13 липня 2023

Днями вийшла друком монографія: «Адміністративно-правові засади розвитку системи правосуддя з урахуванням найкращих міжнародних стандартів і практик».

Книга

Наукове видання підготовлено професором кафедри кримінально-правових та адміністративно правових дисциплін Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидатом юридичних наук, професором, академіком Академії адміністративно-правових наук Андрієм Боровиком спільно з кандидатом юридичних наук, член-кореспондентом Академії адміністративно-правових наук Петром Мандзиком. Книгу видано відомим видавництвом «Юридика» (місто Одеса), яке є одним із лідерів в галузі видавництва юридичної літератури в Україні.

Книга

У монографії на основі комплексного дослідження правових засад розвитку системи правосуддя з урахуванням найкращих міжнародних стандартів та практик, на підставі теоретико-порівняльного аналізу на адміністративно-правовому рівні розкрито сутність, функції національної системи правосуддя; визначено та класифіковано принципи сучасної системи правосуддя; розкрито сутність забезпечення права на справедливий суд як державної гарантії публічного розгляду адміністративного провадження в Україні; надано адміністративно-правову характеристику статусу судових установ у провідних країнах світу; проведено аналіз форм і розкрито характеристику принципів побудови системи правосуддя у провідних країнах світу; з урахуванням міжнародних стандартів і принципів виділено дієві форми інтернаціонального співробітництва судових установ; проаналізовано та виділено позитивний міжнародний досвід здійснення порядку управлінської діяльності судових установ; розкрито основні напрями вдосконалення та розвитку національної системи правосуддя на засадах міжнародних стандартів; визначено шляхи адаптації позитивного зарубіжного досвіду організації системи правосуддя в національну правову систему діяльності судових установ.