13 червня 2024

Керуючись Законом від 01.04.2022 № 2171-IX  Про внесення зміни до статті 11  Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо вдосконалення порядку надання медичної допомоги військовослужбовцям в умовах воєнного стану, а також Стандартом вищої освіти першого (бакалаврського)  та другого (магістерського) рівня вищої освіти) галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 227 Терапія та реабілітація, спеціалізація 227.01 Фізична терапія внесені зміни в перелік компонентів освітньої програми 2024-25 р.р.

 Для забеспечення ціх змін 11.06.24р. підписано Меморандум про  співпрацю МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука та Рівненським військовим госпіталем. Реабілітація військовослужбовців один із найважливіших напрямків діяльності органів державної влади щодо створення та реалізації програм соціального захисту бійців, збереження або відновлення фізичного та психологічного здоров'я учасників бойових дій, досягнення ними соціально-психологічного благополуччя.