12 травня 2022

12 травня 2022 року відбулося студентське та професорсько-викладацьке наукове засідання онлайн – «Історичні читання: життя та діяльність відомих постатей в історії», організоване кафедрою історії факультету географії, історії та туризму. У роботі наукового засідання взяли участь: викладачі кафедри історії (доц. Лопацька Н.М., к.і.н. Старжець В.І.), кафедри географії і туризму (доц. Миронець Н.Р.) та здобувачі вищої освіти спеціальностей – 014 Середня освіта (Історія), 014 Середня освіта (Українська мова і література). З науковими доповідями виступили такі здобувачі вищої освіти: Стремухова К.В., Грозік В.І., Генріх В.Ю., Черевко О.В.,  Скуба І.О., Терпелюк В.О., Коляда Л.Р.

НОВИНА11


Під час відеозустрічі здобувачі вищої освіти виступили із актуальними, науково-пізнавальними доповідями, що розкривали особливості життя та діяльності відомих історичних постатей з історії України, а саме: Дмитра («Байди») Вишневецького, Симона Петлюри, Василя Стуса, Левка Лук’яненка. Презентовано доповідачами було біографічні відомості та особливості наукової, дослідницької роботи Дмитра Яворницького,  Бориса Мозолевського. Учасники наукового засідання активно долучалися до обговорення заявлених у програмі заходу тем, акцентуючи увагу не тільки на вагомих здобутках діяльності відомих історичних постатей, а й суперечливих тенденціях їх політичної, громадської, державотворчої діяльності. Важливо відмітити, що здобувачі вищої освіти, при висвітленні аспектів життєвого та творчого шляху історичних постатей, пов’язували їх роботу та творчу спадщину із впливом на сучасні події в Україні, відзначаючи переваги та прорахунки.