30 листопада 2023

Укладено меморандуми про співробітництво між Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем’янчука в особі ректора, доктора юридичних наук, професора Віталія Дем’янчука, Рівненським відділом державної виконавчої служби у Рівненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, в особі керівника Василя Забейди та Відділом державної виконавчої служби у місті Рівному Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, в особі начальника відділу Наталії Іщук.

Меморандум було підписано із метою налагодження тісної співпраці та взаємного обміну інформацією й досвідом в межах відповідних функцій i повноважень сторін, здійснення освітньої, наукової, методичної та практичної діяльності у сфері розвитку юридичної освіти, а також популяризації юридичної професії.

Підписання меморандуму

Напрямами співпраці сторони визначили розроблення та впровадження спільних механізмів та заходів щодо підняття рівня правосвідомості громадян; проведення спiльних конференцій, форумів, семінарів, круглих столів, вебiнарiв, майстер-класiв, тренiнгiв, а також інших заходів. Зауважили також необхідність органiзацiї та проведення спiльних навчальних стажувань, практик та iнших видів спiвпрацi, направлених на здобуття здобувачами вищої освіти практичного досвiду в галузi права. Передбачаються спільні заходт та інформаційна підтримка дiяльностi сторін, що спрямована на впровадження високих етичних стандартів юридичної професії, ознайомлення здобувачів вищої освіти з вимогами академічної доброчесності та етичними вимогами юридичної професії.