яка затверджена Міністерством освіти та науки України.