05 липня 2024

Доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Наталія Мединська 24.06.2024р. взяла участь у роботі спеціалізованої  вченої ради Д 26.001.19 за спеціальностями 10.02.01 «Українська мова», 10.02.15 «Загальне мовознавство» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. До захисту на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 - українська мова було подано  дисертацію Сизонова Дмитра Юрійовича на тему: «Медійна фразеологія в інформаційному просторі сучасної України: лінгвостилістичний та комунікативно-функціональний ресурс».

Мединська Н.М.

Як член ради, Наталія Мединська, взяла активну участь в обговоренні роботи, закцентувавши увагу на сучасних тенденціях дослідження мови медіа, яка є сьогодні засобом формування національно-мовної свідомості суспільства. Заслуговує схвалення і високої оцінки обґрунтування моделі створення першого в Україні функціонального словника медійної неофразеології. Для цього дослідником описано е-картотеку мовних інновацій за функціонально-комунікативним критерієм.

Спец рада

Усі члени ради привітали Сизонова Дмитра Юрійовича з успішним захистом докторської дисертації, відзначивши  її цілісність, наукову новизну і теоретичну значущість та окреслили подальші перспективи роботи.

Спец рада