22 квітня 2024

19 квітня 2023 року кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри теорії і методики журналістської творчості Валентина Миронюк провела відкрите заняття на тему: «Культура мовлення журналіста» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» факультету журналістики.
foto1

Структура практичного заняття відповідала його меті та завданням. Викладачкою було продемонстровано логічність, послідовність підібраного матеріалу за допомогою інтерактивних методів навчання, які розвивали уміння здобувачів вищої освіти опановувати специфіку використання різних мовних одиниць залежно від ситуації та мети спілкування та виробляти мовленнєві та комунікативні навички спілкування в науковій і професійній галузях відповідно до чинних норм української літературної мови.
albom

 Різноманітність і доцільність форм роботи, вдало підібрані завдання розвивали творче мислення, ерудицію слухачів.
foto1

Заняття проведено на високому методичному рівні. Використання сучасних методичних прийомів залучали здобувачів вищої освіти до активної участі  на занятті та налагоджували контакт з аудиторією.