28 березня 2019

Наукова робота полягає в пошуковій діяльності, що виражається, насамперед, у самостійному творчому дослідженні!

Сформулювати мету й пропонувати заходи щодо вирішення тієї чи іншої наукової проблеми постало головним завданням креативних студентів наукового товариства природничо-географічного факультету. З цікавими доповідями виступили студенти: Петрук Мирослава (голова студентського наукового товариства), Барчук Марія, Гопа Анна, Гриценко Тетяна, Опанчук Тетяна, Смик Галина та Федорович Анастасія при організації к.геогр.н., доц. О.В. Яроменко та викладачів кафедри географії і туризму.

Слухачами зазначено про актуальність заслуханих доповідей з питань географії, біології та туризму й важливу роль науково-дослідницької роботи у формуванні творчого потенціалу майбутніх фахівців.

';lk

Захід відбувся в зоологічному музеї. Для присутніх студентів та викладачів з різних факультетів МЕГУ імені С.Я. Дем’янчука екскурсію провів к.пед.н., доц. Р.Р. Шикула.