09 травня 2024

На засіданні навчально-методичної комісії було розглянуто питання про підсумки атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також заходи щодо усунення зауважень голів екзаменаційних комісій. За доповідями голів навчально-методичних комісій факультетів визначили типові зауваження голів та прийняли рішення щодо систематичного їх усунення вже при проведенні атестацій здобувачів цьогоріч.
albom
Щодо аналізу результатів опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітніх компонентів та освітньої діяльності за цими програмами виступила завідувач центру забезпечення якості вищої освіти Вікторія Артюшок. Представила аналіз результатів опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання освітніх компонентів та освітньої діяльності за чинними освітніми програмами згідно із графіками оцінки вивчення дисциплін 2 семестру включно із лекційними, практичними заняттями та матеріалами у системі Moodle. 
albom
Завідувач центру забезпечення якості вищої освіти, доцент Вікторія Артюшок та начальник навчальної частини Лариса Ілюк доповіли щодо проведення локального моніторингу освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти з обов’язковим оновленням на 2024-2025 н.р. та розгляд навчальних планів на 2024-2025 н.р. для здобувачів усіх рівнів вищої освіти та аспірантури. Також було зауважено, що на затвердження подаються оновлені (зі змінами) освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, другого (магістерського) рівня вищої освіти, на 2024-2025 навчальний рік.
foto1
Завідувач кафедри економіки та фінансів, доцент Наталія Ліщук представила започатковану освітньо-професійну програму, яка подається на затвердження  на 2024-2025 навчальний рік: Економіка соціального забезпечення галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 232 Соціальне забезпечення другого (магістерського) рівня. 
foto1
Начальник відділу з наукової діяльності та аспірантури Оксана Яроменко ознайомила та продемонструвала оновлені освітні програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та навчальні плани.
foto1
На завершення засідання виступила Голова НМК професор Олена Яницька, яка проінформувала всіх присутніх, що на затвердження Вченій Раді всіма факультетами були надані програми атестації здобувачів вищої освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2023-2024 навчальний рік.
foto1