12 червня 2024

Про стан відповідності науково-педагогічних працівників МЕГУ імені академіка С. Дем’янчука Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності на засіданні науково-методичної комісії прозвітувала Анна Гаврілова, начальник відділу ліцензування та акредитації, яка  наголосила присутнім, про обов’язкову систематизацію і оновлення даних щодо відповідності науково-педагогічних працівників університету ліцензійним умовам.

Наукова методична комісія

Гаврілова А. П. зазначила що  спостерігається позитивна динаміка досягнень у професійній діяльності науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес в університеті також зауважила на проблемах і недоліках щодо відповідності науково-педагогічних працівників університету ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

Наукова робота

Було запропоновано активізувати публікаційну діяльність науково-педагогічних працівників відповідно до освітніх компонентів, викладання яких вони здійснюють, передбачити публікації у співавторстві та підготовку колективних монографій, а також  посилити роботу (з подальшим її контролем) студентських наукових гуртків / проблемних груп.