07 грудня 2021

Студент 3 курсу заочного відділення юридичного факультету Барчук Віктор Олександрович, на базі 1 вищої освіти, 4 грудня 2021 року у одноразовій спеціалізованій вченій раді захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 081 Право

Захист студента

Науковий керівник здобувача - проректор з наукової роботи МЕГУ, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально- правових та адміністративно-правових дисциплін Боровик Андрій Володимирович.