13 грудня 2022

13 грудня 2022 року відбулося студентське та професорсько-викладацьке наукове засідання онлайн – «Історичні читання: життя та діяльність відомих постатей в історії», організоване кафедрою історії факультету географії, історії та туризму. У роботі наукового засідання взяли участь: викладачі кафедри історії, здобувачі вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія). 
Під час відеозустрічі здобувачі вищої освіти виступили із доповідями та презентаціями щодо висвітлення біографічних відомостей та діяльності відомих постатей як української так і всесвітньої історії. Зокрема: Олена Миколаївна Онищук проаналізувала реформаторську діяльність князя Володимира І Великого; Іван Валентинович Базилевський схарактеризував меценатську діяльність Івана Мазепи; Дмитро Іванович Симончук презентував життєвий та творчий шлях Сергія Параджанова; Григорій Леонідович Чирук висвітлив особливості військової діяльності французького державного діяча, полководця, першого консула Французької Республіки (1799-1804 рр.), імператора французів (1804-1814 рр. 1815 р.) Наполеона І Бонапарта. Максим Валерійович Береза підготував наукову доповідь про Івана Липу – українського громадського та політичного діяча. 
Заявлені у програмі наукового засідання доповіді, викликали пізнавальний інтерес в онлайн-аудиторії, про що засвідчували численні запитання до доповідачів, а також дискусії щодо особливостей напрямів, сфери або ж реформаторської діяльності історичних постатей, про яких розповідали здобувачі вищої освіти. Важливим моментом, у обговоренні презентованих здобувачами вищої освіти сфер діяльності, напрямів роботи, реформаторських заходів відомих постатей, були аспекти, що пов’язували історичне минуле із сьогоденням.